Teslim Tesellüm Belgesi, Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektörü için büyük öneme sahip olan bir belgedir. Bu belge, işletmelerin ve bireylerin taşıma süreçlerinde yaşanan sorunları ve anlaşmazlıkları önlemeye yönelik olarak kullanılır. Teslim Tesellüm Belgesi, alıcının ve satıcının malın teslimatı sırasında meydana gelebilecek sorunlara karşı güvence sağlaması amacıyla hazırlanır.

Bu yazıda, Teslim Tesellüm Belgesi hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları ele alacağız ve bu belgenin nasıl alınabileceğini açıklayacağız. Türkiye özelinde bu belgeye dair detayları ve süreçleri öğrenerek taşımacılık süreçlerinizi daha güvenli ve verimli hale getirebilirsiniz. 🤣

Teslim Tesellüm Belgesi Nedir?

Teslim Tesellüm Belgesi, alıcı ve satıcı arasındaki mal veya hizmet teslimatı sırasında düzenlenen, tarafların teslimatın tamamlandığına dair kabulünü ve onayını içeren resmi bir belgedir. Bu belge, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye ve taşıma süreçlerinde yaşanan sorunları çözmeye yardımcı olur. 

Teslim Tesellüm Belgesi, Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir ve işletmelerin taşımacılıkla ilgili hukuki sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur (Türk Ticaret Kanunu, m. 763-822). Bu belge, teslimatın yapıldığı tarih ve saat, teslim edilen mal veya hizmetin miktarı ve kalitesi, tarafların temsilcilerinin imzaları ve diğer önemli bilgileri içerir.

Teslim Tesellüm Belgesi’nin Kullanım Alanları

 • Alıcı ve satıcı arasında yapılan eşya ve mal alım-satım işlemlerinde malların teslimi sırasında düzenlenir.
 • Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tapu devri gibi resmi işlemlerle beraber düzenlenir ve tarafların haklarını korumaya yardımcı olur.
 • Resmi evrakların, belgelerin veya dokümanların teslim edilmesi sırasında kullanılır ve bu süreçteki tüm işlemlerin kaydını tutar.
 • İşveren ve çalışanlar arasında yapılan iş teslimatlarında kullanılır, işin tamamlandığını ve tarafların sorumluluklarını belirtir.
Teslim Tesellüm Belgesi'nin Kullanım Alanları

Teslim Tesellüm Belgesi Düzenleme Süreci

Teslim Tesellüm Belgesi düzenleme süreci, alıcı ve satıcı arasında yapılan işlemlerin resmi ve hukuki olarak belgelenmesi için önemlidir. Süreç; belgenin hazırlanması, imzalanması ve onaylanması aşamalarından oluşur.

Bu sürecin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanması, tarafların haklarını güvence altına alır ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt niteliği taşır. Şimdi bu aşamaları detaylarıyla inceleyelim. 👇

1. Teslim Tesellüm Belgesi’nin hazırlanması

Teslim Tesellüm Belgesi’nin hazırlanması sürecinde öncelikle taraflardan gerekli bilgilerin toplanması gerekir. Bu bilgiler; tarafların isimleri, adresleri, iletişim bilgileri ve teslim edilen mal ya da hizmetle ilgili ayrıntıları içermelidir.

Belge formatı ve içeriği, genellikle şu başlıkları içerir:

 • Belgenin tarihi
 • Tarafların adı, unvanı ve adresleri
 • Teslim edilen mal veya hizmetin tanımı ve miktarı
 • Teslimatın gerçekleştiği yer ve tarih
 • Teslim alınan mal veya hizmetin durumu ve kalitesi
 • Teslim alındığını teyit eden alıcının imzası ve tarih
 • Teslim edenin imzası ve tarih

Teslim Tesellüm Belgesi’nin, ilgili mevzuata ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hazırlanması, tarafların haklarını korumada önemlidir. Bu nedenle belgenin düzenlenmesi sırasında eksiksiz ve doğru bilgi sağlamaya özen gösterilmelidir.

2. Teslim Tesellüm Belgesi’nin imzalanması

Teslim Tesellüm Belgesi’nin imzalanması aşamasında belgeyi her iki taraf da dikkatlice incelemeli ve üzerinde anlaşılan şartlar doğrultusunda hareket etmelidir. Belge, teslim eden ve teslim alan tarafın imzalarıyla geçerlilik kazanır. İmza süreci aşağıdaki adımları içerir: 👇

 • İlk olarak her iki tarafın belgedeki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit etmesi gerekir.
 • Teslimatın gerçekleştiği tarih ve saat, belgede belirtilmelidir.
 • Teslim eden taraf, belgedeki bilgilerin doğru olduğunu ve teslimatın başarıyla tamamlandığını teyit eden bir imza atar.
 • Teslim alan taraf, teslim edilen mal veya hizmetin durumunu ve kalitesini kontrol ettikten sonra belgedeki bilgilerin doğruluğunu teyit eden bir imza atar.

İmza süreci, tarafların belgedeki şartları kabul ettiği ve teslim tesellümün gerçekleştiği anlamına gelir. İmzalanan belge, teslimatın taraflar arasındaki anlaşmaya uygun şekilde gerçekleştiğine dair yasal bir kanıt niteliği taşır. 🧾

3. Teslim Tesellüm Belgesi’nin onaylanması

Teslim Tesellüm Belgesi’nin onaylanması aşaması, belgenin ilgili yetkililer tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması sürecini içerir. Bu süreç, belgenin yasal olarak geçerli ve bağlayıcı olmasını sağlar. Onay süreci ve şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İlk olarak Teslim Tesellüm Belgesi imzalanır. Ardından ilgili yetkililere sunulur. Bu yetkililer; genellikle işletmelerin veya kurumların yöneticileri, hukuki departmanları veya diğer sorumlu birimleridir.
 • Yetkililer, belgedeki bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol eder. Ayrıca, belgenin yasal şartlara ve işletme politikalarına uygun olduğundan emin olur.
 • Eğer belgede herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilirse tarafların bu konuda bilgilendirilmesi ve düzeltmelerin yapılması gerekir.
 • Teslim Tesellüm Belgesi, ilgili yetkililer tarafından uygun görüldüğünde onaylanır ve resmi olarak kabul edilir. Bu süreç, belgenin yasal dayanağını ve geçerliliğini sağlar. ✅
Teslim Tesellüm Belgesi'nin Onaylanması

Teslim Tesellüm Belgesi Örnekleri

Teslim Tesellüm Belgesi örnekleri, farklı kullanım alanlarına göre düzenlenen ve işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan belgelerdir. Bu belgeler, teslim süreçlerinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini ve tarafların haklarının korunmasını amaçlar. İşte eşya, taşınmaz, evrak ve iş teslimi için kullanılan Teslim Tesellüm Belgesi örnekleri:

 1. Eşya teslimi için Teslim Tesellüm Belgesi örneği: 🛅

Eşya teslimatında kullanılan Teslim Tesellüm Belgesi, taraflar arasındaki eşya teslimi sürecini düzenleyen ve kayıt altına alan bir belgedir. Belge üzerinde teslim eden ve teslim alan kişilerin bilgileri, teslim edilen eşyaların detayları, teslim tarihi ve teslimatın koşulları yer alır.

 1. Taşınmaz teslimi için Teslim Tesellüm Belgesi örneği: 🏠

Taşınmaz teslimi durumunda düzenlenen Teslim Tesellüm Belgesi, gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinde kullanılır. Belgede taşınmazın özellikleri, konumu, tarafların bilgileri, teslim tarihi ve teslimat koşulları gibi bilgiler yer alır.

 1. Evrak teslimi için Teslim Tesellüm Belgesi örneği: 💼

Evrak teslimi için düzenlenen Teslim Tesellüm Belgesi, belgelerin veya evrakların teslim sürecini kayıt altına alır. Belgede teslim eden ve teslim alan kişilerin bilgileri, teslim edilen evrakların detayları, teslim tarihi ve teslimatın koşulları bulunur.

 1. İş teslimi için Teslim Tesellüm Belgesi örneği: 📑

İş teslimatı söz konusu olduğunda kullanılan Teslim Tesellüm Belgesi, işin teslim sürecini düzenler ve kayıt altına alır. Belgede; teslim eden ve teslim alan kişilerin bilgileri, teslim edilen işin detayları, teslim tarihi ve teslimatın koşulları yer alır.

Teslim Tesellüm Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Teslim Tesellüm Belgesi’nin geçerlilik süresi nedir?

Teslim Tesellüm Belgesi’nin geçerlilik süresi, belgenin içeriğine ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Belgede, teslim sürecine ilişkin herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak belgenin tarafların karşılıklı anlaşması ve imzaları ile geçerli hale gelmesi esastır.

Teslim Tesellüm Belgesi’nin iptal ve değiştirme süreci nasıldır?

Eğer belgede hatalar bulunuyorsa veya taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılırsa belgenin iptal edilmesi veya değiştirilmesi gündeme gelebilir. İptal veya değiştirme süreci başlamadan önce tarafların karşılıklı anlaşması gerekir. Yani yeni bir Teslim Tesellüm Belgesi hazırlanmalıdır. Bu belge; düzeltilmiş veya güncellenmiş bilgileri içermelidir. İptal edilen veya değiştirilen belge, tarafların kayıtlarında saklanmalıdır. 

Teslim Tesellüm Belgesi’nin hukuki yaptırımları nelerdir?

Teslim Tesellüm Belgesi, tarafların yükümlülüklerini ve haklarını gösterir. Taraflardan biri, belgede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya eksik getirdiğinde diğer tarafın hukuki yollara başvurma hakkı doğar. Bu durumda Teslim Tesellüm Belgesi mahkemelerde delil olarak kullanılabilir ve tazminat taleplerine dayanak teşkil edebilir.

Teslim Tesellüm Belgesi'nin Hukuki Yaptırımları

Sonuç

Teslim Tesellüm Belgesi, taraflar arasındaki teslimatları resmi ve yasal olarak belgelendiren önemli bir dokümandır. Bu belge, birçok farklı kullanım alanında karşımıza çıkmakta olup eşya teslimi, taşınmaz teslimi, evrak teslimi ve iş teslimi gibi durumlar için büyük önem taşır.

Teslim Tesellüm Belgesi’nin düzenlenmesi ve kullanılması, tarafların hak ve yükümlülüklerini netleştirirken olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesinde ve yasal süreçlerde delil olarak kullanılmasında etkilidir.

Doğru bir Teslim Tesellüm Belgesi düzenleme süreci, tarafların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak belgelemeyi ve anlaşmaların yerine getirilmesini sağlar. Tarafların doğru bilgilerle belgeyi hazırlaması ve imzalaması, teslimat süreçlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Dolayısıyla Teslim Tesellüm Belgesi’nin önemi ve kullanım alanları göz önünde bulundurularak düzenleme sürecine dikkat etmek ve doğru bir şekilde belgeyi kullanmak büyük önem taşır.

Yorum Yaz