CMR belgesi, karayolu taşımacılığında firmalar arasındaki güveni tam anlamıyla sağlamak için düzenlenir. Açılımı Convention Marchandise Router olan CMR’nin belge olarak düzenlenebilmesi için çeşitli şartlar yerine getirilmelidir.

Ayrıca ülkeler arası anlaşmalara bağlı olarak taşıyıcı firmanın söz konusu süre boyunca belgeyi yanında taşıması zorunludur. Siz de CMR belgesiyle ilgili merak ettiğiniz bütün sorularınızın yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

CMR Belgesi Nedir?

CMR Belgesi Nedir?

CMR belgesi, uluslararası standartlarda karayolu taşımacılığında, taşıma yapacak kişilerin sahip olması gereken belgedir. Böylelikle karayolu taşımacılığında ürünlerin güvenliği büyük ölçüde sağlanır.

Bu belge sayesinde ihracat firmaları arasında karşılıklı memnuniyetin oluşması sağlanmış olur. Lojistik veya nakliye yöneticilerince kullanılan bu terim; taşıma belgesi veya sevk irsaliyesi olarak da adlandırılır.

CMR ne demek için en iyi tanım ise, “Avrupa ülkelerince uluslararası anlamda karayolu taşımacılığında imzalanan bir anlaşma türüdür.” şeklinde açıklanabilir.

CMR Belgesi Ne İşe Yarar?

CMR belgesi, hükümleri kabul eden ülkeler arasında imzalanan bir tür güven belgesidir. Karayolu taşımacılığında, yüklenen malın koşullara uygun olarak taşındığının ve malın yüklenmesi sırasında iyi durumda olduğunun yasal göstergesidir. Ticaret zincir yönetmelikleri açısından oldukça önemlidir.

CMR irsaliyesinde gönderen, alıcı, malı taşıyan, gönderilen paket sayısı, özel talimatlar gibi bilgilerde kesinlik sağlar. Bu sayede ithalat ve ihracat firmaları arasında karşılıklı olarak soru işaretleri ortadan kalkması sağlanır.

CMR Belgesi Nasıl Hazırlanır?

CMR Belgesi Nasıl Hazırlanır?

CMR belgesinin belli bir şablonu bulunmaz. Firmaların, şirketlerin kendilerine ait CMR belgelerini oluşturmaları gerekir. Her firma şablonunu kendi hazırlasa da belgede bulunması gereken bazı net bilgiler vardır. CMR belgesi hazırlarken şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • CMR belgesi yazılırken en önemli husus ithalatçı ve ihracatçı firmaların adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olarak belgede yer almasıdır. Malı gönderen ve alan kişilerin bilgilerinde yanlış olması ve bu sebepten doğan olumsuzluklardan, taşıyıcı firma sorumlu tutulmaz.
 • İthalatçı ve ihracatçı firmaların bilgilerinin eksiksiz ve tam yazılmasının ardından en önemli nokta taşınan ürünlerin bilgilerinin eksiksiz yazılmasıdır. Ayrıca taşınacak olan ürünlerin detaylı bir listesi oluşturulmalıdır. Listeye eklenen ürünler ambalajsız bir şekilde detaylıca kontrol edilmelidir.
 • Taşınacak olan ürün ya da ürünlerin ağırlıkları, toplam koli sayısı, toplam parça sayısı, ambalaj şekilleri gibi bütün detaylarının anlatılması gerekir. Taşınacak olan ürünlerin tüm detaylarıyla CMR belgesinde yer alması hem ithalatçı hem de ihracatçı için yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçer.

CMR Belgesi Hangi Bilgileri İçerir?

CMR belgesinin ithalatçı ve ihratcatçı firma bilgilerine ek olarak içermesi gereken bilgiler şu şekildedir:

 • İthalatçı firmanın adı
 • İthalatçı firmanın adresi
 • İhracatçı firmanın adı
 • İhracatçı firmanın adresi
 • Yükün teslim edileceği yer ve tarih
 • Yükün teslim alınacağı yer ve tarih
 • Alıcının adı ve adresi
 • Taşınan yükün cinsi
 • Ambalajın cinsi ve adedi
 • Yükün brüt ağırlığı ve miktarı
 • Teslimatın şekli

Yukarıdaki maddelere ek olarak belgede bulunabilecek diğer bilgiler ise şu şekildedir:

 • Ürünün tekrar yüklemeye izin verilmediğini gösteren belge
 • Göndericinin ödemeyi kabul ettiği noktalar
 • Teslimata ödenecek miktar
 • Tehlikeli veya kırılacak olan ürünlerin belgelerle belirtilmesi
 • Taşınan ürünün sigortalanması için alıcıya gönderici tarafından verilen direktif
 • Taşınacak ürünün hangi tarihler arasında teslim edilmesi gerektiğini belirten belge
 • Ürünleri taşıyacak olan nakliyeciye verilen belgelerin tümünün bulunduğu liste
cmr belgesi kac nusha

CMR Belgesi Kaç Nüshadır?

CMR belgesi, 3 asıl nüsha olarak hazırlanır. Hazırlanan 3 nüshanın birisi ihracatçı firmada, diğeri ithalatçı firmada, bir diğeri ise taşımayı gerçekleştirecek olan aracı firmaya gönderilir.

Taşınan malların ve verilen hizmetin kanıtı niteliği taşıdığı için yasal belge olarak kabul edilir. Taşıma işlemi bittikten sonra en az 1 yıl kadar saklanmalıdır. Bu sayede ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi sağlanarak taşıyıcı firma açısından güvence oluşur.

Taşımayı gerçekleştirecek olan firmanın ürünleri devraldığında kontrol etmesi gerekenler ise şöyledir:

 • CMR taşıma belgesinde yer alan bilgilerin koli sayısı ve işaretlerle uyuştuğuna
 • CMR belgesinde yer alan ürünlerin sevkiyat gerçekleşmeden önce taşınacak olan ambalajların açık olarak kontrol edilmesine.

CMR Belgesi Nereden Temin Edilir?

CMR belgesi herhangi bir kuruluş tarafından verilmez. Çünkü belgenin hazırlanması zorunlu olsa da hazırlayan bir üst kuruluş yoktur. Bu sebeple karayolu üzerinden mal sevkiyatı yapmak isteyen gönderici ve alıcı firmaların, ürünlerinin güvenliğini sağlayabilmeleri için CMR belgesini kendilerinin hazırlaması gerekir.

Hazırlanan bu CMR belgesi ithalat ve ihracat firmaları tarafından imzalanarak onaylanmalıdır. İmzalanan CMR belgesiyle ürünlerin güvenliği garanti altına alınmış olur.

Türkçe CMR Belgesi Örneği

Türkçe CMR Belgesi Örneği

CMR belgesi bu anlaşmanın hükümlerini kabul eden Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir sözleşme türüdür. Türkiye de CMR hükümlerini kabul ederek bu anlaşmayı zorunlu kılan Avrupa ülkeleri arasındadır. Bu sebeple de Türkiye’de de CMR belgesini ithalat ve ihracat firmaları adına kişilerin kendilerinin oluşturması gerekir.

Yukarıdaki örnek CMR belgelerinden yola çıkarak kendi şablonunuzu, ürün bilgilerinizi, gönderici ve alıcı bilgilerini, teslimatın yer ve zamanı gibi hususları eksiksiz ve detaylı bir şekilde hazırlayacağınız belgede belirtmelisiniz.

CMR Karayolu Taşıma Belgesi Nedir?

Sınır ötesi karayolu taşımacılığında CMR karayolu taşıma belgesi, taşıma sözleşmesinin yazılı beyanıdır. Bu sözleşme uluslararası olarak geçerlidir ve CMR sözleşmesinin türlerinden biridir.

Ödeme karşılığında ürünün taşımacılığını yapan nakliyeciler eğer yanlarında CMR konşimentosu yoksa cezai işlem uygulanarak para cezasına çarptırılır. Bu durumlarda mağduriyet yaşamamak için CMR konşimentosu ürünün taşımacılığını yapan nakliyecinin taşıma süresince yanında bulunmalıdır. 

CMR Anlaşmasına Üye Olan Ülkeler Hangileridir?

CMR anlaşması Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir anlaşmadır. Malın güvenliğini sağlamak, ihracatçı ve ithalatçı firmaları güvence altına almak, yaşanacak olumsuz durumlardan mağdur olunmaması için karayolu taşımacılığında hazırlanması zorunlu olan güvence belgesidir. CMR anlaşmasına üye olan ülkeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Özbekistan, Arnavutluk, Lüksemburg, Slovenya, Ermenistan, Fas, Lübnan, Moldova, Azerbaycan, Belçika, Ukrayna, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Karadağ, Danimarka, Norveç, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Beyaz Rusya, Büyük Britanya, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Makedonya, Moğolistan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, Suriye, Tacikistan, Çek Cumhuriyet, Tunus, Türkmenistan, Türkiye, İsveç, İsviçre.

Yorum Yaz