Günümüzde çoğu tüketici, çevreye duyarlı olmak için alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye istekli. Geçmişte işletmeler, birçok müşteriyi memnun etmek için yalnızca düşük fiyatlı ve kaliteli ürün sunmaktaydı. Fakat insanlar iklim değişikliği ve diğer sosyal meseleler konusunda daha duyarlı hale geldi.

Yani tüketicilerin değerleriyle uyuşan işletmeler, hedef pazarında öne çıkabiliyor. Ayrıca çoğu yatırımcı, yüksek piyasa getirisi sunduğu için sürdürülebilir işletmelere fon sağlamayı tercih ediyor.

Bu nedenle sosyal ve çevresel ortamda bilinçli bir şekilde rekabet etmek için birçok işletme sürdürülebilir pazarlama ile uğraşıyor. Sürdürülebilir pazarlama; marka sadakatini arttırabiliyor, yasal uyumluluğu destekleyebiliyor ve rekabette öne çıkartabiliyor.

Peki, sürdürülebilir pazarlama nedir ve nasıl kullanılır? İşte, sürdürülebilir pazarlamaya genel bir bakış.

Sürdürülebilirlik Ne Anlama Geliyor?

En geniş anlamıyla sürdürülebilirlik, bir süreci zaman içerisinde sürekli olarak sürdürme veya destekleme yeteneğidir. İş dünyasında ve politika bağlamlarında sürdürülebilirlik, doğal veya fiziksel kaynakların tüketilmesini önlüyor. Böylece bu kaynakların uzun vadede kullanılabilir kalmasını sağlıyor.

Birçok işletme, çevresel ayak izlerini azaltmak ve kaynakları korumak gibi sürdürülebilir hedeflerle ilerlemeyi tercih ediyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle ilgili endişeler arttıkça dünyadaki herkesin sürdürülebilirliğe yönelmesi gerekiyor.

Sürdürülebilir Pazarlama Nedir?

Çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ürünlerin, uygulamaların ve marka değerlerinin teşvik edilmesine sürdürülebilir pazarlama deniyor. Markanızı konumlandırmanızı ve pazarda öne çıkmanızı sağlıyor.

Çevreye ve topluma duyarlı ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımını içeriyor. Gezegen ve toplum için oldukça faydalı stratejilerle ilerlemenize olanak tanıyor. Ayrıca konsepti çoğunlukla çevreye odaklanan yeşil pazarlama (green marketing) kavramından gelişti.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamanıza olanak tanıyor. Elbette işletmeler yoksulluğu azaltmak için zenginlik yaratması gerekiyor.

Ancak bunu çevreye ve topluma zarar vermeden yapmaları şart. Şubat 2021’de Statista tarafından yapılan araştırmaya göre ankete katılanların %82’si şirketlerden gezegeni ve toplumu kârın önüne koymasını istedi.

Ayrıca Forbes verilerine göre tüketicilerin %80’inden fazlası şirketlerin sosyal sorunların çözümüne katkı sağlaması gerektiğine inanıyor.

Sürdürülebilir Pazarlama Nedir?

Sürdürülebilir Pazarlama Neden Önemli?

Sürdürülebilir pazarlama hem çevreyi koruyor hem de müşteri memnuniyetini arttırıyor. Bu nedenle işletmenizi büyütmek için sürdürülebilir pazarlama ile ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü tüketiciler çevresel ve sosyal açıdan oldukça bilinçli. Hatta çoğu çevreye ve insana değer veren markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor.

İşletmelerin modern müşterilerin artan talebini karşılamak için pazarlama stratejilerini iyileştirmeleri gerekiyor. Sürdürülebilir pazarlamayı benimsedikçe işletmelerin rekabet gücü de artıyor.

Sürdürülebilir Pazarlama Temel İlkeleri

Pazarlamanın sürdürülebilir sayılması için belirli kurallara uymak gerekiyor. Sürdürülebilir pazarlama ilkeleri, müşterilerinize odaklanmanıza ve şirketinizin toplumsal rolünü önemli bir konuma getirmenize yardımcı oluyor. O halde sürdürülebilir pazarlama ilkelerini keşfedelim.

1. Tüketici odaklı pazarlama

Sürdürülebilir pazarlama ilkeleri her işletme sahibi ve pazarlamacı tarafından bilinmesi gerekiyor. Yani pazarlamaya sürdürülebilirlik çerçevesinden bakış atılması gerekiyor. Küçük işletmeler sürdürülebilirlik açısından gelişim gösterdiğinde rekabette öne çıkma şansını arttırıyor.

Dolayısıyla pazarlama iletişiminde sürdürülebilir tüketim olgusuna farklı bir bakış açısı ile bakmasını bilmelisiniz. Yani sürdürülebilir pazarlamanın işletmeler için önemi bilinerek hareket edilmeli.

Aynı zamanda sürdürülebilir pazarlama örnekleri de araştırılmalı. Ayrıca potansiyel müşterilerinizin arzu ettiği ve ihtiyaç duyduğu ürünlere yatırım yapmalısınız. Yani stratejiniz, ürünlerinizi pazarlamaktan daha fazlasını yapmalı.

İnsanların ürünlerinizi nasıl ve neden kullandığını anlayarak hareket etmenizde fayda var. Potansiyel müşterileriniz için neyin önemli olduğunu anlamak uzun süreli ilişkiler kurmanıza yardımcı oluyor.

2. Misyon odaklı pazarlama

Misyon odaklı pazarlama ilkesi, işletmelerin yalnızca ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmelerini sağlamıyor. Aynı zamanda topluma duyarlı geniş bir misyon tanımlamalarına imkân veriyor.

Misyon odaklı pazarlama ile çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olduğunuzu gösterme şansınız oluyor. Örneğin, bir enerji şirketinizin olduğunu düşünelim. Misyonunuzu gelecek nesilleri düşünerek yeniden oluşturma fırsatınız var. Dolayısıyla şirketinizin yalnızca kâr odaklı olmadığını gösterebiliyorsunuz.

Toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için çaba harcayacağınızı belirtebiliyorsunuz. Yani misyon odaklı pazarlama, şirket için uzun vadede avantajlı getiriler elde etmenizi kolaylaştırıyor. Doğru mesajları ileterek potansiyel müşterilerinize hitap etmenizi sağlıyor.

Misyon odaklı pazarlama

3. Müşteri değeri pazarlaması

Müşteri değeri pazarlaması, şirketlerin ürün veya hizmet geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Yani işletmelerin reklam ve satış stratejilerinden önce ürün veya hizmet geliştirmeye odaklanması gerekiyor.

Böylece tüketicilerin şirketten aldığı değer arttırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla tüketicilerin şirketinizden aldığı değeri sürekli olarak iyileştirmeniz gerekiyor. Üründe değer olduğunda müşteriler satışlarınızı arttırmanıza olanak tanıyor.

Bu ilkeye göre potansiyel müşterilerinizin neye değer verdiğini iyice araştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde, stratejileriniz ile pazarda yer edinme şansınız azalıyor. Marka sadakati için müşteri değeri pazarlama ilkesini göz ardı etmemelisiniz.

Örneğin, Apple ürünlerinde değer yaratmaya odaklanıyor. Bu sebeple birçok kişi tarafından tercih edilebiliyor.

4. Yenilikçi pazarlama

Bir kuruluşun daha iyi ürün, hizmet ve strateji geliştirmeye odaklanmasına yenilikçi pazarlama deniyor. Büyük işletmeler, yenilikçi pazarlanmaya odaklanmaktan asla vazgeçmiyor.

Örneğin, üretim maliyetlerini azaltacak yeni teknikler geliştirmek gerekiyor. Yani yenilikçi pazarlama ile ilerlemek istiyorsanız insanların yaşamlarını iyileştirmek için çaba harcamalısınız.

Yeni teknolojiler icat etmeye çalışmalısınız. Öte yandan, yeni teknolojileri takdir eden tüketicilere hitap etmelisiniz. Aynı zamanda yenilikleri ve teknolojiyi kullanmaya istekli olan tüketicilere odaklanmalısınız.

Örneğin, çevreci ve toplumcu olan bir mobilya işletmeniz var. Bu işletmenizde tüketicilere teknolojiyi kullanarak kendi mobilyalarını çevrimiçi tasarlama olanağı sunmalısınız.

Yenilikçi pazarlama

5. Toplumsal pazarlama

Bu ilke, müşterilerin beklentileri ile şirket hedeflerini dengeliyor. Yani toplumun uzun vadeli çıkarlarını dengeleyen işletmeleri içeriyor. Örneğin, toplumda çevresel kirlilik sorunu var. Küçük işletmeniz bu soruna nasıl çözüm bulacağını pazarlaması gerekiyor.

Ancak pazarlamanızda proaktif olmalısınız. Ürün veya hizmetlerin toplum üzerinde nasıl bir etki yaratacağını göstermelisiniz. Bir elektrikli otomobil şirketiniz olduğunu varsayalım.

Şirketinizdeki ürünlerin hava kirliliğini azaltmaya nasıl yardımcı olduğundan bahseden bir reklam stratejisi geliştirmelisiniz. Ayrıca bu ilke, çözüm sağlayıcı markalar arasında yer almanızı sağlıyor.

Sürdürülebilir Pazarlama Karmasında 4C Nedir?

Geleneksel pazarlama “4P” üzerinde duruluyor. Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma 4P unsurlarını içeriyor. Sürdürülebilir pazarlamada da “4C” unsurları üzerinde durulur. 4C bileşenleri, müşteri odaklı ilerler. Bunlar ise şöyledir:

Sürdürülebilir Pazarlama Karmasında 4C Nedir?
 1. Müşteri (customer): Kitlenizin ihtiyaçlarını ve isteklerini güvene dayalı bir ilişki çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. Ürün veya hizmetlerin müşteriye nasıl değer katacağı, onların yaşam tarzlarına nasıl uyacağı ve hangi çözümleri sunacağı düşünülür.
 2. Kolaylık (convenience): Müşterilerin sürdürülebilir ürün veya hizmetlere nasıl erişilebilir hale getirileceği düşünülür. Ürünlerin çevreye ve topluma olan etkileri göz önünde bulundurulur. Kolaylık ve erişilebilirlik sağlanır.
 3. İletişim (communication): Sürdürülebilir pazarlamada şeffaflık ve doğru bilgi aktarımını içerir. Ürün veya hizmetlerin sürdürülebilirlik özellikleri, doğru ve net bir şekilde müşterilere iletilir.
 4. Maliyet (Cost): Sürdürülebilir pazarlamada maliyet, finansal maliyetleri içeriyor. Aynı zamanda toplumsal ve çevresel maliyetleri kapsıyor. Ürünün üretim, dağıtım ve atılma aşamalarında ortaya çıkan çevresel ve toplumsal etkiler dikkate alınıyor.

Sürdürülebilir Pazarlamanın Avantajları

Herkes sektöründe başarılı olmak için iş kuruyor. Günümüzün iş dünyasında sürdürülebilir pazarlama, değerini tüketici beklentileri ile uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle finansal büyümeyi arttırmayı amaçlayan şirketler için güçlü bir strateji ile ilerlemek isteyen şirketler için uygun. O halde sürdürülebilir pazarlamanın avantajlarını keşfedelim.

 • Marka imajını geliştiriyor ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı oluyor.
 • Maliyetleri en aza indiriyor ve verimliliğin artmasına olanak tanıyor.
 • İşletmenin mevzuata uymasını kolaylaştırıyor.
 • Çalışanlar ve yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.
 • Vergi avantajlarından yararlanma şansınızı arttırıyor.
 • Çalışanlarınızı elde tutmanızı sağlıyor.
 • Müşterilerin markanıza bağlı kalmasına imkân sunuyor.
 • Çevreyi ve toplumu korumanıza yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir Pazarlama Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilirlik artık trendler arasında yer almıyor. Çünkü zorunluluk haline geldi. Sürdürülebilir pazarlama, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak işletmelerin uzun vadeli başarı elde etmesini amaçlar.

Sürdürülebilir Pazarlama Nasıl Yapılır?

Aynı zamanda çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlar. Peki, sürdürülebilir pazarlama nasıl yapılır? İşte, sürdürülebilir pazarlama yapmanıza olanak tanıyacak bazı adımlar.

1. Üretim süreçlerinizin çevresel etkilerini azaltın

Ürünlerinizin ve üretim süreçlerinizin çevresel etkilerini azaltmaya odaklanmalısınız. Sürdürülebilir malzemeler kullanmalısınız. Enerji verimliliğini arttırmalısınız.

2. Sürdürülebilir yaşam tarzına ilgi duyan kitlenizi belirleyin

Sürdürülebilir yaşam tarzı ile ilgilenen hedef kitlenizi belirlemelisiniz. Bu kişilere ürünlerinizin ve yaklaşımınızın çevresel ve toplumsal faydalarını vurgulamalısınız.

3. Ürünlerinizin üretim süreçlerini şeffaf bir şekilde paylaşın

Ürünlerinizin üretim süreçlerini ve içeriklerini şeffaf bir şekilde kitlenizle paylaşmalısınız. Müşteriniz ürünlerinizin nasıl üretildiğini ve içerdiği malzemeleri bilmek ister.

4. Müşterilerinizi sürdürülebilirlik konusunda eğitin

Müşterilerinizi sürdürülebilirlik konusunda eğitmelisiniz. Aynı zamanda farkındalık kazanmalarını sağlamalısınız. Ürünlerin doğru kullanımını, geri dönüşüm veya ürünlerin ömrünü uzatma gibi konularda bilgi sunmalısınız.

5. Çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanın

Çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanarak atıkların azalmasını sağlamalısınız. Ambalajın geri dönüşümünü veya yeniden kullanımını teşvik etmelisiniz.

6. Sosyal sorumluluk projelerine destek verin

Sosyal sorumluluk projelerine destek vererek toplumunuzu olumlu yönde etkilemelisiniz. Bu projelerinizi pazarlama faaliyetlerinizde paylaşmalısınız.

7. Web sitenizde sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri vurgulayın

Pazarlama materyallerinizde ve web sitenizde sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri vurgulamalısınız. İletişim mesajlarınızı yeşil yıkama olmasından kaçınarak oluşturmalısınız.

8. Kaliteli ürünler üretip uzun ömürlülüğü teşvik edin

Kaliteli ürünler üretmelisiniz. Böylece uzun ömürlülüğü teşvik edersiniz. Tek kullanımlık ürünler yerine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilecek ürünler üretmelisiniz.

9. Düzenli olarak iyileştirmeler yapın

Düzenli olarak sürdürülebilirlik stratejilerinizi gözden geçirmelisiniz. Aynı zamanda iyileştirmeler yapmalısınız. Teknolojik gelişmeleri takip etmelisiniz. Daha çevre dostu yöntemler ile ilerlemelisiniz.

Sürdürülebilir Pazarlama Taktikleri

Sürdürülebilir pazarlama uzun vadeli başarıyı ve olumlu bir etkiyi hedefliyor. Ancak sürdürülebilir pazarlama için dikkate almanız gereken bazı taktikler var. İşte, sürdürülebilir pazarlama taktikleri.

1. Otantik ve tutarlı olmalısınız

Sürdürülebilir pazarlama nasıl yapılır diyorsanız, otantik ve tutarlı olmaya çalışmalısınız. Çünkü sürdürülebilir pazarlama stratejileri arasında otantik ve tutarlı olmak da yer alıyor. Ayrıca marka özgünlüğüne önem vermelisiniz.

Bütüncül bir bakış açısı ve marka mimarisi ile ilerlemeye özen göstermelisiniz. Markanızın misyonunu yansıtan gelişmelere ve yeniliklere imza atmalısınız. Yani tutarlı olmaya çalışmalısınız.

Misyonunuzla uyumlu stratejiler belirlemelisiniz. İşletmenizin nasıl çalıştığını ve malzemeleri hangi şartlarda tedarik ettiğini derinlemesine incelemelisiniz. Tüketiciler şeffaflığa değer veriyor.

Mükemmel olmanıza gerek yok. Ancak şeffaf olmaya çalışmalısınız. Güçlü bir marka yaratmak için sattığınız ürünleri veya hizmetleri geliştirmekle yetinmemelisiniz. Aynı zamanda net ve sosyal bir misyon yaratmalısınız. İşletmenizin topluluğu ve çevreyi nasıl etkilediğini araştırmalısınız.

Otantik ve tutarlı olmalısınız

2. Değer yaratmayı öncelik haline getirmelisiniz

Uzun vadeli değer oluşturmaya çalışmalısınız. Çoğu zaman markalar anında getiri sağlayan stratejilere odaklanabiliyor. Ancak yalnızca satış ve dönüşüm elde etmeye odaklanmamalısınız.

Müşterilerinizin yolculuğunun her aşamasında değer yaratmaya odaklanmalısınız. Yani müşterilerinize değer sunarak marka sadakatinizi arttırmalısınız. Örneğin, e-posta pazarlama stratejisi ile ilerlerken müşterilerinizi eğitmeye çalışmalısınız.

Bir müşteri ürünlerinizi satın aldı diyelim. Ardından ürünleri müşterinize teslim ettiniz. Ürün paketlerini nasıl dönüştürecekleri konusunda bir eğitici e-posta atmalısınız. Giyim ürünleri satan bir mağazanız var diyelim.

Müşterilerinize büyük bir indirim sunarak markanıza ait giymedikleri giysileri geri getirmesini söylemelisiniz. Böylece tüketicilerinizin giymediği giysileri dönüştürme şansı elde edersiniz.

3. Uzun vadeli bir plan oluşturmalısınız

Uzun vadeli planlar yaparak ilerlemelisiniz. Çünkü pazarlama planlarınız uzun vadeli olmadığında işletmeniz tutarsız hareketler sergileyebiliyor. Yani pazarlama planlarınızda her zaman tutarlı olmaya çalışmalısınız.

Şu anda karşılaştığınız çevresel ve toplumsal sorunların etkisi hemen geçmeyebiliyor. Örneğin, müşterilerinize sadece %100 geri dönüştürülen ürün paketlemesi sözünü vermelisiniz.

Aynı zamanda çevreye değer veren kargo şirketleri ile çalışmaya odaklanmalısınız. Her yıl gelirinizin belirli bir kısmını çevreci ve toplumcu kuruluşlara bağışlamalısınız. Aynı zamanda her 20 adet siparişte bir ağaç dikeceğinizi söylemelisiniz. Çalışanlarınızı da çevreci ve toplumcu olmaya teşvik etmelisiniz.

Uzun vadeli bir plan oluşturmalısınız

4. Sorumluluk almasını bilmelisiniz

Kuruluşunuzun çevresel ve toplumsal stratejilere yatırım yapması için sorumluluk bilincinizin olması gerekiyor. Böylece mesajınızı dünyaya yaymak için hazırlıklı olursunuz. Sorumsuzca ilerlediğinizde müşteri elde tutma oranınızı düşürme riskiniz var. Örneğin, Amazon pazar yerinden çevre dostu bir ürün sipariş ettiğinizi varsayalım.

Ürün ekolojik pazarlamaya uyacak şekilde teslim edilir. Dolayısıyla nakliye ve reklam yöntemleriniz felaketse gezegeni kurtarmaya çalışmanın bir önemi yok. Yani stratejilerinizi nasıl ileteceğinize odaklanmalısınız.

Nihayetinde doğru yapılan pazarlama stratejileri, müşterilerinizi satın almaya ikna edebiliyor. Bu sebeple çevreye ve topluma duyarlılığı hafife almamalısınız.

5. Küçük başlamalısınız

Vakıflar kurmak ve dünya çapındaki projeler üzerinde çalışmak harika olurdu. Ancak en alttan başlamalısınız. Ardından bu temel üzerinde stratejilerinizi geliştirmelisiniz. Örneğin, ürünlerin paketlenmesi her işletmenin yapması gereken bir işlem.

Aynı zamanda bir işletmenin çevresel etkisinin büyük kısmından sorumlu. Bu nedenle paketlemede şirketinizin çevresel etkisini azaltmaya odaklanmalısınız. Yani küçük başlamalısınız. Böylece bu temel süreçlerin işletmenize faydasını ölçerek ilerleme şansı elde edersiniz. Ayrıca kullandığınız malzemelerin zararsız olduğundan emin olmalısınız.

Sürdürülebilir Pazarlama Örnekleri

Sürdürülebilir pazarlama küresel olarak tanınan markalar tarafından benimsenmiştir. Şimdi gelin, sürdürülebilir pazarlama yapan markaları inceleyim.

Sürdürülebilir Pazarlama Örnekleri

1. Starbucks

Çevre dostu uygulamalar söz konusu olduğunda Starbucks öne çıkmaktadır. Çünkü güneş enerjisi kullanımı ile Starbucks’ın elektrik kullanımı minimuma indirilmiştir. Bunun yanında satış noktalarında çevre dostu yapı malzemeleri kullanıyor.

Geri dönüştürülebilen bardak kullanmaya özen gösteriyorlar. İnsanları ağaç dikmeye ve kaldırımları boyamaya teşvik eden Facebook kampanyası yürüttüler.

2. IKEA

Yenilebilir enerji ve sürdürülebilir kaynak kullanımına odaklanan IKEA, çevre dostu uygulamaları, güneş enerjisini ve yenileyici çevre faaliyetlerini destekliyor. Marka, mağazalarında kullanılan toplam enerjinin yüzde yüzünü yenilebilir enerjiden üretmeye odaklanıyor. Atık yüzdesini de %15’in altına düşürmeyi hedefliyor.

3. Unilever

Çevreye duyarlı olan Unilever, geri dönüştürülmüş kaynakların kullanımını teşvik eder. Bu stratejisi sayesinde şirketin ürettiği çöplerin %75’i geri dönüşüm merkezlerine taşınır. Marka, kurumsal kimliğinin bir parçası olarak çevre dostu pazarlama çalışmaları yürütür.

4. Nike

Nike, israfı ve çevresel ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Marka gezegeni kurtarma hedefini operasyonlarının her aşamasına yerleştirmeyi ilke edindi. Ayrıca Nike, %50 geri dönüştürülmüş giysiler satıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir pazarlama hangi pazarlama anlayışına örnektir?

Sürdürülebilir pazarlama, çevresel ve toplumsal sorumlulukları gözeterek ürünlerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin pazarlanmasını içeren pazarlama anlayışına örnektir.

Yeşil pazarlama ne demek?

Kirlilik, enerji tüketimi ve tükenebilir kaynakların tüketilmesinin olumlu veya olumsuz taraflarını inceler. Uzun vadeli kârlılığı hedefleyen iş stratejisidir. Sürdürülebilirlik odaklı ilerler.

Modern pazarlama anlayışı nedir?

İşletme amaçlarına ulaşmak için hedef pazardaki müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlenip tatmin sağlanmasına modern pazarlama anlayışı denir.

Bir işletme sahibi olarak sürdürülebilirliği kurumsal kimliğinizin parçası haline getirmelisiniz. Çünkü tüketiciler bu tür işletmeleri ödüllendiriyor. Bol Şanslar Diliyoruz!

Yorum Yaz