Ticari faaliyetlerde önemli bir rol oynayan sevk irsaliyesi, işletmeler arasındaki mal transferini düzenliyor. Aynı zamanda taşıma sürecinde kayıtların tutulmasını sağlıyor. Yani ticari işlemlerin şeffaf ve düzenli yürütülmesine olanak tanır. Peki, sevk irsaliyesi tam olarak nedir ve nasıl düzenlenir? Bu içeriğimizde, sevk irsaliyesinin ne olduğunu ve nasıl düzenlendiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. O halde başlayalım! 👇

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Ticari işletmeler arasında yapılan mal transferlerini düzenlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla kullanılan resmî belgeye sevk irsaliyesi denir. Mal gönderici noktasından alıcı noktasına taşınırken eşyanın niteliği, değeri, miktarı, gönderici ve alıcı bilgileri gibi detaylar bu belgede yer alır. Dolayısıyla sevkiyatın doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştiğini doğrulayan bir belgedir.

Sevk irsaliyesi, muhasebe ve vergi açısından önemlidir. Çünkü ticari işletmelerde doğru ve güvenilir kayıtların tutulmasına yardımcı olur. Yani işletmelerin finansal süreçlerini etkiliyor. Örneğin, bazen malın taşınması sırasında bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bu belge, malın taşınması sırasında yaşanabilecek olası sorunların çözümü için referans teşkil ediyor.

Malın taşınma sürecine eşlik eden bir belgedir. Eşya taşımacılığının yanında hizmet işlemlerinde de kullanılabiliyor. Ticari iş birliği yapan taraflar arasındaki şeffaflığı ve güveni artırıyor. 🛟🔐

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler vardır. Bunlar: 🙌👇

 • Göndericinin bilgileri: Faturayı düzenleyenin adı soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası bulunur.
 • Alıcının bilgileri: Müşterinin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası yer alır.
 • Sevk irsaliyesi numarası: Her sevk irsaliyesine özgü bir numara verilir. Bu numara belgenin takibini sağlıyor.
 • Malın niteliği ve miktarı: Taşınan malın cinsi, modeli, markası gibi özellikleri ve miktarı belirtilir.
 • Toplam ağırlık ve koli sayısı: Taşınan malın toplam ağırlığı belirtilir. Aynı zamanda koli sayısını da belirtmek gerekir.
 • Taşıma tarihi ve saati: Malın gönderici tarafından taşınmaya başlama saati ve tarihi belirtilir.
 • Malın durumu: Taşınan malın hasarsız ve eksiksiz bir şekilde teslim edildiği aktarılır.
 • Taşıma aracı bilgileri: Malın hangi araç ile gönderildiği (kamyon, gemi, uçak gibi) ve aracın plaka numarası gibi bilgiler yer alır.
 • Gönderici imzası ve kaşesi: Gönderici tarafından belgenin doğruluğu ve geçerliliği onaylanır.
 • Alıcı imzası ve kaşesi: Malın alıcı tarafından teslim alındığının onaylanması gerekiyor. Yani alıcı tarafından imza ve kaşe eklenir.
 • Noter tasdik mühür şerhi: Belgeyi daha güvenilir hale getirmek için noter onayı talep edilebiliyor.
 • Sevk İrsaliyesi ibaresi: Belgenin içeriğini ve amacını açıkça belirten bir ibareye ihtiyaç duyulur. Yani belge başlığına açıklayıcı bir ibare eklemek gerekir.

Not: Bu bilgiler, ülkeye ve sektöre göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla ülke ve sektör farklılıklara göre düzenlemelerin bilinmesi gerektiğini unutmamalısınız. Aynı zamanda hangi ülke veya sektöre mal nakliyesi yapacaksanız o ülkenin sevk irsaliyesi örneği incelenmelidir.

Sevk İrsaliyesi Hangi Amaçla Kullanılır?

Sevk irsaliyesi malın gönderici noktasından alıcı noktasına taşınması sürecinde önemli bir rol oynar ve aşağıdaki amaçlarla kullanılır: 👇

 • Taşıma sürecinde malların ne zaman, nasıl ve hangi koşullar altında taşınacağını belirler.
 • Ticari işlemlerde yapılan mal transferini belgeler. Vergi ve muhasebe süreçlerine katkı sağlar.
 • İşletmelerin vergi beyannamelerini düzenler. Aynı zamanda finansal kayıtları doğru tutmak için gereklidir.
 • Malın taşıma sürecinin izlenebilirliğine olanak tanır. Malın ne zaman gönderildiği, hangi taşıma aracı ile taşındığı ve ne zaman alıcıya teslim edildiği gibi bilgileri içerir.
 • Malın taşınması sırasında ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlar. Yani malın teslim alındığı tarihte ve durumda anlaşmazlık yaşanırsa referans olarak kullanılır.
 • İşletmeler arasındaki güveni ve iş birliğini arttırır. Dolayısıyla tarafların mal taşıma sürecini düzenli ve şeffaf hale getirir.
Sevk İrsaliyesi Hangi Amaçla Kullanılır?

Sevk İrsaliyesi Düzenlemek Zorunlu mudur?

Sevk irsaliyesi düzenleme çoğu ülkede zorunludur. Yerel yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları, belgenin ne zaman ve hangi durumlarda düzenlenmesi gerektiğini belirler. Özellikle mal taşımacılığı işlemlerinde belge düzenlemenin yasal bir zorunluluk olduğu durumlar olabilir.

Doğru ve geçerli sevk irsaliyesi, vergi raporlarının doğruluğunu sağlar. Aynı zamanda muhasebe kayıtlarının güvenirliliğini arttırır. Dolayısıyla sevk irsaliyesi düzenlemek ticari işletmeler için genellikle zorunlu ve önemli bir uygulamadır.

Yasal düzenlemelere uygun şekilde belgenin düzenlenmesi, iş süreçlerini daha düzenli hale getirir. İşletmeler arasındaki iş birliğini güçlendirir. Bu nedenle işletmeler, sevk irsaliyesini düzenlemeyi ciddiye almalı ve uygun şekilde yerine getirmeli. 🙌👈

Fatura ve Sevk İrsaliyesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Fatura, mal veya hizmetin satışının gerçekleştiğini ve alıcıya ödeme yapılması gerektiğini gösteren belgedir. Yani alıcıya malın veya hizmetin bedeli ve vergileri açıkça aktarılır. Sevk irsaliyesi ise malın gönderici noktasından alıcı noktasına taşınmasını düzenler ve kayıtlarını tutar. Dolayısıyla malın niteliği, miktarı ve taşıma tarihini içerir.
 • Faturada satın alınan malın veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı ve vergiler gibi detaylar yer alır. Ayrıca faturada satıcı ve alıcı bilgileri, fatura numarası ve düzenlenme tarihi de bulunur. Sevk irsaliyesinde malın gönderici ve alıcı bilgileri, taşıma tarihi ve saati, malın niteliği ve miktarı, taşıma aracı bilgileri ve teslim alınan kişinin imza ve kaşesi yer alır.
 • Fatura, mal veya hizmetin satışı gerçekleştiği ve alıcıya teslim edildiği zaman düzenlenir. Alıcının ödeme yapması gereken tutarı gösterir. Sevk irsaliyesi, malın gönderici tarafından alıcıya taşınması sırasında düzenlenir. Malın taşınma sürecine ilişkin bilgileri içerir.
Sevk İrsaliyesi ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sevk İrsaliyesi Fatura Yerine Geçer mi?

Sevk irsaliyesi ve fatura iki farklı belgedir. İkisinin de amaçları farklıdır. Bu nedenle sevk irsaliyesi fatura yerine geçmez. Fakat bazı durumlarda birlikte kullanılabiliyorlar. Yani irsaliyenin fatura yerine kullanılması mümkün değildir.

İşletmeler, mal transfer süreçlerinde her iki belgeyi de eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlemeye özen göstermelidir. Yerel yasal düzenlemeler ve işletme politikaları doğrultusunda belgelerin düzenlenmesi önemlidir.

Sevk İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir?

Sevk irsaliyesi nasıl kesilir ve düzenlenir sorusunun yanıtını merak eden işletmeler ve kişiler bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Bu belge, ürün ve hizmet satışı sağlayan ve bunları tüketicilere ulaştırmakla yükümlü olan firmalar veya kişiler tarafından detaylıca hazırlanır.

Belgenin minimum üç nüsha olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İki nüsha malı taşıyan araçta bulunmalıdır. İrsaliyede belirtilen ürünler araç içerisinde denetime hazır bir şekilde yer almalıdır.

Sevk irsaliyesi düzenlenirken üzerinde bulunması gereken bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. Ayrıca bu belge günümüzde elektronik ortamda E-İrsaliye olarak düzenlenebiliyor. Bu konuda Navlungo ekibinden destek alarak da ilerlemeniz mümkündür.

Sevk İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir?

Hangi Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmez?

Sevk irsaliyesinin bazı durumlarda düzenlenmesine gerek yoktur. Şimdi gelin, sevk irsaliyesi hangi hallerde düzenlenmez sorusunun yanıtına yakından bakalım. 🙌

 • Hizmet işlemleri için sevk irsaliyesi düzenlenmeyebiliyor. Bunun yerine farklı belgeler kullanılabiliyor.
 • Bazı özel ticari işlemler veya mal transferleri, sevk irsaliyesi düzenlemeyi gerektirmeyebiliyor. Örneğin, küçük miktarlı satışlar, numune gönderimleri veya iadelerde farklı belgeler kullanılabiliyor.
 • Yerel yasal düzenlemeler, belirli işlemlerde sevk irsaliyesi düzenlenmesinden muaf tutabiliyor.
 • Aynı türdeki ve rutin olarak gerçekleşen bazı ticari işlemlerde farklı belgeler kullanılabiliyor.

Sevk İrsaliyesi Olmazsa Ne Olur?

Sevk irsaliyesinin olmaması veya düzenlenmemesi durumunda çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü bazı ülkelerde bu belgeyi düzenlemek yasal bir zorunluluktur. Eğer sevk irsaliyesi düzenlenmezse işletme yasal uyum sorunları ile karşılaşır. Aynı zamanda cezai yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalır.

Vergi ve muhasebe süreçleri aksayabilir. Finansal kayıtlar güvenilir olmaz. Ayrıca taraflar arasında anlaşmazlıklar ve sorunlar çıkabilir. Yani çözümü zor durumlarla karşılaşılma riski vardır. Ticari ilişkilerde güvensizlik oluşabilir. Bu nedenle işletmeler, sevk irsaliyesini eksiksiz ve düzenli bir şekilde düzenlemeye özen göstermelidir. 👈

Sevk İrsaliyesi Olmazsa Ne Olur?

Her Sevk İrsaliyesine Fatura Kesmek Zorunlu mu?

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 gün içinde düzenlenmeyen faturalar, hiç düzenlenmemiş sayılıyor. Özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Özel usulsüzlük cezası fiyatı, 2023 yılında 2.200 TL’dir.

Her ülkenin vergi ve ticaret yasaları farklılık gösterebilir. Bu nedenle teslimat yapacağınız ülkenin yasal gerekliliklerini yakından takip etmeniz tavsiye edilir.

Sonuç

Sevk irsaliyesi, ticari işlemlerde önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu belge, gönderici ve alıcı arasında yapılan mal sevkiyatlarını kayıt altına alıyor. Doğru, güvenilir ve kanıtlayıcı bir rol üstleniyor.

Ticari faaliyetlerde mal taşıma işlemlerinin düzenlenmesi ve yönetimi için kritik bir araç olarak hizmet veriyor. Bu nedenle irsaliyenin düzenlenme süreci titizlikle yapılması gerekiyor. Böylece taraflar arasındaki iletişim kuvvetlenebiliyor. Aynı zamanda sevk irsaliyesi işletmelerin verimliliğini ve müşteri memnuniyetini arttırıyor.

Sonuç olarak ticari işlemlerde güvenirliliği ve düzeni sağlar. Bu belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu sayede ticari işletmeler, başarılı bir lojistik süreci ile ilerleyebilir.

Yorum Yaz