Uluslararası ticarette, belgeler ve prosedürler büyük önem taşır. İhracat ve ithalat süreçlerinde, uygun belgelerin hazırlanması ve sunulması hem işlemlerin hızlanması hem de gümrük vergilerinden muafiyetlerin elde edilmesi açısından kritik bir rol oynar.

Bu yazımızda, uluslararası ticarette sıklıkla karşımıza çıkan ve Avrupa Birliği (AB) ile bazı ülkeler arasında tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan EUR.1 belgesini ele alacağız.

Bu belge, ihracatçıların ve ithalatçıların karşılaşabileceği zorlukları en aza indirgemeye yardımcı olur. İşte EUR.1 belgesi hakkında bilmeniz gereken her şey!

EUR.1 Belgesi Nedir? 🌐

EUR.1 belgesi, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkeler arasında yapılan tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında kullanılan ve ihracatçılar için köken belgesi olarak işlev gören bir belgedir. Bu belge, ürünlerin tercihli ticaret anlaşmalarına uygun olduğunu gösterir ve bu sayede anlaşmaya taraf ülkeler arasında yapılan ticarette gümrük vergisi avantajları sağlar.

1983 yılında Pan Avrupa Akümülasyon Sistemi’nin (PEAS) bir parçası olarak kabul edildi2. Sistem, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri arasında gümrük vergisi avantajları sağlayan bir tercihli ticaret sistemiydi.

EUR.1 Belgesi Nedir? 🌐

EUR.1 Belgesi ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları

EUR.1 belgesi, AB ve bazı ülkeler arasında yapılan tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında kullanılır. Bu anlaşmalar, taraflar arasındaki ticarette gümrük vergisi indirimleri veya muafiyetler sağlar. İşte belgenin geçerli olduğu bazı anlaşmalar ve taraf ülkeler:

Sözleşme AdıTaraf Ülkeler
EFTAİzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre
Euro-Mediterranean AgreementsCezayir, Mısır, Fas, Tunus, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Suriye
Customs UnionTürkiye
Stabilization and Association AgreementsArnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan
Association AgreementsGürcistan, Moldova, Ukrayna
Economic Partnership AgreementsKarayipler, Doğu ve Güney Afrika, Orta Amerika, Andean Community, Mercosur

EUR.1 belgesi, anlaşmalar kapsamında taraflar arasında yapılan ticarette ürünlerin kökenini doğrulayan bir belge olarak kullanılır. Bu sayede ihracatçılar ve ithalatçılar, gümrük vergisi avantajlarından yararlanabilirler.

EUR.1 Belgesi'nin Kapsadığı Ülkeler 🌍

EUR.1 Belgesi’nin Kapsadığı Ülkeler 🌍

EUR.1 belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve diğer tercihli ticaret anlaşması olan ülkeler arasında yapılan ticarette kullanılır. İşte EUR.1 belgesinin geçerli olduğu bazı ülkeler ve anlaşmalar:

Avrupa Birliği Ülkeleri

EUR.1 belgesi, AB ülkeleri arasında yapılan ticarette kullanılır1. AB ülkeleri şunlardır:

 1. Almanya
 2. Avusturya
 3. Belçika
 4. Bulgaristan
 5. Çekya
 6. Danimarka
 7. Estonya
 8. Finlandiya
 9. Fransa
 10. Hırvatistan
 11. Hollanda
 12. İrlanda
 13. İspanya
 14. İsveç
 15. İtalya
 16. Kıbrıs
 17. Letonya
 18. Litvanya
 19. Lüksemburg
 20. Macaristan
 21. Malta
 22. Polonya
 23. Portekiz
 24. Romanya
 25. Slovakya
 26. Slovenya
 27. Yunanistan

EFTA Ülkeleri

EUR.1 belgesi, EFTA ülkeleri arasında yapılan ticarette kullanılır. EFTA ülkeleri şunlardır:

 1. İzlanda
 2. Lihtenştayn
 3. Norveç
 4. İsviçre
EUR.1 Belgesi'nin Sunduğu Avantajlar 📈

EUR.1 Belgesi’nin Sunduğu Avantajlar 📈

EUR.1 belgesi, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde önemli avantajlar sağlar. İşte bu avantajlardan bazıları:

İthalat Vergisi İndirimi

EUR.1 belgesi sayesinde, belgenin geçerli olduğu ülkeler arasında yapılan ticarette ürünlerin kökenini doğrulamak mümkündür. Bu doğrulama, gümrük vergilerinin tercihli oranlarda uygulanmasına imkan tanır. İthalat vergisi indirimi, ihracatçı ve ithalatçıların maliyetlerini düşürerek, ürünlerin daha rekabetçi fiyatlarla sunulmasına yardımcı olur.

Gümrük İşlemlerinde Kolaylık

EUR.1 belgesi, gümrük işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Belge, köken ülkenin ve gümrük mevzuatının tanınmasını sağlar2. Bu sayede, ihracatçı ve ithalatçılar, ürünlerin gümrükten geçiş sürecini hızlandırarak, işlemleri daha verimli hale getirirler.

Ticaretin Teşviki ve Rekabetçi Avantaj Sağlama

EUR.1 belgesi, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan ticaretin teşvik edilmesine yardımcı olur3. İthalat vergisi indirimi ve gümrük işlemlerinde sağlanan kolaylıklar sayesinde, ihracatçı ve ithalatçılar, ürünlerini daha geniş bir pazara sunabilirler. Bu durum, ticaretin artmasına ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunur.

EUR.1 Belgesi Nasıl Alınır? 3 Adımlık Rehber! 📝

EUR.1 Belgesi Nasıl Alınır? 3 Adımlık Rehber! 📝

Türkiye’de EUR.1 belgesi almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1. İlgili Ticaret Otoritesine Başvuru

Türkiye’de EUR.1 belgesi almak isteyen ihracatçılar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya ilgili İhracatçı Birlikleri’ne başvuruda bulunmalıdır.4

Başvuru Formu ve Gereken Belgeler

Başvuruda bulunacak ihracatçıların doldurması gereken EUR.1 Hareket Sertifikası başvuru formunu temin etmeleri ve aşağıdaki belgeleri de hazırlamaları gerekmektedir:

 • İhracatçı beyanı
 • Fatura
 • İhracat taahhütnamesi
 • Diğer istenen belgeler (varsa)

Başvuru Süreci ve Süreleri

İhracatçılar, belge başvurularını ihracat işlemlerinden önce yapmalıdır. Başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi süreci genellikle birkaç iş günü sürer. Başvuru süreci ve süreleri, başvurunun yapıldığı İhracatçı Birliği’ne bağlı olarak değişebilir.

2. Ürünün Köken Kriterlerini Belirleme

EUR.1 belgesi için başvuran ihracatçılar, ürünlerinin köken kriterlerini belirlemelidir5. Köken kriterleri, ürünün tamamen yerel kökenli olması veya yeterli işleme uğraması şeklinde iki ana kategoriye ayrılır.

Tamamen Yerel Kökenli Ürünler

Ürünün tamamıyla başvuru yapılan ülkede üretilmiş veya elde edilmiş ise, ürün tamamen yerel kökenli kabul edilir.

Yeterli İşleme Uğrayan Ürünler

Bir ürün, başvuru yapılan ülkede yeterli işleme uğramışsa ve bu işlemler sonucunda ürünün özelliği önemli ölçüde değişmişse, ürün tercihli kökenli kabul edilir.

3. Başvurunun Onayı ve Belge Düzenlenmesi

İhracatçı Birlikleri, başvuruyu değerlendirdikten sonra, ürünün köken kriterlerine uygunluğunu kontrol eder. Başvuru, uygun bulunursa onaylanır.

EUR.1 Belgesi’nin Düzenlenmesi ve Teslimi

Başvuru onaylandıktan sonra, İhracatçı Birliği tarafından ihracatçı adına EUR.1 belgesi düzenlenir. Düzenlenen belge, ihracatçıya teslim edilir ve ihracat işlemi gerçekleştirilirken kullanılabilir.

Bu belge, ihracatçının ürünlerinin tercihli kökenli olduğunu göstererek hedef ülkede ithalat vergisi indirimi ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlar.

EUR.1 belgesi almak için Türkiye’de izlenmesi gereken adımlar, genel olarak bu şekildedir. İhracatçıların, başvuru sürecinde ve belge kullanımında İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iletişim halinde olmaları önemlidir.

EUR.1 Belgesinin Kullanım Alanları ve İhracat Uygulamaları 🌍

EUR.1 Belgesinin Kullanım Alanları ve İhracat Uygulamaları 🌍

EUR.1 belgesi, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan ihracat işlemlerinde kullanılır. İşte bu belgenin kullanım alanları ve ihracat uygulamaları:

İthalatçı Ülkeye Bildirim ve Belge Sunumu

EUR.1 belgesinin kullanımında ilk adım, ihracatçının ithalatçı ülkeye belgeyi sunmasıdır. Belge, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine sunulduğunda, ürünlerin tercihli ticaret anlaşması kapsamında yapılan ticarette geçerli olduğunu gösterir. Bu durum, ithalatçı ülkenin gümrük idaresinin, ürünlerin tercihli oranlarda gümrük vergisi uygulanmasına onay vermesini sağlar.

İthalatçı Ülkede Gümrük İşlemleri ve Vergi İndirimi

EUR.1 belgesi sunulduğunda, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, belgede yer alan bilgilere dayanarak gümrük işlemlerini başlatır. İşlemler sırasında, ithalatçı ülkenin gümrük mevzuatına uygun olarak tercihli oranlarda gümrük vergisi uygulanır. Bu vergi indirimi, ürünlerin daha düşük maliyetlerle ithal edilmesini sağlar ve ithalatçıların rekabet güçlerini artırır.

Özetle, EUR.1 belgesi, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan ihracat işlemlerinde önemli bir rol oynar. İhracatçılar ve ithalatçılar, bu belge sayesinde ürünlerin kökenini doğrulayabilir ve ithalatçı ülkede gümrük işlemlerini kolaylaştırarak vergi avantajlarından faydalanabilirler. Bu avantajlar, uluslararası ticaretin artmasına ve işbirliği fırsatlarının gelişmesine katkıda bulunur.

EUR.1 Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

EUR.1 Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

EUR.1 Belgesi için Geçerlilik Süresi Nedir?

EUR.1 belgesi, bir ülkenin Gümrük Birliği anlaşması kapsamındaki ticaretinde, malın menşeinin belirlenmesi için kullanılan bir belgedir. Belgenin geçerlilik süresi, ihracatçının belirttiği tarih ile sınırlıdır. Ancak, belirtilen tarihten önce malın gönderilmemesi durumunda, belgenin geçerlilik süresi sona erer.

EUR.1 Belgesi Kaybedilirse veya Zarar Görürse Ne Yapılmalıdır?

EUR.1 belgesi, ihracatçı tarafından düzenlenir ve gümrük makamlarına sunulur. Belgenin kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, ihracatçı tarafından yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, belge kaybolursa veya zarar görürse, ihracatçının kaybını telafi etmek için bir sigorta poliçesi olması da önerilir.

EUR.1 Belgesi Hangi Ülkelerle Kullanılır?

EUR.1 belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki ticarette kullanılır. Ayrıca, AB ve Gümrük Birliği anlaşması bulunan ülkeler arasındaki ticarette de kullanılabilir.

EUR.1 Belgesi Neden Önemlidir?

EUR.1 belgesi, bir malın menşeini belirler ve ülke içindeki ithalat ve ihracat işlemlerinde vergi avantajı sağlar. Belge, malın üretildiği ülkenin gümrük makamları tarafından onaylanır ve ithalatçı ülkenin gümrük makamları tarafından kabul edilir. Bu nedenle, belge, ihracatçı ve ithalatçı arasındaki ticari işlemlerde önemli bir rol oynar.

EUR.1 Belgesi için Son Sözlerimiz

EUR.1 Belgesi, ihracatçının üretim ve işleme aşamalarında kullandığı malzemelerin çoğunluğunun AB ülkelerinden olduğunu gösteren bir belge olan Menşe Şahadetnamesi ile birlikte kullanılır.

Bu belge, Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan ticarette önemli bir rol oynadığından, doğru şekilde düzenlenmesi ve kullanılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde, gümrük vergileri ödenmesi gerekebilir veya ihracat işlemi reddedilebilir.

Sonuç olarak, EUR.1 Belgesi, Avrupa Birliği’ne ihracat yapan işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Doğru şekilde hazırlanması ve kullanılması, ihracatçılara ciddi avantajlar sağlar.

Unutmayın, doğru şekilde düzenlenmeyen bir belge, işletmeniz için ciddi sorunlara yol açabilir.

Yorum Yaz