R1 yetki belgesi, taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mutlaka sahip olması gereken önemli bir belgedir. Bu belge, Türkiye sınırları içerisinde taşımacılık hizmetleri sunan tüm şirketlere uyulması gereken belli başlı sorumluluklar yükler.

Özellikle ticari amaçlarla yük taşımacılığı yapmayı planlayan her firmanın, hizmetlerini yasal ve düzenli bir şekilde sunabilmesi için R tipi yetki belgesi sahibi olunması gerekiyor.

R1 belgesi, taşımacılık faaliyetlerinin türüne ve kapsamına göre belirlenir. Firmanın işlemlerinin yasallığını, düzenliliğini ve profesyonelliğini kanıtlıyor. Bu içeriğimizde, R1 yetki belgesinin detaylarına, önemine ve bu belgeyi nasıl edinebileceğinize dair bilgilere yer verdik. Hazırsanız başlayalım! 👇

R1 Yetki Belgesi Nedir?

R1 belgesi ticari olarak eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesidir. Yurt içi ve yurt dışı taşıma işlemlerinde organizatörlük gerçekleştirecek tüzel ve gerçek kişiler, R1 yetki belgesi alabiliyor. Bu belgeyi alan kişilerin birçok sorumluluğu vardır. 

R1 Yetki Belgesi Nedir?

R1 Belgesi için Hangi Koşulları Yerine Getirmeniz Gerekir?

R1 yetki belgesi, R2 belgesinden kullanım olarak farklıdır. R1 belgesine başvuru yapmak isteyen firmalardan çeşitli koşulları yerine getirmesi beklenir. Bunlardan biri de sermayedir. Bir şirket olarak R1 belgesine başvuracaksanız yıllara göre güncellenen sermaye değerine sahip olmanız gerekir. 💷💱💲

Aynı şekilde bu belgeye sahip olmak isteyenlerin yasalar kapsamında belirtilen tüm faaliyetlere uygun şube merkezlerinin olması gerekir. Ayrıca bağımsız taşınmazların kullanım hakkının da R1 belgesi almak isteyen kişide olması zorunluluğu vardır. Aynı koşullar, R2 belgesi için de geçerlidir. 

R1 yetki belgesi başvurularında firma ve kişilerden talep edilen evraklar genel olarak şunlardır: 👇

 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza sirkülerinin aslı
 • Mesleki yeterlilik belgeleri
 • Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret Odası kayıtlı en az 150.000 TL (2023 yılı için) sermayeye sahip olması ve bunu gösteren belgeler
 • Şirketin faaliyet belgesi
 • Şirket sahibinin veya ortaklarının kimlik fotokopisi
 • Mesleki yeterlilik belgeleri
 • Şirkete ait kiralık birimlerin kira kontratları

Yukarıda bahsi geçen evraklar, R1 yetki belgesi başvurusu esnasında kişi ve kurumların ibraz etmesi gereken evraklardır. Fakat gerekli görüldüğü durumlarda şirketlerden ek belgeler talep edilebilmektedir. Ayrıca ibraz edilen belgelerde herhangi bir uyuşmazlık saptanması halinde evrakların yenilenmesi ve hatanın düzeltilmesi beklenir. ✅

R1 Belgesi Nereden Alınır?

R1 yetki belgesi başvuruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu bakanlığa başvuru yapmadan önce çeşitli koşulları yerine getirdiğinizden emin olmalısınız.

Bakanlığa söz konusu evrakları teslim ettikten sonra bu belgelerin bakanlık tarafından incelenmesini beklemelisiniz. Bu aşamada eksik belge olup olmadığı doğrulanacaktır. Evraklarda herhangi bir eksik olmaması durumunda dosyalar onaylanır ve firmanıza ödeme için gerekli bildirim yapılır.

R1 belgesi için başvuru ödemesi, bakanlık tarafınca belirtilen bankaya yapılır. Belge ödemesi tamamlandıktan sonra yetki belgesi kullanılabilir. 

R1 Belgesi Nereden Alınır?

R1 Belgesi Almanın Şartları Nelerdir?

R1 belgesi almanın birçok şartı vardır. Başvuru yapacak şirketin bu kriterleri sağlaması gerekir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir: 👇

 • R1 belgesine başvuru yapacak şirketlerin minimum 150.000 TL sermayeye sahip olması gerekir. 
 • Firma bünyesinde en az 1 orta düzey yönetici olmalıdır.
 • Yine şirket özelinde en az 4 adet üst düzey yönetici personelin bulunması gerekir.
 • Şirketin eşya taşımacılığı işine elverişli olan bir merkezi bulunmalıdır. Bu şube ya da büro da olabilir.

Yukarıdaki koşulları sağlayan şirketler yurt içi sınırlarında eşya taşımacılığı yapmak üzere ilgili belgeyi alabiliyor. Dolayısıyla bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız R1 yetki belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz. Üstelik bu koşulları sağlayan firmalar C1 ve K2 gibi belgelere de sahip olabilir. Ayrıca daha önceden kullanımda olan bir R1 yetki belgesi sahibiyseniz belgenizin yenilenmesi için tüm ücretin yalnızca %5’ini ödemeniz yeterli olacaktır. 

R1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

R1 yetki belgesi yalnızca yurt içi sınırlarda lojistik süreçleri için alınması gereken bir belgedir. Bu belge olmadan herhangi bir taşımacılık uygulaması yapılamamaktadır. R1 belgesi olmadan yapılan bir taşımacılıkta ticari amaç güdülmemelidir.

Şirketler, ticari yük taşımacılığı sırasında R1 yetki belgesini taşıtlarında bulundurmaması halinde taşıdıkları yük miktarına ve araç türüne göre çeşitli miktarda para cezaları ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple yurt içi sınırlarda ticari olarak eşya ve yük taşımacılığı yapan firmaların ilgili belgeyi edinmek için gerekli koşulları sağlaması gerekiyor.

R1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

R1 Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

R1 yetki belgesi sahiplerinin bazı yükümlülükleri vardır. Yük taşımacılığından sorumlu kişilerin temel yükümlülükleri arasında alım noktası ile teslim noktası arasında uygun bir nakliye ve teslim süresi belirlemek yer alır.

Ayrıca R1 belgesi sahiplerinin taahhüt edilen süre içinde ilgili yükü yerine ulaştırması gerekir. Diğer R1 belgesi yetki sahibi yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: ⬇️

 • Bu belgeye sahip olan kişiler, C1 ve K2 Yetki Belgesi sahipleriyle herhangi bir anlaşmada bulunamaz ve kontrat imzalayamaz.
 • R1 yetki belgesi sahibi olmak üzere başvuran kişilerin ilgili yıla göre belirtilen miktarda sermaye değerine sahip olması gerekir. Ayrıca işletme sermayesi ya da bağımsız büronun kullanım hakkı ilgili kişinin üzerinde olmalıdır. 
 • R1 yetki belgesi almak isteyen ve bu amaç için ilgili bakanlığa başvuran kişinin varsa faaliyetleri esnasında kullanılacak kısa unvan ile kendilerini amblem, logo ve benzeri işaretlerle bakanlığa bildirmeleri gerekir.

R1 Yetki Belgesi Fiyatı Nedir?

R1 belgesi fiyatları her yılın başında yenilenir. Bu noktada R1 yetki belgesi başvuruları için şirketlerin düzenli olarak o yılki güncel ücretleri kontrol etmesi önemlidir. 2023 yılı için bu belgeye başvuru yapacak şirketlerin belgeyi teslim almadan evvel ödemesi gereken ücretin 185.595 TL olduğunu söylemek mümkündür. 

Her durumda R1 belgesi başvurusu yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmelisiniz. Böylece başvurularda daha sorunsuz bir şekilde ilerlemek mümkündür. Buna ek mevcut kullanılan R2 belgesinin süresi dolduysa bu belgenin de yenilenmesi gerekir. Ancak yenilenme ücretini öderken tüm belge ücreti değil %5’ inin ödenmesi yeterlidir. 

R1 Yetki Belgesi Fiyatı Nedir?

R1 Belgesi Ne Kadar Sürede Bir Yenilenir?

R1 yetki belgesi tamamlandıktan sonraki belge kullanım süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Sözü geçen 5 yıl içinde tüm kişi ve kurumların R1 belgesi kullanmak için ek bir ödeme yapmasına gerek yoktur.

Fakat bu 5 yılın sonunda şirketin belgeyi yenilemesi ve mevcut ücreti ödemesi gerekir. R1 belgesi yenileme işleminde de aynı belgelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın söz konusu departmanına ibraz edilmesi koşulu vardır. 

Yorum Yaz