Lojistik sektöründe yaşanan gelişme ve büyümeler, MSDS’nin de önemini büyük oranda arttırdı. Dünya genelinde kullanımı oldukça yaygın olan MSDS, taşınan kimyasallar konusunda, insan sağlığı ve çevre temizliği açısından pek çok bilgiyi barındırır. Ürünlerin saklanması ya da taşınması aşamasında yaşanabilecek acil durumlarda, güvenliğin sağlanabilmesine yardımcı olan bu belgeler, her ürün hakkında detaylı bilgi içermelidir.

MSDS ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm soruların cevabını yazımızın devamını okuyarak siz de hızlıca öğrenebilirsiniz. 

MSDS Nedir?

MSDS Nedir?

MSDS açılımı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu şeklindedir. MSDS, çeşitli kimyasal ürünlerle ilgili detayların yer aldığı bir bilgi formudur. Bu bilgi formlarında, bir ürünü dağıtacak firma, ithalatçılar ya da üreticilerin bu ürünlerle ilgili kullanıcıları veya satın alanları yönlendirecek detaylı bilgiler vermesi gerekir. 

Çoğunlukla işverenlerin kullandığı bu formlar, başta çevresel zararlar olmak üzere pek çok konuda bilgi vermenin yanı sıra aynı zamanda güvenlik önlemlerine yönelik tavsiyeler de barındırır. 

MSDS Ne İşe Yarar?

MSDS, ürünlerin sorunsuz bir şekilde kullanmanın yöntemlerini gösterir. Ayrıca ürünlerin yan etkileri ya da tepkime sonucunda oluşabilecek olumsuz durumlar konusunda da bilgilendirir. Bunun yanı sıra, taşıma, kullanma ya da acil durum prosedürleri hakkında da kullanıcılara bilgiler verir. Örneğin bir kaza anında, üründen yayılabilecek kimyasal içeriklerin hem insan sağlığına hem de çevreye zarar vermeden nasıl kontrol altında tutulabileceği aktarılır. Bu sayede yaşanabilecek herhangi bir problemde anında müdahale edilebilirken, çok daha büyük sorunların yaşanması da engellenebilir. 

MSDS Belgesi Hangi Ürünler için Hazırlanır?

MSDS Belgesi Hangi Ürünler için Hazırlanır?

MSDS belgesi, çeşitli kimyasal ürünlerin içerikleri ile ilgili detaylı bilgi verecek şekilde hazırlanan dokümanlardır. Bu dokümanlarda yer alan bilgiler, ürünlerin kimyasal ve fiziksel zararlarını tanımlar. Pek çok açıklayıcı bilginin yer aldığı bu içeriklerde, bir ürünün sağlık açısından oluşturduğu tehlikeleri öğrenmek çok daha kolaydır. Bu belgeler, üretici, ürün, ürünün insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisi, içindekiler ve bileşenleri hakkındaki bilgileri detaylı olarak kullanıcılara aktarır. 

MSDS Belgesi Nasıl Hazırlanır?

MSDS raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri açık ve anlaşılır olmasıdır. Belgede yer alan bilgilerin sadece hazırlayanlar tarafından değil, hemen hemen herkes tarafından okunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla herkes tarafından anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, bu dokümanlar hazırlanırken detaylı bilgilere yer verilmesinde de fayda vardır. Böylece bir ürünün sağlık açısından yaratabileceği sorunlar dikkatle incelenebilir. MSDS belgesi örneği bulmak oldukça kolaydır. Fakat belgelerin ürünlere göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

MSDS Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

MSDS Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

MSDS hazırlanırken özellikle ilk etapta, kimyasal tehlikenin tanımı, ilk yardım konuları gibi noktalar hakkında bilgi bulunmasına dikkat edilmelidir. MSDS hazırlanırken belgede bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk yardım bilgi ve önlemleri
 • Yangına müdahale bilgi ve önlemleri
 • Kaza sonucu yayılmalara karşı önlemler
 • Depolama ve kullanım özellikleri
 • Ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri
 • Toksikolojik bilgiler
 • Bertaraf bilgisi
 • Yasal mevzuat
 • Taşımacılık bilgisi

MSDS Belgesini Kim Hazırlar ve Sunar?

Bu belgeler, tehlikeli madde üreticileri ve ithalatçıları tarafından hazırlanır ve sunulur. Belgelerin hazırlanma ve sunulma süreci aşağıdaki gibidir;

 • Bütün ürünler için bir GBF-MSDS hazırlanır.
 • Mevcut bir GBF-MSDS, ürünün bulunduğu yerlere sunulur,
 • GBF-MSDS devamlı olarak gözden geçirilir ve ortalama bir yıl süreyle de revize edilir.
 • Hazırlanma sürecinde öncelikle ürün tanımlanır.
 • Ürünlerin içerisinde bulunan bileşenlerin zarar sınıfları belirlenir
MSDS Belgesi Almak Zorunlu Mudur?

MSDS Belgesi Almak Zorunlu Mudur?

Malzeme güvenlik bilgi formlarının düzenlenmesi, gerekli yerlerde bulundurulması ve dağıtılması, zorunludur. Zaman içinde ürünün yapısının değişmesi ile içinde bulunan kimyasalların da değişmesi sonucunda, mevcut formların da revize edilmesi gerekir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirimleri için herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına çeşitli denetimlere ve mevzuata uygun olarak form hazırlanmalıdır.

MSDS Belgesi Nereden Alınır?

Malzeme güvenlik bilgi formları, kullanılacak olan kimyasal maddenin satıcıları ya da tedarikçileri tarafından kullanıcılara sunulur. Ayrıca, Türkiye’de alınan her tür kimyasal madde için üretici ya da tedarikçiden Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu alınmalıdır. MSDS sertifikasının alınabilmesi için öncelikle yeterlilik sınavından başarılı olmak ve bu alanda zorunlu olan şartları sağlamak gerekir. Belirlenen sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alınmalıdır. Bu sayede belge almaya hak kazanılır. MSDS belgesi ile ilgili düzenlemeler ülkemizde Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’te belirtilir. 

MSDS Belgesi Neden Önemlidir?

MSDS Belgesi Neden Önemlidir?

MSDS formu, bir ürünle ilgili çok fazla önemli detayı bir arada bulundurduğu için kullanıcılar açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca kullanıcıların da aldıkları ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olması, alıcı ve satıcı arasındaki güven bağını güçlendirir. Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda alınması gereken önlemlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı MSDS dokümanları, başta insan sağlığı olmak üzere pek çok konuda açıklayıcı bilgiler barındırır. 

Güvenlik Bilgi Formlarının Dili Ne Olmalıdır? 

MSDS belgesi, yurt içi kullanımlar için genellikle Türkçe hazırlanır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hangi dilde hazırlanırsa hazırlansın, açık ve anlaşılır olması gerektiğidir. Belge hazırlanırken, belirsiz ve çelişkili ifadelere yer verilmemeli ve kullanıcıların kafasında soru işaretlerine neden olacak ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca MSDS belgesi, kullanılacağı ülkenin diline göre hazırlanabilir, uyarlanabilir ya da çevirebilir.

MSDS Belgesi Fiyatı Ne Kadar? 

MSDS belgesi fiyatlarını, yapılan sınavlar ya da eğitim süreci belirler. Bu nedenle tam bir fiyat belirlemek oldukça zordur. Bir belgenin ne kadar zamanda hazırlanabileceği ya da bu konuda alınan eğitimlerin ne kadar sürebileceği tam olarak belirlenmediği için bu konuda net bir rakam vermek doğru olmaz. Ayrıca, MSDS belgesi hazırlayan pek çok firmaya kolayca ulaşmak da mümkün. Bunun yanı sıra, fiyat durumu resmi yönetmeliklere göre de yine yıldan yıla değişkenlik gösterebilir.  

Yorum Yaz