ATR serbest dolaşım belgesi, yurt dışında fuara katılan ya da numune gönderen firmalar için oldukça önemli bir belgedir. Pek çok anlamda maddi olarak fayda sunan ATR belgesi nedir ve nasıl alınır? Tüm soruların cevapları için okumaya devam edin.

ATR Belgesi Nedir?

Admission Temporaire Roulette (ATR) belgesi, geçici ithalat işlemlerinde kullanılan bir belgedir. Bu belge, bir ülkeden bir başka ülkeye geçici olarak ithal edilen ürünler için kullanılır. 03.09.2002 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği’nce imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

ATR, bir ülkeden bir başka ülkeye geçici olarak ithal edilen ürünler için kullanılır. Örneğin, bir firmanın bir fuar için bir ülkeden diğer ülkeye geçici olarak bir makine ithal etmesi durumunda, bu işlem ATR yani Admission Temporaire Roulette olarak kabul edilir.

ATR belgesi yalnızca Avrupa Birliği’nde geçerli olup, diğer ülkeler için geçerli değildir. Belge, Türkiye’de Ticaret Odası’ndan veya İhracatçılar Birliği’nden temin edilmektedir.

ATR Belgesi Nedir?

ATR Belgesi Ne İşe Yarar?

ATR belgesi, işletmelerin geçici ithalat işlemlerinde gümrük ve vergi işlemlerini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu belge sayesinde işletmeler, geçici olarak ithal ettikleri ürünler için gümrük vergisi ve diğer yükümlülüklerini karşılayabilirler.

ATR belgesi ayrıca, geçici ithalat işlemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda gümrük yetkililerine yardımcı olur ve bu sayede işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ATR Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

ATR Belgesini düzenlerken bir takım bilgileri doldurmanız zorunludur. Bu bilgiler şunları içerir:

  • İlgili kişi veya kuruluşun bilgileri,
  • Taşıma belgesinin numarası,
  • Alıcı bilgileri (adı, adresi),
  • İhraç edilen ülke,
  • İthal edilen ülke,
  • Ürün ile ilgili sıra numarası,
  • Ürünün tanımı, markası, numarası, miktarı ve ambalaj türü,
  • Ürünün ölçüleri (kg vb.)
ATR Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

ATR Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

ATR belgesi, genellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kullanılır ve bu ülkelerdeki geçici ithalat işlemlerinde geçerlidir. Ancak ATR belgesinin geçerliliği her ülke için farklılık gösterebilir ve bu nedenle işletmelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir.

Eğer bir işletme geçici ithalat işlemlerinde ATR belgesini kullanmak istiyorsa, ilgili ülkenin gümrük yetkililerine başvurarak bu belgenin geçerliliğini ve kullanımına ilişkin detaylı bilgi almalıdır.

ATR belgesinin geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ise şunlardır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,  Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan A.TR belgesinin düzenlenebileceği ülkeler arasındadır. 

ATR Belgesinin Onay ve Vize Süreci Ne Kadar Sürer?

ATR Onay ve vize süreci için işlem gerçekleştiren kişinin İhracatçı veya yetkili bir gümrük müşaviri olması gerekmektedir. İlgili kişi ATR belgesini, ticaret odası ya da ihracatçı birliklerinden biri yeşil, dördü beyaz olacak şekilde beş nüsha satın alır ve doldurur.

Onayı için ticaret odası ya da ihracatçı birliklerine ibraz eder. İbraz edilen kurum tarafından belgenin uygunluğu teyit edilir ve onaylanır. Beyaz renk nüshalar ilgili memur tarafından imzalanır ve mühürler onaylanır.

İhracatçıya ya da yetkili gümrük müşavirine teslim edilir. Yeşil nüsha ise onaylayan kurumda kalmaktadır. Teslim edilen 4 nüsha işlemlerin yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük idaresince gereken kontroller yapılır, onay verilir ve belge vizelenir. İhracat süreci bittikten sonra gümrük idaresine teslim edilmesi için yeşil nüsha ve 1 adet beyaz nüsha ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirine teslim edilir.

Gümrük idaresi teslim aldığı bu 2 nüshadan birini kendisine bırakır bir diğerini ise belge başvurusunun yapıldığı, ticaret odası veya ihracatçı birliğine göndermesi için ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirine teslim edilir.

Böylelikle ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirinde bir adet yeşil bir adet beyaz olmak üzere iki adet nüsha kalmış olur. Bu son iki nüshanın yeşil renklisi ithalatçı gümrüğüne gönderilirken beyaz renklisi ihracatçıda saklı kalır.

Serbest Dolaşım Sertifikası’nın ATR Belgesinde İşlevi Nedir?

Serbest dolaşım halinde bulunan işlenmiş tarım ürünlerinin veya sanayi ürünlerinin gümrük muafiyetlerini sağlamaktadır. Türkiye’den Avrupa Birliği’ne bir ürün satıldığında Avrupa’daki alıcı yalnızca KDV’sini öder.

Aynı şekilde, Avrupa Birliği’nden alınan bir ürün için de Türkiye’deki alıcı yalnızca KDV’sini öder. Ürün, belge olmadan taşıması gerçekleşir ise 3. ülkelere uygulanan vergilere tabi tutulur. 

Yorum Yaz