Anonim şirket, günümüz iş dünyasında sıkça karşımıza çıkan ve birçok girişimcinin tercih ettiği bir şirket türüdür. Anonim şirket ne demek diye merak edenler için kısaca açıklamak gerekirse; anonim şirket, belirli bir sermayeye dayalı olarak kurulan, sermaye paylarının belirli bir hukuki forma bağlı olmadan devredilebildiği bir şirket modelidir.

Şimdi gelin, anonim şirketin detaylarını, nasıl kurulduğunu ve bu süreçte dikkate alınması gereken önemli adımları derinlemesine keşfedelim!

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket nedir sorusuna verilecek en temel cevap, sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve en az bir ortağı bulunan ticaret şirketi türü olduğudur. Türkiye’de en sık karşılaşılan şirket türlerinden biridir.

Bu tür şirketlerde ortakların sorumluluğu, sahip oldukları pay miktarıyla sınırlıdır ve şirket borçlarından dolayı şahsi malları risk altında değildir. Dolayısıyla anonim ortaklık nedir sorusunun yanıtı ve diğer detaylar girişimciler tarafından bilinmesi gerekir.

Anonim şirketler, halka açık veya halka kapalı olabilir. Halka açık olanlar borsada işlem görebilirken halka kapalı olanlar sadece belirli yatırımcılarla sınırlıdır.

Anonim şirketlerin en belirgin özelliklerinden biri, sermaye yapısı ve kurumsal yönetim yapısıdır. Bu nedenle genellikle büyük sermayeli işletmeler, anonim şirket olarak kurulmayı tercih eder.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketlerinin özellikleri hem kurumsal hem de operasyonel açıdan diğer şirket türlerinden ayrılmalarını sağlar. İşte, anonim şirket özellikleri arasında öne çıkanlar:

 • Sermaye tabanı: Anonim şirketler, belirli bir sermayeye sahip olmalıdır. Bu sermaye, paylara bölünmüş olup her bir payın temsil ettiği değer, şirketin ana sözleşmesinde belirtilmelidir.
 • Ortakların sorumluluğu: Anonim şirketin ortakları sadece şirkete kattıkları sermaye miktarı kadar sorumludur. Yani şirketin borçlarından dolayı şahsi mallarına başvurulması söz konusu değildir.
 • Yönetim: Anonim şirketlerin yönetimi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, ortaklar kurulu tarafından seçilir.
 • Denetim: Anonim şirketler, bağımsız denetime tabidir. Bu denetim, şirketin mali durumunun şeffaf ve doğru bir şekilde ortaya konulmasını sağlar.
 • Payların devri: Anonim şirketlerde payların devri serbesttir. Ancak şirket ana sözleşmesinde buna dair sınırlamalar getirilmiş olabilir.
 • Halka açıklık: Anonim şirketler halka açık veya kapalı olabilir. Halka açık şirketler, borsada işlem görebilir ve hisse senetlerini genel kamuoyuna sunabilir.

Anonim Şirkette Kaç Ortak Olur?

Anonim şirkette ortak sayısı, Türk Ticaret Kanunu’na göre en az bir ortaktan başlar ve teorik olarak üst sınırı yoktur. Yani anonim şirketler sınırsız sayıda ortakla kurulabilir. Bu esneklik, büyük yatırımların ve geniş kitlelerin dahil edilmesi gereken işlerde anonim şirket türünün tercih edilmesini sağlar.

Özellikle halka açık şirketler söz konusu olduğunda, binlerce hatta on binlerce yatırımcı anonim şirketin ortağı olabilir. Ancak her ortağın şirket içindeki rolü ve sorumluluğu sadece kattığı sermaye miktarı kadardır.

Dolayısıyla şirketin borçları karşısında ortakların şahsi malları riske girmez. Bu yapı, anonim şirketlerin yatırımcılar için cazip bir seçenek olmasını sağlar.

Anonim Şirkette Kaç Ortak Olur?

Anonim Şirket Tüzel Kişilik midir?

Anonim şirket tüzel kişilik sahibidir. Tüzel kişilik, hukuki hak ve yükümlülüklere sahip olabilir ve kendi başına bir varlık olarak tanınır. Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler tescil ve ilan edildikleri andan itibaren tüzel kişilik kazanır.

Bu sayede anonim şirketler, kendi adlarına haklar elde edebilir, borçlar altına girebilir, sözleşmeler yapabilir ve dava açabilir ya da kendilerine dava açılabilir.

Tüzel kişiliğin verdiği bu özellikler, anonim şirketin faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütmesini ve ortaklarından ayrı olarak hukuki işlemlerde bulunmasını sağlar. 

Anonim Şirketin Avantajları

Anonim şirketlerin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Ortakların sınırlı sorumluluğu sayesinde kişisel mal varlığı risk altında değildir.
 • Geniş yatırımcı kitlesine ulaşarak büyük sermaye toplama imkânı sunar.
 • Paylar kolaylıkla transfer edilebilir.
 • Tüzel kişilik sayesinde bağımsız hukuki işlem yapılır.
 • Profesyonel yönetim yapısına sahiptir.
 • Borsada işlem görme ve halka açılma potansiyeli vardır.
 • Ortak değişikliklerinde şirket sürekliliği korunur.
 • Ayrıcalıklı paylar çıkararak farklı yatırımcı ihtiyaçlarına cevap verilir.
Anonim Şirketin Avantajları

Anonim Şirketin Dezavantajları

Her şirket türünde olduğu gibi anonim şirketin de bazı dezavantajları var. İşte, anonim şirketin dezavantajları.

 • Kuruluş ve işletme maliyetleri diğer şirket türlerine göre daha yüksektir.
 • Katı bir yönetim ve denetim yapısı gerektirir.
 • Kamuoyu ve halka açıklık yükümlülükleri nedeniyle daha fazla denetime tabiidir.
 • Ortaklar arasında doğrudan iletişimin zayıf olabilir.
 • Kâr dağıtımının genellikle yıllık olarak yapılır.
 • Bürokrasi ve yasal zorunluluklar daha fazladır.
 • Ortakların şirket üzerindeki kontrolü sınırlıdır.
 • Halka açık şirketlerde, hissedarların karar süreçlerine doğrudan katılımı olmayabilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye’de bir anonim şirket kurulumu, belirli adımları takip ederek gerçekleştirilir. Kuruluş süreci, şirket isminin belirlenmesinden başlayarak resmi işlemlerin tamamlanmasına kadar pek çok aşamayı içerir.

Bu noktada izleyebileceğiniz adımlar şu şekildedir:

1. Şirketiniz için benzersiz bir isim belirleyin

İlk adım olarak şirketiniz için özgün ve akılda kalıcı bir isim seçimi yapmalısınız. Bu isim hem şirketinizin faaliyet alanını yansıtmalı hem de diğer şirket isimleriyle karıştırılmamalıdır.

Seçtiğiniz isim, müşterilerinizin zihninde olumlu bir ilk izlenim bırakmak için oldukça kritiktir.

Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi’nde kontrol edilerek, seçilen ismin daha önce bir başka işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Bu aşama, şirketinizin kurumsal kimliğinin temelini atar.

2. Sermaye belirleyin ve payları dağıtın

Türkiye yasalarına göre anonim şirket kurulumu için belirlenen asgari sermaye miktarı vardır. Bu miktarın üzerinde bir sermaye ile şirketinizi kurabilirsiniz.

Belirlediğiniz sermayeyi hangi ortakların ne kadarını karşılayacağını belirlemek için pay dağıtımı yapmanız gerekir. Pay dağıtımı, şirketinizi finanse eden bireyler veya kurumlar arasında sermayenin nasıl paylaşılacağını detaylı olarak gösterir.

3. Şirket sözleşmesi hazırlayın

Şirket sözleşmesi, şirketinizin işleyişi hakkında temel bilgileri içeren resmi bir belgedir. Bu sözleşme; şirketinizin ana faaliyet konusunu, sermaye yapısını, yönetim organlarını, kâr ve zararın nasıl paylaşılacağını ve diğer önemli maddeleri kapsar. Sözleşmenin hukuka uygun ve tarafların haklarını koruyacak şekilde hazırlanması esastır.

4. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın

Şirketinizin resmi olarak faaliyete başlayabilmesi için en yakın Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmanız gerekir. Başvuru sırasında hazırladığınız şirket sözleşmesi, ortakların kimlik bilgileri ve diğer gerekli belgelerin sunulması zorunludur. Başarılı bir başvuru sonrasında şirketiniz ticaret siciline kaydedilir.

5. Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerini halledin

Tescil işlemlerinin ardından şirketinizi yerel vergi dairesine kaydettirmelisiniz. Bu kayıtla birlikte vergi levhanızı alabilirsiniz. Aynı zamanda çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na da kaydınızı yaptırmalısınız.

6. Yerel yönetimden gerekli izinleri alın

İş yerinizin bulunduğu ilçe belediyesinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almanız gerekir. Ayrıca faaliyet alanınıza bağlı olarak çeşitli yerel yönetim izinleri veya lisansları da gerekebilir. Bu izinler, şirketinizin yasal olarak operasyonlarını yürütmesini sağlar.

7. Hisse senetlerini basın ve tescil edin

Anonim şirketlerde hisse senetlerinin basımı ve tescili, ortakların şirket içindeki paylarını temsil eder. Bu senetler, şirketin sermaye yapısını ve ortakların sahip olduğu payı belirtir. Hissedarların haklarını ve sorumluluklarını yansıtan bu senetler, yasal bir zorunluluktur.

8. Şirketiniz için banka hesabı açın

Şirketinizin mali işlemlerini kolaylaştırmak ve şirket adına yapılan işlemlerin kaydını sağlamak için banka hesabı açtırmanız gerekir. Şirket hesabınız, faturalandırma, maaş ödemeleri, vergi ödemeleri ve diğer tüm mali işlemler için kullanılır.

Hangi bankada hesap açtırmak istediğinize karar verdikten sonra şirketinizin tescil belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve diğer gerekli evraklarla bankanıza başvuru yapabilirsiniz. Bankaların şirket hesabı açma süreçleri ve istedikleri belgeler farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuru öncesi ilgili bankanın şubesiyle iletişime geçmeniz önerilir.

9. Anonim şirketinizi faaliyete geçirin

Tüm kuruluş işlemlerini tamamladıktan ve gerekli izinleri aldıktan sonra şirketinizin faaliyetlerine başlayabilirsiniz. Bu aşamada ilk olarak çalışanlarınızı bilgilendirin ve şirketin faaliyet alanına uygun eğitimler verin. Aynı zamanda pazarlama ve reklam stratejilerinizi planlayarak şirketinizin tanıtımını yapabilirsiniz. 

Müşteri ilişkileri yönetimi, lojistik, tedarik zinciri yönetimi gibi konularda sistematik bir yaklaşım benimsemek şirketinizin verimli ve başarılı bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olur. Şirketinizin sürekli büyümesi ve gelişmesi için inovasyona ve öğrenmeye önem verin.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler

Anonim şirket kuruluşunda yerine getirilmesi gereken yasal zorunluluklar vardır ve bu süreçte bazı belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekir. Türkiye’deki yasal mevzuata göre anonim şirket kurarken sunulması gereken belgeler şunlardır:

 • Ana Sözleşme
 • Ortaklar Kurulu Kararı
 • İmza Beyannamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • Banka Teminat Mektubu
 • Muvafakatname
 • Vergi Levhası Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 • Noter Onaylı Ortaklık Beyannamesi
 • Resmî Gazetede Yayımlanacak Kuruluş İlanı

Bu belgeler genel olarak Türkiye’de bir anonim şirket kuruluşu için istenilen evraklardır. Ancak sektörel veya özel durumlara bağlı olarak ek belgelerin talep edilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle şirket kuruluşu öncesi, ilgili mercilerden güncel bilgi almakta fayda vardır.

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Anonim ve limited şirketler arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Kuruluş sermayesi: Anonim şirketlerin asgari sermaye gereksinimi limited şirketlere göre daha yüksektir.
 2. Ortak sayısı: Limited şirketler en fazla 50 ortakla kurulabilirken anonim şirketlerde üst limit yoktur.
 3. Yönetim: Anonim şirketlerde yönetim kurulu esastır; limited şirketlerde müdür/müdürler görev alır.
 4. Hisse senetleri: Anonim şirketler hisse senedi basabilirken limited şirketlerde böyle bir durum yoktur.
 5. Genel kurul toplantıları: Anonim şirketlerde yıllık genel kurul zorunluluğu vardır; limited şirketlerde bu zorunluluk yoktur.
 6. Denetim: Anonim şirketlerde bağımsız denetim şarttır; bazı limited şirketler için bu zorunlu olabilir.
 7. Kuruluş süreci: Anonim şirket kuruluş prosedürü, limited şirkete göre daha karmaşıktır.
 8. Transfer: Anonim şirketlerde hisseler serbestçe devredilirken limited şirketlerde ortakların onayı gerekir.
Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Anonim Şirketlerde Ünvan Esasları Nasıldır?

Anonim şirketlerin ünvanı, yani ticaret adı, şirketin faaliyet konusunu yansıtan bir isim olmalıdır. Ancak ünvanın sadece faaliyet konusunu belirten bir ad olması yeterli değildir; ünvanın sonuna “Anonim Şirket” veya “A.Ş.” ibaresinin eklenmesi zorunludur. Bu ibare, şirketin anonim şirket olduğunu kamuoyuna açıkça belirtir. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre ünvanın yanıltıcı olmaması, şirketin gerçek ve başlıca faaliyet konusunu yansıtması gerekir. Ayrıca daha önce başka bir şirket tarafından kullanılan veya tescil edilmiş bir ünvanın aynısını veya benzerini kullanmak da yasaktır.

Eğer bir anonim şirket, faaliyet konusunu değiştirirse ünvanını da bu değişikliğe uygun hale getirmesi gerekir. Ünvanın doğru ve uygun bir şekilde seçilmesi, şirketin hukuki durumu ve kamuoyu nezdindeki algısı açısından büyük bir öneme sahiptir.

Anonim Şirketlerin Vergisel Durumu

Anonim şirketler vergi oranları, Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenir. Anonim şirketler, elde ettikleri kazancın bir kısmını Kurumlar Vergisi olarak devlete ödemekle yükümlüdür.

Anonim şirketlere uygulanacak kurumlar vergi oranı, genel olarak %20 şeklindedir. Ancak bazı istisnalar ve indirimlerle bu oran değişebilir. Ayrıca şirketlerin dağıttığı kâr payları üzerinden de stopaj vergisi alınır. 

Anonim şirket vergi oranları, mali politikalara, ekonomik şartlara ve devletin belirlediği vergi politikalarına göre zamanla değişiklik gösterebilir. Anonim şirketlerin, vergi yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için mali yıl sonunda bilanço ve gelir tablosu hazırlamaları, bu belgeler üzerinden hesapladıkları vergiyi belirli bir süre içerisinde ödemeleri gerekir.

Bu nedenle anonim şirketlerin mali işlerini yürüten yetkililerinin vergi mevzuatı ve oranları konusunda güncel bilgiye sahip olmaları büyük bir öneme sahiptir.

Anonim Şirketlerin Vergisel Durumu

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti Ne Kadar?

Anonim şirketin kuruluş maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. En temel değişken ise anonim şirket sermayesidir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirketin minimum sermayesi belirlenmiş olup “Anonim şirket sermayesi en az ne kadar olmalı?” sorusuna verilen cevap bu asgari sermaye miktarıdır. Ancak bu ücret sadece sermaye maliyetini kapsar. 

Kuruluş sürecinde karşılaşılacak diğer masraflar, noter ücretleri, ticaret sicil harçları, ilan masrafları ve benzeri giderleri içerir.

Bu masraflar, seçilen hizmetlere, şirketin faaliyet konusuna, sektöre ve hedeflerine bağlı olarak değişir. Toplam kuruluş maliyetini net bir şekilde belirlemek için bu faktörlere dikkat etmek gerekir.

Yorum Yaz