Büyük veri en bilinen tabiri ile big data kavramı her geçen gün daha fazla dillendirilmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri bilişim altyapısının büyümesi ve bağlı teknolojilerin gelişmesidir.

Örnek olarak buna bulut (cloud) yapılar yani yeni nesil online depolama teknolojisi verilebilir. Bulut sistemlerle beraber hem depolama hem de bilgi yayılım hızının artması büyük veririnin yaygınlaşmasını tetiklemiştir.

bigData Content1 1
(Global IP data trafiği – 2016 to 2021 projeksiyonu)

Günümüzde depolanan verinin artması ile beraber bu verinin anlamlandırtması bir bilim dalı haline gelmiştir, hâlihazırda birçok üniversitede “Big Data Science and Analysis” başlığı altında yüksek lisans ve doktora bölümleri açılmıştır.

Büyük şirketler üretilen her bir veriyi anlamlandırmaya yol haritalarını ve planlarını bu şekilde planlamaya çoktan başladılar. Bu şekilde üretim planlamalarını, tedarikçi süreçlerini ve birçok yönetimsel kararları alarak geleceklerine yön veriyorlar.

Gelin büyük verinin lojistik sektörünü nasıl dönüştürdüğüne bakalım, aslında tedarik zincirinde üretilen veri, diğer sektörlerde üretilen veriden çok fazladır. Lojistik sektörünün GDP içindeki yüzdesel payı ortalama olarak 12 olsa da, data olarak tüm dünyada saniyede üretilen veririn %25’i direk yada dolaylı olarak lojistik sektöründen üretilir. İşte bu noktada veri ile iç içe olan bir sektörün buradan bir çok anlamlandırma yapması mümkündür.

Bunlara somut örnekler verecek olursak:

  • Konteyner içindeki malzemenin IOT teknolojisi ile takip edilerek buradan üretilen veririn alıcı ve satıcı ile paylaşılması : Olası bir hasar, yorulma, bozulma vb. durumların anlamlandırılması.
  • Geçmişe dönük trafik datalarının incelenerek rota ve dağıtım optimizasyonun yapılması.
  • Peak sezon sorunsalına önlem alınması: Gerekli ekipman tedariği ve önceden rezervasyon yapılarak aşırı ve sezonsal fiyat artışlarından korunmak.
  • Araçların periyodik bakımlarının takvimlendirilmesi.

gibi bir çok temel konu ele alınabilir. Hatta daha detaya inersek, ağır vasıta taşıtlardaki senelik lastik değişimleri ve lastik ihtiyaçları gibi diğer sektörleri doğrudan etkileyecek veriler bile lojistik sektörü içerisinde anlamlandırılabilir.

bigData Content2

Özet olarak lojistik sektörünün elindeki bu madeni işleyerek parlatması önündeki en büyük hedeflerden biri olmalıdır. Bizler Navlungo olarak elde ettiğimiz her veriyi depoluyor ve bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. 

Navlungo.com olarak bu veriyle iterasyonlar yaparak müşteri talep ve beklentilerini anlıyor ve hizmet kalitesini her geçen gün iyileştirmeye çalışıyoruz.

Saygı ve sevgilerimle.

Yorum Yaz