Navlungo'ya Git

DEMURAJ NEDİR?

2 dakikalık okuma

Dünya çapında deniz yolu taşımacılığının yoğunlaşmasıyla birlikte dünya limanları arasında akışın düzgün sağlanması daha da önemli hale geldi. Akışın devamlılığı ve düzenli olması için konteynerlerin zamanında yüklenmesi ve boşaltılması gerekmektedir.

Konteyner trafiğinin düzenlenmesi için konulmuş bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması durumunda ithalatçı ve ihracatçı firmalar çeşitli yaptırımlar uygularlar. Bu yazımızda bu yaptırımlardan biri olan demurajı işleyeceğiz.

SERBEST SÜRE NEDİR?

Konteyner, gemiden indirildikten sonra belirli bir süre taşıyıcı firmaya herhangi bir ücret ödemeden limanda bekleyebilir. Bu süreye serbest süre (free time) adı verilir. Serbest süre genellikle konteyner, gemiden tahliye edilince başlar. Başlangıç zamanına ait kesin bilgi için taşıyıcı firmadan taşıma öncesinde net bilgi alınmalıdır. Serbest süre genellikle yedi gün, soğutmalı konteynerlerde ise 5 gün olarak belirlenmektedir. Ekipmanların türüne ve nakliye firmasının uyguladığı tarifeye bağlı olarak farklı sürelerde belirlenebilir.

İthalatçılar, bu serbest süre içinde gümrük işlemlerini tamamlamalı, malları depoya taşımalı ve konteynerleri teslim etmelidir.  Ya da gümrük işlemlerini daha sonra gerçekleştirmek için mallarını depoya/antrepoya almalı ve konteynırı iade etmelidirler.

Eğer ithalatçı firma bu serbest süre içinde bu işlemleri yapamıyor, konteyneri teslim edemiyorsa demuraj masraflarını ödemek zorundadır.

DEMURAJ MASRAFI NEDİR?

Demuraj; dış ticaret işlemlerinde konteynerdeki yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde konteyner başına alıcı tarafından ödenen ek gecikme bedelidir. Demuraj ücreti navlun dışında bir ödemedir.

Demuraj süresi özel beyanın verildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre; alıcı ve satıcı, malın limanda yükleme ve boşaltma süresini en başta belirlemek zorundadır ve demuraj miktarı taşıma sözleşmesinde belirlenir.

DEMURAJ MASRAFLARI NEDEN OLUŞUR?

İthalatçının demuraj bedeli ödemek zorunda kalmasının nedenleri :

  • Yükleme evraklarının tam olmaması ve sonuç olarak gümrük işlemlerinin yapılamaması,
  • Yükleme limanı ve boşaltma limanı arasındaki transit süresinin kısa olması ve geminin evraklardan önce limana gelmesi,
  • Konteynerdeki eşyanın boşaltılmasının uzun sürmesi,
  • İhracat evraklarının kaybedilmesi,
  • Evrakların bankalardan zamanından gelmemesiyle oluşan gecikmeler şeklinde sıralanabilir.

DEMURAJ NASIL HESAPLANIR?

Demuraj hesaplaması taşımacı firma tarafından yapılan bir işlemdir.

Demuraj masrafları konteyner çeşidi ve büyüklüğüne, liman, ülke ve taşıyıcı firmaya göre değişir. Her ülke için tek bir masraftan bahsetmek mümkün değil.

Demuraj hesaplaması manuel olarak yapılabilir.  Bunun için ;

  • free time,
  • konteyner adedi,
  • konteyner çeşidi,
  • bekleme süresi bilinmek zorundadır. Bu faktörler bilindiğinde taşıyıcının demuraj tarifeleri öğrenilerek demuraj ücreti hesaplanır.

Taşımacı firmalar internet sitelerine genellikle demuraj hesaplama tablosu ekleyerek müşterilerinin baştan bilgilenmesini amaçlarlar.

Demuraj hesaplama yaparken öncelikle gecikme gün sayısına bakılır. Hesaplama, geminin tahliyesinin geldiği ilk gün başlar ve boş konteynerin depo ya da terminale teslim edildiği gün son bulur. Taşımacı firmalar genelde hafta bazında demuraj ücretlendirmesi yapmaktadırlar. Gün sayısı arttıkça gün başına demuraj maliyeti de artmaktadır.

Demuraj masrafları gibi ek masrafların oluşmaması için ithalatçı ve ihracatçı firmaların daha profesyonel taşıyıcı firmalar ile çalışması, taşıma prosedürlerinin taşıma öncesinde net kararlar alınarak belirlenmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir