Günümüzde pek çok alanda hedef pazar yerlerine ulaşmak ve etkili bir pazarlama yapmak amacıyla yeni yöntemler üretilir. Bu kapsamda en dikkat çeken alanlardan biri olan Distribütör, toptancı ya da üreticilerin daha geniş alanlara yayılmasına ve daha etkili stratejiler uygulanmasına yardımcı olur.

Geleceğin en popüler mesleklerinden biri olmaya aday olan Distribütörlük hakkında bilmeniz gereken detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz. 

Distribütör Nedir?

Distribütör; mağaza, market ya da çeşitli şirketlere ürün tanıtımı yapan tüzel ya da gerçek kişilerdir. Aracı görevi gören bu kişiler, üretici ve tedarik kanalı arasındaki iletişimi sağlar.

Bu görev için özellikle herhangi bir eğitim almak şart değildir. Fakat genellikle tanıtılan ürün ya da hizmet kapsamında sözleşme yapılan üretici ya da toptancının isteğine göre çeşitli eğitimler alınabilir.

Distribütörlerin genellikle üniversitelerin İşletme, Pazarlama, Lojistik ya da İktisadi ve İdari Bilimler programlarından mezun olması gerekiyor. Çünkü yapılan iş kapsamında akademik bilgi ve disiplin oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Distribütör Nedir?

Distribütör Ne İş Yapar?

Distribütörlerin görev kapsamı oldukça geniştir. Bu kapsamda toptancı görevi üstlenmenin yanı sıra çoğu zaman bundan çok daha fazlası yapılır. Toptancılar kendileri için bir satış kanalı oluşturamadıkları takdirde ürünlerinin pazarlanması konusunda Distribütöre ihtiyaç duyar.

Dolayısıyla bu görevi üstlenen kişilerin yaptıkları anlaşmalara göre tanımları değişebilir. Distribütörün yaptığı işler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Anlaşmalı toptancı ya da üreticilerin ürünlerini satmak, pazarlamak
 • Satıcılara satıştan önce eğitim vermek ve yeni ürünleri tanıtmak
 • Söz konusu ürünleri, sistem entegratörlerine ve bayilere pazarlayarak satmak

Distribütörün Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Distribütörün görev ve sorumluluklarının başında üretici ya da toptancılarla yapılan anlaşmaya bağlı kalarak etkili bir pazarlama ve satış stratejisi uygulamak gelir. Yani bu görev sadece gerçek kişilerce değil tüzel kişiler tarafından da yapılabilir.

Bu nedenle distribütörün yapılan sözleşmeye bağlı kalması, doğru teknikleri uygulaması ve hedef pazar yerlerini analiz etmesi gerekir. 

Distribütörün Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Kimler Distribütör Olabilir?

Distribütör olmak göründüğünden daha kolaydır. Bu kapsamda Distribütör olmak için gerekli nitelikler aşağıdaki gibidir:

 • Her durumda etkin bir biçimde iletişim yürütmek
 • Grup çalışmalarında etkin ve uyumlu bir katılımcı olmak
 • Olayları ve durumları titiz bir gözlemci olarak değerlendirmek
 • Problemler ve konuları doğru bir şekilde çözümlemek
 • Karşılaşılan her türlü sorun karşısında çözüm merkezli bir yaklaşım sergilemek

Bir Distribütörde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Distribütör özel ya da uluslararası alanda çalışmalar yürütebilen kişilerdir. Özel distribütörler; satış, pazarlama ve ticaret alanlarına hâkim olmalıdır. Bu kapsamda gelişen ve değişen satış pazarlama tekniklerine de açık olmasında fayda vardır.

Yani kişilerin üzerinde çalıştığı, tanıttığı ürünler ve söz konusu piyasa hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir.

Uluslararası distribütörler için de durum hemen hemen aynıdır. Burada önemli olan uluslararası arenada geçerli sertifika almaktır. Aynı zamanda dünyanın farklı noktalarına hizmet verilebildiği için en az orta düzey İngilizce bilgisinin bulunması gerekir. Bütün bunlara ek olarak uluslararası bir firmada aktif görev yapıyor olmak oldukça önemlidir. 

Nasıl Distribütör Olunur?

İyi bir distribütör olmak için özellikle bir lisans bölümünden mezun olma şartı ya da eğitim şartı aranmaz. Fakat Lojistik Yönetimi Bölümü, Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü ya da İşletme Bölümünden mezun olan kişilerin ağırlıklı olarak tercih edildiğini söylemek mümkündür.

Bunun yanı sıra insan ilişkileri ya da takım çalışması konusunda deneyimli olan herkesin Distribütör olabileceğini söylemek mümkündür. 

Nasıl Distribütör Olunur?

Neden Distribütörlere İhtiyaç Vardır?

Distribütörlük sistemlerinin varlığı, ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında kilit bir rol oynar. İlk ve en belirgin sebep, coğrafi kapsamın genişlemesidir.

Bir üreticinin ürünlerini doğrudan tüketicilere sunması lojistik ve maliyet açısından uygulanabilir değildir. Bu noktada distribütörler devreye girer. Yani distribütör, üreticinin ürünlerini geniş bir alana dağıtarak ürünün daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar.

Distribütörler ayrıca çoğu zaman belirli bir ürün veya pazar alanında uzmanlık bir bilgiye sahiptir. Bu uzmanlık, ürünlerin pazarlanması ve satılması için çok değerlidir. Ayrıca distribütörler, müşteri hizmeti ve destek sağlayarak tüketicilerle sürekli bir ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi sürdürebilir.

Son olarak distribütörler, bir üreticinin maliyetini ve yükünü azaltabilir. Ürün depolama, sevkiyat düzenleme, yerel pazarlama ve satış faaliyetleri gibi görevler genellikle distribütörler tarafından gerçekleştirilir.

Bu durum bir üreticinin kendi faaliyetlerine odaklanmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olur. Dolayısıyla distribütörlere olan ihtiyaç, bir işletmenin başarısı ve verimliliği için hayati bir öneme sahiptir.

Distribütörlük için Gereken Belgeler Nelerdir?

Distribütörlük için gereken en önemli belge, Distribütör belgesidir. Bu belge, resmi bir belge olmasının yanı sıra kişi ya da kurumların üreticiden aldıkları ürünlerin dağıtım ve satışını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini kapsar.

Yasal anlamda gerekli adımların atılabilmesi açısından bu belge oldukça önemlidir. Bu belgeyi almak için belirli prosedürlerin uygulanması gerekir. 

Belge için başvuru yapacak olan adayların, satışını ve dağıtımını yapacakları ürün ya da hizmetlerle ilgili eğitim almış olması oldukça önemlidir. Bu eğitim, söz konusu üreticilerin ya da toptancıların kendi belirledikleri eğitimlerden oluşabileceği gibi üniversite eğitimlerinden de oluşabilir.

Adayların distribütör olabilmek için karşılaması gereken bazı özellikler de vardır. Bu kapsamda kişilerin ya da kurumların, ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtma, doğru pazarlama stratejilerini uygulama, satış ve dağıtım süreçlerini düzenleme ve etkili aracılık yapmak gibi önemli görevleri doğru şekilde yapması gerekir.

Bunların hepsine ek olarak Distribütör belgesi almak isteyen adayların eksiksiz bir şekilde temin etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Ürün veya hizmet hakkında alınan eğitim ve deneyim sertifikaları ile ilgili belgeler
 • Tedarikçi veya toptancı ile imzalanan anlaşma örneği
 • Lojistik veya işletme alanında eğitim alan kişilerin sertifika ve mezuniyet belgeleri
 • Kişi veya kurumlar adına verilen vergi levhası
 • Ticaret sicil belgesi

Distribütör belgesi almak isteyen her adayın bu belgeleri tamamlaması gerekir. Bu süreçte izlenilen yollar ve yöntemler, tarafların karşılıklı güven bağlarını koruması açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle adayların yukarıda yer alan şartları yerine getirmesinde ve bunları dikkate alarak başvuru yapmasında fayda vardır. 

Distribütörlük İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Distribütörlük için Gereken Ekipmanlar Nelerdir?

Distribütörlük alana göre sabit bir iş olabileceği gibi devamlı olarak hareket ve saha çalışması gerektiren bir görev haline de gelebilir. Bu kapsamda Distribütörlük görevi için gerekebilecek ekipmanlar aşağıdaki gibidir:

 • Genel ofis ekipmanları (masa, sandalye, vs.)
 • İşlemcisi olan bir bilgisayar
 • Faks, telefon ve dijital posta sunucuları
 • İnternet bağlantısı
 • İş yeri için güvenlik sistemi
 • Ürün depolama işlemleri için gereken ekipmanlar

Sonuç olarak distribütörlük; bir üreticinin ürünlerini geniş bir alana ve çok sayıda tüketiciye ulaştırmasını sağlayan bir yolculuktur. Bir distribütörün yaptığı işler, bir işletmenin ürünlerini tüketicilere ulaştırma ve onlarla etkileşimde bulunma biçimini önemli ölçüde etkiler. Başarılı bir distribütör olmak ürün bilgisi, müşteri hizmetleri ve etkili lojistik operasyonları gibi özellikler gerektirir. 

Aynı zamanda bu rol, geniş bir coğrafi alana hizmet verme ve müşteri tabanını genişletme kapasitesi gerektirir. İşletmenizin genişlemesi ve başarısı için ihtiyacınız olan fırsatı distribütörler aracılığıyla kolayca karşılayabilirsiniz.

Yorum Yaz