Dış ticaret, ülkelerin birbirleriyle aralarında gerçekleştirdikleri ürün veya hizmet alışverişine verilen genel bir isimdir. Yani ülkeler, uluslararası pazarlarda ticaret yapar. Fakat bu süreçte bir ülkenin ihracatı ve ithalatı arasındaki denge oldukça önemlidir. Bir ülkenin ihracatı ithalatından düşükse ortaya dış ticaret açığı çıkar. Bu içeriğimizde, dış ticaret açığı kavramını ve bu açığın oluşma sebeplerini inceleceğiz. O halde başlayalım!

Dış Ticaret Açığı Nedir?

Dış ticaret açığı, herhangi bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olması durumudur. Dolayısıyla ülke dışarıdan çok fazla mal ve hizmet alıyordur. Ancak dışarıya çok fazla mal ve hizmet satmıyordur.

Bu durumda dış ticaret dengesi negatif yönlü olur. Ayrıca dış ticaret açığı ortaya çıkar. Net ihracat, ihracatın ithalattan çıkarılmasıyla bulunuyor. Ticaret açığı olan bir ülke düşük tasarruf oranına sahip olabilir.

Dış Ticaret Açığı Nedir?

Dış Ticaret Açığı Neden Olur?

Bir dış ticaret açığının kesin nedenini belirlemek zor olabilir. Tipik olarak birden fazla faktörden kaynaklanır. İşte dış ticaret açığının öne çıkan nedenleri.

 • Ekonomik büyüme: Dış ticaret açığı aslında bir ekonomik büyümenin göstergesi olabilir. Çünkü bir ülkenin ekonomisi büyüdüğünde ve güçlendiğinde tüketiciler yurt dışından mal veya hizmet satın almak için daha fazla servete sahip olur. Bu da dış ticaret açığını arttırır. Ayrıca güçlü bir ekonomi, yabancı yatırımcıları çeker. Böylece ticaret açığı daha da büyür.
 • Hükümetin artan harcamaları: Hükümet harcamalarındaki artış, bir ülkenin tasarruflarının azalmasına anlamına gelebilir. Aynı zamanda bu durum, dış ticaret açığını arttırabiliyor.
 • Rekabet gücündeki zayıflık: Uluslararası piyasalarda rekabet gücü düşük olan ülkelerin ihracatı azalabiliyor. Eğer bir ülkenin ihracatı rekabetçi değilse dışarıya daha az mal veya hizmet satabiliyor. Bu da dış ticaret açığının büyümesine katkıda bulunabiliyor.
 • Döviz kurundaki değişiklikler: Bir ülkenin para biriminin gücündeki herhangi bir değişiklik ticaret açığını tetikleyebiliyor. Yani bir ülkenin para birimi diğer uluslara göre zayıfladığında diğer ülkeler arasındaki ticaret daha maliyetli oluyor. Ayrıca bir ülkenin para birimi güçlüyse daha fazla mal ve hizmet ithal etmek isteyebiliyor.
 • Belirli malların sınırlı üretimi: Bazı ürünler yurt içinde üretilemez. İklim, doğal kaynaklar veya diğer nedenlerden dolayı bazı ürünlerin yurt dışında üretilmesi çok daha ucuzdur. Örneğin, küçük bir ada ülkesi anakaradaki tarım ürünlerini ithal edebilir.
 • Yatırım yapma ihtiyacı: Bazı ülkelerde iç yatırım fırsatları kısıtlı olabiliyor. Böyle durumlarda bu ülkeler, dışarıdan sermaye ithal eder. Bu da dış ticaret açığının artmasına neden olabilir.

Dış Ticaret Açığının Kaynakları Nelerdir?

Dış ticaret açığının başlıca kaynakları arasında ithalatın ihracata bağımlılığı ve katma değeri düşük ürün ihracatı yer almaktadır. Aynı zamanda döviz kuru hareketleri de dış ticaret açığının başlıca kaynakları arasında yer alır. Çünkü döviz kuru hareketlerinden dolayı yatırımlar azalabiliyor. Böylece ithalat daha cazip hale geliyor.

Bunun yanında ileri teknoloji isteyen ürünlerin üretilememesinden dolayı ülkeye ait ham madde ve çeşitli kaynakların ihraç edilmesinden dolayı da kaynaklanabiliyor.

Dış Ticaret Açığının Kaynakları Nelerdir?

Dış Ticaret Açığının Kapanması için Neler Yapılabilir?

Dış ticaret açığının kapanması için aşağıdaki adımlardan bazıları atılabilir:

 1. İhracatı arttırmak: İhracatı teşvik edici politikalar geliştirilmeli. Aynı zamanda ihracatçılara destek sağlanmalı. İhracatın çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlara girilmesi de ihracatı arttırabiliyor.
 2. Yerli üretimi desteklemek: Yerli üretimi teşvik etmeli. Dışarıdan ithal edilen mal ve hizmetlerin yerine yerli üretimin tercih edilmesi sağlanmalı.
 3. İhracatçılara finansal destek sağlamak: İhracatçılara finansal destek sağlamak ihracat kapasitesini arttırır.
 4. Ticari anlaşmalar yapmak: Ülkelerle ticari anlaşmalar yapılmalı. Örneğin, serbest ticaret anlaşmaları, ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırır. Bu da ihracatın artmasına yardımcı olabilir.
 5. İthalatı kontrol etmek: İthalat talebini azaltıcı önlemler alınmalı. Yerli üretimi teşvik eden politikalar veya ithal ürünlere getirilen vergiler ve kotalar ithalatı kısıtlayabilir.
 6. Rekabet gücünü arttırmak: Uluslararası piyasalarda rekabet gücü arttırılmalı. Ürünlerin kalitesi yükseltilmeli. Fiyatlar rekabetçi hale getirilmeli.

Dış Ticaret Açığı Nasıl Hesaplanır?

Dış ticaret açığı, bir ülkenin ihracatının ithalatından ne kadar eksik olduğunu belirtiyor. Bu açığı hesaplamak için ilk olarak belirli bir dönemdeki (genellikle 1 yıl) ülkenin ihracat ve ithalat verilerine bakılıyor. Bu veriler; ulusal istatistik kurumları, merkez bankaları, gümrük verileri ve ticaret bakanlıkları tarafından sağlanıyor. İhracattan ithalatı çıkararak dış ticaret açığı elde edilir. Matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

Dış Ticaret Açığı= İhracat Tutarı – İthalat Tutarı

Sonuç pozitif bir değerse dış ticaret fazlası var demektir. Fakat sonuç negatifse dış ticaret açığı olduğunu gösteriyor.

Dış Ticaret Açığı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile genel ticaret kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre 2023 yılının ilk çeyreğinde dış ticaret açığı %30,7 oranında arttı. 2022 yılında da Türkiye’nin dış ticaret açığı 110 milyar doları aşmıştı. Bu, 1996 yılından bu yana görülen en yüksek dış ticaret açığı olmuştu.

Ayrıca Türkiye’de dış ticaret açığına neden olan faktörlerin başında döviz kuru hareketleri, katma değeri düşük ürün ihracatı ve ithalatın ihracata bağımlılığı gelmektedir.

Dış Ticaret Açığı Olursa Ne Olur?

Dış ticaret açığının oluşması bazı olumsuz durumlara neden olabiliyor:

 • İthalat bağımlılığı artar: Ülkenin ithalata olan bağımlılığını arttırıyor. İthal edilen mal ve hizmetlere olan talebin artması yerli üretimin gerilemesine neden olabiliyor. Bu da dışa bağımlılığın artmasına yol açabiliyor.
 • Yabancı borçlanma ve döviz kullanımı artar: Dış ticaret açığı olan ülkeler, ihracat gelirlerinin ithalat gelirlerini karşılamaması durumunda yabancı ülkelerden borç alabilir. Aynı zamanda döviz rezervlerini kullanmak zorunda kalabiliyorlar.
 • Para biriminin değerinde zayıflama olur: Dış ticaret açığı olan ülkelerde döviz talebi artar. Yerli para birimi değer kaybedebilir. Bu düşüş, enflasyonu arttırabilir ve ithal malların fiyatların yükselmesine yol açabilir.
 • İstihdam ve gelir kaybı yaşanır: İç talebin dış ürünlere yönlendirilmesiyle yerli üretim etkilenir. Bu da iç piyasalarda istihdam ve gelir kaybına neden olabilir.
 • Ekonomik denge bozulur: Bazı sektörler rekabetçi olamayarak zayıflayabilir ya da kapanabilir. Bu durum ekonomik çeşitliliğin ve dengenin bozulmasına yol açabilir.
Dış Ticaret Açığı Olursa Ne Olur?

Sonuç

Dış ticaret açığının etkileri, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrar açısından önemlidir. Bu nedenle ülkeler dış ticaret ve ekonomi politikalarını dikkatli bir şekilde planlamalıdır. Ayrıca bu açığı kontrol altında tutmak için çaba göstermelidirler.

Sonuç olarak dış ticaret açığının yönetilmesi ülkelerin ekonomik refahını ve uluslararası ticaret ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerini sağlar. Bu süreçte etkin politikalar uygulanmalıdır. Bununla birlikte uluslararası iş birliği dış ticaret açığının olumlu yönde etkilenmesini sağlayacaktır.

Yorum Yaz