İş dünyasında sadece kârlılık peşinde koşmak yerine topluma gerçek anlamda katkıda bulunmanın yollarını aramalısınız. Sosyal girişimcilik topluma fayda sağlamak isteyen işletme sahipleri için faydalı olabilir. Çünkü sosyal girişimcilik, başarıyı sadece finansal kazançla ölçmez. Toplumsal dönüşüm ile birlikte ölçer.

Ayrıca toplumsal etki yaratmanıza ve yenilikçi çözümler üretmenize yardımcı olur. Toplumda pozitif bir değişim yaratmanıza ve işinizi sadece kâr amacı gütmeyen bir misyonla donatmanıza olanak tanır.

Şimdi gelin, sosyal girişimcilik nedir sorusunun yanıtını derinlemesine keşfedelim. Bunun yanında topluma nasıl katkıda bulunabileceğinizi adım adım gösterelim. 🤓👇

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Kâr elde etmekten ziyade toplumsal değişimi hedefleyen dönüşüm hareketine sosyal girişimcilik denir. Girişimcilik ruhunu, sosyal dönüşüm ve toplumsal etki unsurları ile birleştirir. Sosyal sorumluluk hedefleri ile insanların hayatlarını iyileştirmenizi sağlıyor.

Yani iş dünyasının güçlü araçlarını kullanarak çevre, kadın hakları, yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi toplumsal sorunlarla mücadele edebiliyorsunuz. Amacı, topluma katkıda bulunmak ve toplumda değişim yaratmak.

Dolayısıyla toplum odaklı iş modelleri ile ilerliyorsunuz. İş dünyası ve toplum arasında yakın bir ilişki kurmanıza yardımcı oluyor. Girişimcilikte etik olan ve olmayan davranışlar hakkında bilgi elde edebiliyorsunuz.

Ayrıca bu yaklaşım, finansal sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi temel unsurları içeriyor. Yaratıcı düşünce ve toplumsal farkındalık gibi becerilere sahip olmanızı gerektiriyor. Sosyal meselelere karşı duyarlılık kazanmanıza olanak tanıyor.

Yani toplumsal gereklilikler ve girişimcilik ahlâkı için çaba harcamanıza yardımcı oluyor. Girişimcilerin sosyal ve yasal sorumlulukları var. Sosyal girişimcilikle bu sorumlulukları yerine getirebiliyorlar.

Dolayısıyla girişimci olarak iş hayatınıza anlam katabiliyorsunuz ve toplumun yaşadığı sorunlara yenilikçi çözümler bulma şansı elde edebiliyorsunuz. ✍️👈

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimciliğin Önemi

Sosyal girişimcilik önemlidir. Çünkü yoksulluk, adaletsizlik, iklim değişikliği, sağlık, eğitim, insan kaynakları gibi çağımızın sorunlarını çözer. Bu sorunlar için yeni ve etkili yollar sunabilir. Sosyal farkındalık yolu ile kapsayıcı büyümeyi teşvik eder. Sosyal girişimciliğin önemi doğasından anlaşılır ve toplumun günlük problemlerini çözme eğilimindedir. Daha iyi bir dünya yaratmaya odaklanır. 🤝💘

Sosyal Girişimciliği Ticari Girişimcilikten Ayıran Noktalar

Sosyal ve ticari girişimcilik, topluma farklı yönden fayda sağlar. Bu sebeple toplum için her ikisi de önemlidir. Bu iki kavramın bir yere kadar amaçları aynıdır. Çünkü hem sosyal girişimcilik hem ticari girişimcilik dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlar. Ancak bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: 👇

 • Ticari girişimcilik, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Sosyal girişimcilik ise insanların ihtiyaçlarını azaltmaya çalışır.
 • Ticari girişimciler pazar odaklıdır. Sosyal girişimciler örgütsel bir misyonla yönlendirilir.
 • Ticari girişimciliğin sonucu, somut ve parasal delillerle ölçülebiliyor. Sosyal girişimciliğin sonucu, sosyal etki ve değişim ile ölçülebiliyor. Yani soyut deliller söz konusu olabiliyor. Bu da sonucun ölçülmesinde zorluk yaratabiliyor.
 • Ticari girişimciler çoğunlukla rekabetçi ve gelecek vaat eden çalışanları işe alıyor. Ancak sosyal girişimcilikte tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü çalışanlar olabiliyor.
Sosyal Girişimciliği Ticari Girişimcilikten Ayıran Noktalar

Sosyal Girişimciliğin Faydaları

Sosyal girişimciliğin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak en önemli faydalarından bazılarını buraya derledik. O halde başlayalım! ✍️💫

 • Sosyal ilerlemeyi sağlıyor.
 • Toplumun yaşam kalitesini arttırıyor.
 • Çevreyi korumanıza ve geliştirmenize yardımcı oluyor.
 • Yenilikçi fikirlerle kollektif sorunları çözmenize olanak tanıyor.
 • Diğer girişimcileri de topluma duyarlı olmayı teşvik ediyor.
 • Adaletsizlik senaryolarını azaltıyor.

Sosyal Girişimci Özellikleri Nelerdir?

Süper kahraman ile vizyoner arasında kalan sosyal girişimciler, hedeflerine ulaşmak için engellerin üstünden atlamaya ve işlerini başkalarının çıkarlarını düşünerek yürütmeye hazırdırlar. O halde girişimcinin sosyal özellikleri nelermiş yakından inceleyelim. 😍💁‍♀️

1. Kârdan ziyade amaca önem verirler

Başarılı bir sosyal girişimci, kârdan ziyade amaca önem verir. Yaptığı değişimlerle dünyayı değiştireceğine inanır. Örneğin, güçlü kâr için çalışır ancak işlerinin topluma ve dünyaya yararlı olmasını sağlar. Yolculuğun başında dünyayı değiştirmek için gereken tüm adımları bilemeyebiliyorsunuz. Fakat zaman içerisinde amaçlarınıza uygun hareket ederek ilerleme gösterebiliyorsunuz. 🤝

2. Kendilerini geliştirmeye odaklanırlar

Sosyal girişimciliğin normal işlerden farkı yoktur. Ancak hedeflerinize ulaşmak için durmadan kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ağ kurmanız lazım. 💪

3. Hazzı ertelemeyi bilirler

Başarılı bir sosyal girişimci, hazlarını ertelemesini bilir. Bu ne anlama geliyor? Basitçe söylememiz gerekirse zevkli bir şey yapma dürtüsüne kapılmıyorsunuz. Çünkü sosyal girişimcilik ile daha büyük bir ödül elde edeceğinizi biliyorsunuz. 💁‍♀️

4. Engelleri aşarak ilerlemeyi severler

Başarıya giden yol uzundur. Yani her zaman kolay olmaz. Başarılı olmak için bazı engelleri aşmak gerekir. Dolayısıyla kendinizi ve işinizi geliştirmek için durmadan çalışmanız gerekiyor. 🙃

5. Yenilik yaparak ilerlerler

En başarılı sosyal girişimcilerin çoğu, alışılmışın dışında düşünür. Sorunları gördükleri yerde çözüm üretme yeteneğine sahip olurlar. 👈

6. Harika takım oyuncusu olurlar

Sosyal girişimcilerin takım çalışması hayallerini gerçekleştirmesini sağlar. Yani sosyal girişimci bunu tek başına yapamayacağını bilir. Takım arkadaşlarını güçlendirmede ve toplum üzerinde yardımcı olmada oldukça iyidirler. İhtiyaç duyduklarında yardım istemesini bilerek ilerler. 💗

Sosyal Girişimci Özellikleri Nelerdir?

Sosyal Girişimcilik Türleri

Sosyal girişimcilik türleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde ele alınabilmektedir: 👇💁‍♀️

1. Topluluk

Bu girişimci belirli bir topluluk içerisinde çalışır. Çabalarına aşina olduğu belirli toplulukla sınırlı ilerler. Büyük ölçekli ve küresel sosyal girişimciler, çalışmalarına ilk bu şekilde başlayabilirler. Uzun vadeli toplumsal faydalar sunar.

2. Kâr amacı gütmeyen

Bu tür girişimci, kâr üreten bir işletmeyi yönetir. Ancak tüm kârı işi yürütmek ve kapsamanı veya tekliflerini genişletmek için geri yatırır. Bu tür girişimlerin kârlarının sınırları olmaz. Topluma dayalı girişimlerden daha fazla kâr elde ederler. Böylece topluma ve dünyaya daha fazla katkı sağlayabilirler.

3. Dönüşümsel

Bu girişimci, hükümetin ele almadığı bir sorunu ele almak için organizasyon kurar. Belirli bir hükümet departmanının veya bakanlığın takip ettiği süreçleri ve uygulamaları ele alır. Ayrıca özel görevleri yerine getirmek için yetenekli kişileri ele alır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar büyüklükleri, erişim alanları ve kârları arttıkça dönüşümcü kuruluşlara dönüşebiliyor.

4. Küresel

Kâr amacı gütmeyen veya dönüşümsel bir kuruluş, hedeflerine ulaştıkça küreselleşebilir. Tutarlı bir büyüme ve artan taleple karşı karşıya kaldıktan sonra küresel olarak genişlemeye karar verebilirler. Bu kuruluşlar halk tarafından iyi tanınabilir. Bu da kaynaklara daha geniş erişim olanağı sağlayabilir.

Sosyal Girişimciliğin Bileşenleri

Herhangi bir işletmenin veya kişinin sosyal yönelimini belirleyebilecek birçok bileşen vardır. Bir sosyal girişimi tanımlamak ve bileşenleri inceledikten sonra onu sıradan bir işletmeden ayırmak mümkündür. O halde sosyal girişimciliğin bileşenleri nelermiş keşfedelim. ✍️

 • Sosyal sorun: Bireylerin veya toplumun önemli bir kesiminin sorunlarını ele alır. Sosyal sorunlar arasında yoksulluk, çevresel sıkıntılar ve afetler yer alır.
 • Değerler: İnsanları harekete geçirmeye ve toplumu birleştirmeye motive eden normlar ve davranış kalıpları yer alır. İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirmeyi içerir. Yeni değerler ve anlamlar yaratabilir.
 • Sosyal hedef: Sosyal girişimin ulaşmayı amaçladığı arzu edilen kollektif geleceğin durumunu ifade eder.
 • Kendi kendine sürdürülebilirlik: İşletmenin finansal istikrarını sağlayan, gelir üreten, mal veya hizmet üretimi ve satışını hedefleyen iş modeli.
 • Yenilik: Mevcut yaklaşımlardan daha etkili, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir sosyal sorunu çözmeye yönelik yaklaşım.
 • Toplum katılımı: Toplumsal bir sorunu çözmek için yerel halkla iletişim kurmak ve toplumu ortak değerler etrafında birleştirmek. Toplumla güvene dayalı ilişkiler kurar. Sorunları ve çözümleri tartışmaya dahil eder.
 • Girişimci yaklaşım: Problem bir göreve ve ekonomik olarak mümkün olan en iyi çözümün aranmasına dönüştürülür.
 • Sosyal etki: Bir sosyal girişimin beyan edilen faaliyet amacına uygun olarak toplumda yarattığı pozitif değişiklik. Önceden tanımlanan göstergelere göre etki, belirli bir zaman boyunca ölçülebiliyor.
Sosyal Girişimciliğin Bileşenleri

Sosyal Girişimci Nasıl Olunur?

Günümüzde toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm sunmak iş dünyasının bir parçası haline geldi. Sosyal girişimci olmak hem iş dünyasında başarılı olmak hem de pozitif etkiler yaratmak isteyenler için oldukça önemli. Peki, sosyal girişimci nasıl olunur? İşte, sosyal girişimci olmanızı sağlayacak detaylar.

1. Sosyal bir misyon oluşturmalısınız

İnsan odaklı iş stratejileri ile ilerlemek istiyorsanız kuruluşunuzun sosyal misyonunu oluşturmalısınız. Yani işletmenizin topluma aktif olarak nasıl yardım edeceğini vurgulayan bir misyon yaratmalısınız.

Ancak belirsiz bir sosyal misyon yaratma tuzağına asla düşmemelisiniz. Çünkü belirsiz bir misyonu ekibinize açıklamanız zor olur. Aynı zamanda misyonunuz etrafında strateji geliştiremezsiniz.

Ekip çalışmasını ve şeffaflığı destekleyen bir misyon yaratmalısınız. İlk başta toplum destek projeleri için ayırabileceğiniz kaynaklara bakmalısınız. Görevlerinizi iyi niyet üzerine oluşturmalısınız. Topluma katkı sağlama niyetini doğru bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız. 🔐

2. Ölçülebilir ve gerçekçi hedefler belirlemelisiniz

Sosyal girişimcilik için gerçekçi ve etki odaklı hedefler belirlemelisiniz. Toplum hizmeti için çaba harcamalısınız. Aynı zamanda sosyal yatırım yapmaya çalışmalısınız. Toplumsal sorunları da gerçekçi bir şekilde tanımlamalısınız.

Önünüzdeki yıllarda ulaşmak istediğiniz hedeflerin listesini oluşturmalısınız. Ancak bu hedeflerin günlük operasyonlarınızda büyük aksamalara neden olmaması gerekiyor. Hem kısa hem uzun vadeli hedefler belirlemelisiniz. Gerçekçi hedefler belirlediğinizde sosyal girişiminiz başarılı olabiliyor. 💪

Ölçülebilir ve gerçekçi hedefler belirlemelisiniz

3. Ekibinizi sosyal sorumluluk için eğitmelisiniz

Sosyal sorumluluk sahibi şirketler arasında Starbucks, Apple, BMW ve Microsoft gibi şirketler bulunuyor. Büyük ve popüler markalar, sosyal sorumluluk için çaba harcıyor. Yani sosyal sorumluluk almak için ekibinizi de eğitmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Sosyal açıdan sorumlu bir şirket yaratmak istiyorsanız tüm ekibinizin yardımına ihtiyacınız var. Bu sebeple çalışanlarınız sürecin her adımında bilgilendirilmesi gerekiyor. 👈

4. Gönüllülüğü her zaman teşvik etmelisiniz

Sosyal girişimcilik için her zaman gönüllülüğü teşvik etmeniz gerekiyor. Böylece fark yaratmanız kolaylaşıyor. Sosyal programlara kaydolmaya ve gönüllü olmaya karar veren çalışanlarınızı ödüllendirmelisiniz.

Bu, çalışanlarınızın motive olmasına da olanak tanır. Görevlerini erken bitiren gönüllü personellerinize ödüller ve teşvikler sunmalısınız. Ayrıca etik çalışma uygulamalarına önem vermelisiniz.

Yani çalışanlarınıza onurlu ve saygılı davranmalısınız. Şirketinizde büyüme fırsatlarına etkinleştirmelisiniz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmalısınız. 🙃

Gönüllülüğü her zaman teşvik etmelisiniz

5. Sürdürülebilirliğe odaklanmalısınız

Çevre sorunları toplum için endişe verici hale gelmeye devam ediyor. Çünkü kapitalist ekonomiler çevre sorunlarının yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle harekete geçmelisiniz ve çevreye duyarlı bir girişimci olmalısınız.

Şirketinizin tüm operasyonlarında sürdürülebilirliğe odaklanmalısınız. Kâğıt israfından kaçınmalısınız. Geri dönüşüm programlarına katılmalısınız. Yani çevre dostu stratejilerle ilerlemeye özen göstermelisiniz. 🌳🌻🦅🐝

6. Uyumlu kuruluşlarla ortaklık kurmalısınız

Benzer zihniyete sahip kuruluşlarla ortaklık kurmalısınız. Böylece daha etkili işlere imza atmış olursunuz. Diğer toplum liderleri, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurmak daha büyük ve etkili projelere imza atmanızı sağlar.

Ayrıca yüklü bir bağış yapmanıza olanak tanır. Aynı zamanda bağış toplama etkinliğini kolayca düzenleyebilme fırsatınız olur. 🗣️

Uyumlu kuruluşlarla ortaklık kurmalısınız

7. Tüm bu çabalarınızı kalıcı hale getirmelisiniz

Sosyal bilinciniz bir pazarlama hilesi olarak kullanılmamalı. Bunun yanında tek seferlik sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmamalısınız. Yani sosyal girişimcilik ciddiye alınmalı.

Tüm çabalarınızı kalıcı hale getirmek için uğraş vermelisiniz. Her zaman toplum odaklı iş modelleri ile ilerlemeye çalışmalısınız. Bunun yanında topluma katkı sağlamayı devamlı hale getirmelisiniz.

Örneğin, yıllık bir etkinliğe ev sahipliği yapmalısınız. İyi bir amaç için programlamalar yapmalısınız ve organize olmalısınız. 🤝

Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Sosyal girişimciler, zenginlik olmasa bile gelir elde etmek için toplumda yapıcı değişim yaratacak yenilikçi ve insan dostu yöntemler geliştirmeyi hedefler. O zaman gelin dünyanın farklı yerlerindeki sosyal girişimcilik örneklerini inceleyelim. 👈🙃

1. The Skoll Foundation- Nort America

eBay’in ilk başkanı Jeff Skoll tarafından kurulmuştur. Sosyal girişimleri destekler. NIKA Water Company, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir diğer sosyal girişimdir. Şirket ülke çapında şişelenmiş su satar. Elde ettiği geliri az gelişmiş ülkelere temiz su sağlamak için kullanır.

2. Grameen Bank- Bangladesh

Sosyal şirketlerin dünya çapında çeşitli kuralları ve düzenlemeleri olabiliyor. Ancak temel dayanakları aynı kalır. Nihai hedefleri sosyal piramidin en altındaki bireylere hizmet etmek olur. Muhammed Yunus, Bangladeş’te kırsal bölgelerde yaşayan insanlara teminat talep etmeden küçük krediler veren Grameen Bank’ı kurdu. Banka, yoksulluk döngüsünü kırmaya odaklanıyor.

3. Echoing Green- USA

New York merkezli sosyal sektöre yatırım yapan ve kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Son yirmi yıldır bu sektördedir. Genç girişimcilerin yeni işler kurmasını teşvik ediyor. Onlara yardımcı oluyor.

Sonuç olarak sosyal girişimcilik topluma önemli katkılarda bulunmanızı sağlayabiliyor. Etkisini de uzun vadeli olarak sürdürebiliyor. Ayrıca inovasyon, ortaklık ve sosyal sorumluluk ile ilerlediğinizde daha güçlü bir toplum yaratma şansı elde edebiliyorsunuz. Bol Şanlar Diliyoruz!

Yorum Yaz