Şirket kurarken nelere dikkat etmelisiniz? Şirket türleri, şirket kurma adımları ve gereken belgeleri bu blog içeriğimizde detaylı inceleyeceğiz.

Son dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle insanlar ya doğrudan kendi işlerini kurmaya ya da var olan işlerinin üzerinden ikinci bir kazanç kapısı aramaya başladılar. Kimileri bilgi birikimlerini değerlendirerek freelancer olarak, kimileri ise e-ticaret yaparak kazanç elde etmenin yollarını arıyor.

Her ne şekilde olursa olsun eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız en azından bir şahıs işletmesi kurmanız gerekmektedir. Eğer büyük ticari faaliyetler yürütmek dileğindeyseniz limited veya anonim şirket kurmanızda da fayda olabilir.

Ülkemizde şirket kurmadan ticaret yapmanın tek yolu esnaf muafiyetinden faydalanmaktır. Bunun da ana şartı satacağınız ürünleri kendinizin sanayi tipi makine kullanmaksızın evde üretim yapmanızdır. Esnaf muafiyetiyle ilgili ayrıntılar gelir vergisi kanununun 9. maddesinde yer almaktadır.

Şirketinizi kurmadan önce ticaret unvanınızı kontrol etmeyi, MERSİS üzerinden ana sözleşme oluşturmayı ve kuruluşun öncesinde KOSGEB başvurunuzu yapmayı unutmayın.

Şirket Kurma Adımları

Bir şirket kurmanın ilk adımı hangi tür şirket kuracağınıza karar vermektir. İşinizin ihtiyacına göre şahıs işletmesi mi kuracağınıza yoksa diğer seçenekleri mi değerlendireceğinize karar vermelisiniz.

Şirket türü seçiminde farklı kriterlerden bahsedebiliriz. Kuruluştan önce, bu kriterler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Örneğin kazanç beklentisi, yıllık kazanç bekletiniz 100-200 bin TL kadar ise şahıs işletmesi kurmanın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını söyleyebiliriz. Bu tutarı geçmeyi hedefliyorsanız kurumlar vergisi mükellefi olacak olan bir şirket kurmanız daha uygun olacaktır.

Gelecekte yatırım alma, şirketi devretme, gayrimenkul edinme gibi konularda dikkat edilmesi gereken ana durum, sizin özel şartlarınızdır. Yani kriterlerden biri sizi şahıs işletmesi kurmaya yöneltiyordur ancak yapacağınız işi sadece anonim şirketler yapabilir diyerek kanun kısıtlaması ile karşılaşabilirsiniz. Bir diğer örneğe göre tüm kriterler size limited şirket kurmanızı söylüyordur ancak siz genç girişimci istisnasına dahil olabiliyorsanız kriterleri buna göre tekrar inceleyip şahıs firması kurmanın daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

front view businessman

Limited Şirket Kuruluşu

Kuruluşun ilk aşaması ana sözleşmenin hazırlanmasıdır. Bunun için ticaret odasının mersis uygulaması üzerinden şirket unvanı belirlenir ve ilgili odanın onayına gönderilir. Sonrasında şirketin ortakları, müdürleri ve üyeleri ana sözleşme üzerinde belirtilir. Ana sözleşmede bu bilgiler dışında şirketinizin faaliyet konuları da yer almalıdır. Tüm bu bilgiler belirlendikten sonra Mersis’e giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır.

Günümüzde Limited şirketlerde sermayenin dörtte birinin bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sebeple limited şirket kuruluşu için gerekli olan minimum sermaye tutarı olan 10.000 TL’nin 2 yıl içerisinde şirket hesabına geçirilmesi yeterlidir. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra şirketin ticaret sicil kaydı için Ticaret Odasından randevu alınmalı ve bu işlem tamamlanmalıdır.

Anonim Şirket Kuruluşu

Kuruluş aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Esas sözleşmenin hazırlanması
  • Esas sözleşmenin ticaret sicilde onaylanması
  • Potansiyel vergi numarasının alınması
  • Bankaya sermayenin ilgili tutarının yatırılması
  • Sermayenin on binde dördü tutarında Rekabet Kurumu payının ödenmesi
  • Kuruluş için gereken evrakların ticaret sicile iletilmesi
  • Vergi dairesine açılış bildiriminin yapılması
  • Varsa, ilgili oda kaydının yapılması (sanayi odası, meslek odası gibi)

Kuruluşun ilk aşaması tıpkı limited şirkette olduğu gibi ana sözleşmenin hazırlanmasıdır. Şirket unvanının belirlenmesinin ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede yer verilir. Ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir.

Aslında genel anlamda baktığımızda anonim şirket kuruluşu ile limited şirket kuruluşu hemen hemen aynıdır. Süreçteki bazı ufak farklılıklar dışında limited şirketlerden farklı olarak anonim şirketlerde minimum sermaye tutarı olan 50.000 TL’nin (sizin sermayeniz daha yüksek ise bu tutarın) dörtte biri bankaya yatırılır ve bloke ettirilir. Ardından ilgili belgeler ticaret sicile iletilir.

Ticaret odası gerekli defterleri oluşturarak kuruluşu tamamlar. Ticaret odası işlemlerinin ardından şirket kuruluşu ilgili vergi dairesine bildirilir ve son olarak gerekiyorsa ilgili meslek odasına kayıt yapılır.

Aslında yoklama ile birlikte şirketiniz kurulmuş oluyor. Ancak tabii ki bu işlemin hemen ardından kullanacağınız fatura türüne karar vermeli, gerekiyorsa pazar yerleri ile anlaşmalarınızı yapmalısınız.

WorqCompany, şirket kuruluşunuzu gerçekleştirdikten sonra muhasebeci yönetimi ve ön muhasebe hizmeti, e-fatura, gelir-gider, sermaye gibi tüm finansal süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olan, yazılım ekipleri tarafından şirketinizin ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir finans teknolojisi girişim şirketidir.

Yorum Yaz