Kontrat lojistiği birçok işletmenin aradığı hizmetlerden biridir. Geleneksel yönetim anlayışının benimsendiği işletmelerde ürün satışı ve depolama gibi süreçler, söz konusu işletmenin imkânlarıyla gerçekleştirilir. 

Dijitalleşmenin sürdüğü ve güncel iş modellerinin özümsendiği işletmelerde lojistik süreçler dış kaynak kullanımı yoluyla yönetilir. Şirketler, hedefledikleri gönderimleri dağıtım ağı güçlü olan lojistik firmalarının yardımıyla sağlar. Böylece ana hedeflerine daha fazla odaklanabilirler ve maliyet bakımından da avantaj elde ederler.

Bu noktada şirket ve lojistik partneri tarafından imzalanan sözleşme bağlılığı “kontrat lojistiği” olarak ifade edilir. Kontrat lojistiği nasıl çalışır, avantajları nelerdir gibi sorularınızın cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. 👇

Kontrat Lojistiği Nedir?

Kontrat lojistiği adından da anlaşıldığı üzere lojistikte sözleşmeye bağlılığı ifade eden bir ifadedir. Bu kavramın daha net bir anlamı, lojistik hizmet sağlayıcısı ve müşteri arasındaki sözleşmeyi ve bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen operasyonları ifade ettiği şeklinde belirtilebilir.

İlgili sözleşme imzalandığında ham maddeden tüketime kadar tüm malzeme ve ürün hareketleri ve sorumluluğu iki iş ortağının koordinasyonunda gerçekleşir. 

Söz konusu hizmetlerin lojistik olarak nitelendirilebilmesi için süreçlerin analiz edip çözümlenmesi gerekir. Kapasite planlaması, maliyet planlaması ve araç durumu değerlendirmesi gibi unsurlar, ürünlerin ham maddeden son tüketiciye gelene kadarki adımlarını içerir.

Bu süreçlerin ise bir kontrata dayandırılması gerekir. Yani burada sözü geçen sözleşme, kontrat lojistiği olarak ifade edilir. 

Kontrat Lojistiği Nedir?

Kontrat Lojistiği Nasıl Çalışır?

Kontrat lojistiği bilhassa imalat alanında faaliyet gösteren işletmelerin tercih ettiği bir hizmettir. Bu kavram, ham maddeden bitmiş ürüne varan aşamalarda temin etme, depolama ve taşıma gibi süreçlerin karakterize edilmesi için ortaya atılmış.

Bazı şirketler lojistik operasyonlarını kendileri yönetir. Burada lojistik yöneticileri vardır ve ilgili sürecin farklı aşamaları bu lojistikçiler tarafından denetlenir. 

Bazı şirketlerde ise lojistik yönetimlerinin tamamı ya da bir kısmı profesyonelliğine güvenilen bir lojistik partner firmasından talep edilir. Sözleşmeli lojistik şirketleri, bu süreçleri daha ekonomik ve verimli bir şekilde yönetebilir. Navlungo da bu profesyonel şirketler arasındadır.

Kontrat lojistiği için anlaşılan sözleşmeli lojistik firmaları, hizmet sundukları sayısız sektördeki iş süreçleri hakkında derin bilgi sahibidir. Çünkü her bir sektörün gerektirdiği lojistik süreçleri birbirinden farklıdır. 

Herhangi bir sektör üzerinde kolayca hâkimiyet sağlayabilen Navlungo, tedarik zincirinin her bir aşamasını özenle yürütür. Navlungo tarafından yürütülen kontrat lojistiği çalışma prensibini daha net anlayabilmek için aşağıdaki maddelere bakabilirsiniz:

  • Ürün türü, tedarikçi, hedef pazar, hacim, bütçe ve teslimat özellikleri gibi unsurlar göz önüne alınarak müşterinin ihtiyaçları değerlendirilir.
  • Hizmet kapsamı, teslimat programı, maliyetler ve diğer durumları özetleyen bir sözleşme imzalanır. 
  • Lojistik destek sağlayıcısı, müşterinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Ardından müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneklerini ve kaynaklarını kullanır ve bir strateji ortaya çıkarır. 
  • Tedarikçi, birden fazla lojistik görevin koordinasyonunu sağlayarak ürünlerin hassas ve hızlı şekilde teslim edilmesini garanti eden ilgili stratejiyi uygulamaya başlar.
  • Ayrıca tedarikçi, lojistik faaliyetlerin etkinliğini devamlı olarak takip eder ve bunları raporlar. Aslında burada raporlama yaparak tüm operasyonların imzalanan kontrata uygunluğu saptanır. Bu sayede oluşabilecek sorunlar konusunda müşteri devamlı olarak bilgilendirilir.
  • Lojistik hizmet sağlayıcı, lojistik süreçlerinin etkinliğini kontrol etmeye devam eder. Çünkü geliştirilmesi gereken alanlar ancak bu şekilde belirlenir. Yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti ve lojistik süreç performansı sağlamak için bu adımın yapılması çok önemlidir.

Genel olarak sözleşme lojistiği, müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bir süreçtir. Maliyetleri düşüren bu uygulama sayesinde üretkenlik artarken uçtan uca lojistik desteği alınır.

Kontrat Lojistiğinin Avantajları Nelerdir?

Kontrat lojistiği kendi içinde birçok avantaja sahiptir. Her şeyden önce lojistik hizmetlerini dışa veren (outsource) şirketlerin ana faaliyet noktalarına odaklanması ve hızla büyümesi mümkün olur. İşlerine daha çok odaklanabilen şirketler, kolayca verim sağlayarak büyüme gerçekleştirir. 

Ayrıca kontrat lojistiği ticari risk azaltma yeterliliği sağlayan bir uygulamadır. Değişen pazar şartlarına cevap vermede ve kapasite planlamada esneklik sağlayan bu uygulama, firmaların daha verimli çalışmasına katkıda bulunur.

Lojistik süreçlerinin bir partner tarafından yönetilmesi, temel yeteneklerin keşfinde ve büyümenin önündeki engelleri görme konusunda son derece etkilidir. 

Kontrat lojistiği sayesinde bürokrasi azalır ve yeniden yapılanma mümkün olur. Böylece şirketinizin sahip olduğu bilgi teknolojilerini daha doğru şekilde kullanabilirsiniz. Arka planda anlaşma sağladığınız lojistik partner uygulamaları yaparken işlerinize daha kolay odaklanabilir ve hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Kontrat lojistiği sağlayan firmalar, ilgili lojistik operasyonların tüm basamaklarında şirketlerin yanındadır. Bu hizmetten yararlanan şirketler, tedarik zincirini sorgular ve verimlilik planını daha kolay yapar. Bu avantajları ve daha fazlasını elde etmek için Navlungo ekibiyle hemen şimdi iletişime geçebilirsiniz.

Kontrat Lojistiğinin Avantajları Nelerdir?

Kontrat Lojistiği ile 3PL Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu iki kavram arasındaki farklara değinmeden önce 3PL kavramının ne olduğuna değinmekte fayda var. Lojistik sektöründe, yapılan faaliyetlere ve gönderen- alıcı firma arasındaki sayı ve türlere bağlı olarak çeşitli kodlardan bahsedilir. 3PL kodu da bu detaylandırmalardan biridir. 

3PL kavramı, işletme tarafından gerçekleşmesi gereken tüm lojistik operasyonlarının farklı bir lojistik ya da nakliye firmasına devredilmesini ifade eder. Üçüncü parti lojistikte üretici firma, lojistik hizmet sağlayıcıdan destek alırken operasyonel süreçlerin bir kısmını ya da tümünü firmaya devredebilir. 

3PL hizmetlerinde transfer yönetimleri ve işlemler üzerindeki denetleme işi, tamamen üretici firma tarafından gerçekleştirilir. Aynı zamanda firmalar arasında yapılan sözleşmelere bağlı olarak transferde ürün paketleme ve kutulama gibi ek hizmetler de söz konusu olur. 

Kontrat Lojistiği ve 3PL Arasındaki Farklar Nelerdir?

3PL hizmetlerine konu olan firmalar, çoğunlukla üretici ya da tedarikçi firmaya son derece kapsamlı bir lojistik hizmeti sunar. Üçüncü parti lojistik hizmetinde, alıcı ya da gönderici firma operasyonlarının yönetimine üçüncü bir firma da dâhil olur.

Yani 3PL hizmetinde kontrat lojistiği hizmetinde olduğu gibi yalnızca müşteri ve lojistik partner değil üçüncü bir firma da vardır. Ancak sevk edilen ürünlerin taşıma konusunda zarar görüp görmemesi, 3PL firmasının sorumluluğunda olan bir konu değildir. 

Neden Kontrat Lojistiğini Kullanmalısınız?

Kontrat lojistiği çözümleri, şirketinizin lojistik operasyonlarını yönetme konusunda en ideal desteği sağlar. Sürekli olarak devam eden pazar ihtiyaçları ve pazarlama trendlerini yakalamak zor olabilir. Navlungo olarak bu yeniliklere uygun altyapı sağlıyor, sahip olduğumuz bilgi birikimini teknolojiyle harmanlayarak tüm lojistik süreçlerinizde destek oluyoruz. 

Navlungo, kontrat lojistiği hizmeti verirken her türlü endüstri için farklı ve özel çözümler geliştirir. Bilhassa depolama hizmetlerine ve tedarik zincirine uygun kişiselleştirilmiş çözümler mevcuttur. Navlungo olarak uçtan uca yönetim sürecini takip etmek ve müşterilerimizin üretimden dağıtıma kadar tüm lojistik süreçlerine destek olmak ana misyonumuzdur. 

Sürdürülebilirlik, entegrasyon, planlama, süreç mükemmelliği ve bütünlük yeteneğinde sırtınızı Navlungo’ya yaslayabilir ve şirketinizin geleceği için çalışmaya devam edebilirsiniz. 

Yorum Yaz