Kombine taşımacılık, malları taşımak için kamyon, tren ve gemi gibi birden fazla taşıma modunun aktif olarak kullanılmasını ifade eder. Genellikle uzun mesafeli kargolar için kullanılır çünkü tek bir taşıma modunu kullanmaktan daha uygun maliyetli ve verimli olabilir.

Peki kombine taşımacılık tam olarak nedir ve hangi süreçleri kapsar? Tüm detayları sizin için yazdık, okumaya devam edin.

Kombine Taşımacılık Nedir?

Kombine Taşımacılık Nedir?

Intermodal taşımacılık veya multimodal taşımacılık olarak da bilinen kombine taşımacılık, malların kamyon, demiryolu ve gemi gibi birden çok taşıma modu kullanılarak hareketini içeren bir taşıma sistemidir.

Kombine taşımacılığın arkasındaki fikir, yolculuğun her ayağı için en verimli taşıma modunu kullanarak malların taşınmasını optimize etmek ve malların yüklenmesi ve boşaltılması gereken sayıyı en aza indirmektir.

Kombine taşımacılık, birden çok ulaşım sistemini destekler. Örneğin karayolu ile başlayan bir kargo sevkiyatı sonrasında deniz ya da hava yolu ile devam edebilir. Bu durum kargonun ulaşacağı konuma göre farklı varyasyonlar ya da durumlar içerir.

Kombine taşımacılığın ana mantığı taşıma modlarını artırarak daha verimli ve düşük maliyetli olmasını hedeflediği için genellikle uzun mesafeli taşımalarda kullanılır. Buna ek olarak yoldaki kamyon sayısını da azaltacağı için taşımacılığın doğaya verdiği zararı da minimize etmek için faydalıdır.

Genel olarak, kombine taşımacılık, malları taşımanın esnek ve verimli bir yoludur ve lojistik ve taşımacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kombine Taşımacılık Nasıl Yapılır?

Kombine Taşımacılık Nasıl Yapılır?

Kombine taşımacılık, doğduğu fikir gereği birden fazla taşıma modunu içerdiği için birkaç adımda teslimatı içerir. Bu teslimat adımları genellikle kusursuz bir organizasyonda şu şekildedir:

 1. Mallar ilk çıkış noktasında bir kamyona yüklenir ve tren istasyonu veya liman gibi bir terminale taşınır.
 1. Terminalde mallar, yolculuğun bir sonraki ayağı için bir trene veya gemiye aktarılır.
 1. Tren veya gemi, malları bir sonraki terminale taşır ve burada mallar, yolculuğun son ayağı için başka bir kamyona veya taşıma yöntemine aktarılır.
 1. Mallar nihayet varış noktasına teslim edilir.

Sorunsuz ilerleyen bir kombine taşımacılık operasyonu kısaca bu şekilde ilerler.

Kombine Taşımacılık Çeşitleri Nelerdir?

Malları bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılabilecek birkaç kombine taşımacılık türü vardır. Bazı yaygın örnekler şunları içerir:

Kamyon – Demiryolu

Malları taşımak için hem kamyonların hem de trenlerin kullanılmasını içerir. Mallar ilk olarak çıkış noktasında bir kamyona yüklenir ve yolculuğun bir sonraki ayağı için trene aktarılacak bir terminale taşınır. Tren daha sonra malları, yolculuğun son ayağı için bir kamyona geri aktarılacakları başka bir terminale taşır.

Kamyon – Gemi 

Kargonun taşınması için kamyon ve gemi kullanımını içerir. Mallar ilk olarak çıkış noktasında bir kamyona yüklenir ve liman gibi bir terminale taşınır sonrasında yolculuğun bir sonraki ayağı için bir gemiye aktarılır. Gemi daha sonra malları, yolculuğun son ayağı için bir kamyona geri aktarılacakları yere taşır.

Demiryolu – Gemi 

Tren ve gemi kombinasyonu ile malların taşınmasını ifade eder. Mallar ilk olarak çıkış noktasında bir trene yüklenir ve liman gibi bir terminale taşınır. Yolculuğun devamı için bir gemiye aktarılır. Gemi daha sonra malları trene geri aktarılacakları yere taşır.

Multimodal 

Multimodal, kamyon, tren ve gemi gibi üç veya daha fazla taşıma modunun kullanılmasını içerir. Mallar, yol boyunca çeşitli terminallerde farklı taşıma modları arasında aktarılır.

Kombine Taşımacılık Avantajları Nelerdir?

Kombine Taşımacılık Avantajları Nelerdir?

Kombine taşımacılık, hem yüklenici hem alıcı açısından oldukça avantajlıdır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygun maliyetli: Kombine taşımacılık, malların daha kısa sürede daha uzun mesafelere taşınmasına olanak sağladığından, genellikle tek bir taşıma modu kullanmaktan daha uygun maliyetli olabilir. Bu, nakliye maliyetlerini düşürmeye ve işletmeler için karlılığı artırmaya yardımcı olabilir.
 • Verimli: Malların daha kısa sürede daha uzun mesafelere taşınmasına olanak sağladığından, birden fazla taşıma modu kullanmak, tek bir mod kullanmaktan daha verimli olabilir. Bu, nakliye sürelerini azaltmaya ve teslimat hızını artırmaya yardımcı olabilir.
 • Çevre dostu: Kombine taşımacılık, kullanılan yakıt miktarını ve yoldaki araç sayısını azaltabileceği için diğer taşıma modlarına göre daha çevre dostu olabilir. Bu, sera gazı emisyonlarının ve çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Esnek: Farklı türde mal ve destinasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla taşıma modunun kullanılmasına izin verdiği için nakliye sürecinde esneklik sağlar.
 • Güvenli: Mallar yol boyunca çeşitli terminallerde farklı taşıma modları arasında aktarıldığından, birden fazla taşıma modunun kullanılması, kaza veya mallara zarar verme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Genel olarak, kombine taşımacılık, malları uzun mesafelere taşımak isteyen işletmeler için bir dizi avantaj sağlayabilir. Güvenli bir nakliye süreci için Navlungo’yu tercih edebilirsiniz.

Kombine Taşımacılık Dezavantajları Nelerdir?

Kombine Taşımacılık Dezavantajları Nelerdir?

Kombine taşımacılık bir takım avantajlar sunabilse de dikkate alınması gereken bazı potansiyel dezavantajlar da vardır. Bu dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Karmaşıklık: Kombine taşımacılık, birden fazla taşıma modunun kullanılmasını ve malların çeşitli terminaller arasında transferini içerir. Bu, nakliye sürecine karmaşıklık katacağından dikkatli bir planlama ve koordinasyon gerekir.
 1. Gecikme potansiyeli: Mallar çeşitli terminallerde farklı taşıma modları arasında transfer edildiğinden gecikme riski vardır. Bunun nedeni hava koşulları, ekipman arızaları veya lojistik sorunlar gibi çeşitli faktörler olabilir.
 1. Elleçleme ücretleri: Mallar çeşitli terminallerde farklı taşıma modları arasında transfer edildiğinden, ek elleçleme ücretleri söz konusu olabilir. Bu ücretler, genel nakliye maliyetini artırır.
 1. Sınırlı yük boyutu ve ağırlığı: Tren ve gemiler gibi bazı taşıma türlerinin taşıyabilecekleri mallar üzerinde boyut ve ağırlık kısıtlamaları olabilir. Bu, kombine taşımacılık kullanılarak gönderilebilecek mal türlerini sınırlar.
Kombine Taşımacılık Bileşenleri Nelerdir?

Kombine Taşımacılık Bileşenleri Nelerdir?

Kombine taşımacılık yaparken gereken bileşenler genel olarak şu şekildedir:

Kamyonlar: Kamyonlar genellikle tren istasyonları veya limanlar gibi terminallere mal taşımak için kullanılır.

Trenler: Trenler, uzun mesafelerde mal taşımak için kullanılır ve genellikle kombine taşımacılığın önemli bir bileşenidir.

Gemiler: Gemiler, malları okyanuslar ve diğer büyük su kütleleri arasında taşımak için kullanılır. Genellikle kıtalar arasında mal taşımak için kombine taşımacılıkta kullanılırlar.

Terminaller: Terminaller, malların farklı taşıma modları arasında transfer edildiği tesislerdir. Tren istasyonlarını, limanlar ve diğer ulaşım merkezlerini içerebilirler.

Elleçleme ekipmanı: Vinçler ve forkliftler gibi elleçleme ekipmanları, terminallerde kamyonlardan, trenlerden ve gemilerden gelen malı yüklemek ve boşaltmak için kullanılır.

Dokümantasyon: Sevkiyat manifestoları ve konşimentolar gibi belgeler, malların hareketini takip etmek ve sevkiyat sürecinde bunların uygun şekilde muhasebeleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Kombine Taşımacılık Konşimentosu Nedir?

Kombine Taşımacılık Konşimentosu Nedir?

Kombine taşımacılık konşimentosu, taşıma işlemi sırasında malların hareketini takip etmek için kullanılan bir belgedir. Malların bir kamyon veya gemi gibi tek bir taşıma modunda hareketini belgelemek için kullanılan geleneksel konşimentolara benzer şekilde çalışır.

Kombine taşımacılık konşimentosu şu bilgileri içerir:

 • Malları gönderen ve alıcının adı ve iletişim bilgileri.
 • Sevk edilen malların türü, miktarı ve değeri dahil olmak üzere ayrıntıları.
 • Menşe ve varış noktaları ile malların taşıma modları arasında aktarılacağı ara terminaller dahil olmak üzere kombine taşımacılık sürecinin rotası.
 • Her türlü garanti veya sorumluluk dahil olmak üzere nakliyenin hüküm ve koşulları.
 • Taşıyıcının veya temsilcisinin, eşyanın teslim alındığına dair imzası.

Kombine nakliye konşimentosu, gönderici ile taşıyıcı arasında bir sözleşme görevi görür ve taşımanın şartlarını ve koşullarını belirler. Aynı zamanda bir tapu belgesi görevi görür, yani malların mülkiyetinin kanıtı olarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler

Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler

Kombine taşıma yöntemini kullanırken pek çok belgeye ihtiyaç duyulur. Bu belgeler genel olarak şunlardır:

Kombine taşımacılık konşimentosu: Kombine taşımacılık sürecinde eşyanın hareketini takip etmek ve taşımanın şart ve koşullarını belirlemek için kullanılan belgedir. Geleneksel bir konşimentoya benzer, ancak birden fazla taşıma modunu içeren kombine taşımacılık için kullanılır.

Sevkiyat manifestosu: Sevkiyat manifestosu, sevk edilen tüm malları türü, miktarı ve değeri dahil olmak üzere listeleyen bir belgedir. Malların hareketini izlemek ve nakliye işlemi sırasında uygun şekilde muhasebeleştirilmelerini sağlamak için kullanılır.

İrsaliye: İrsaliye, nakliye sırasında malların hareketini takip etmek için kullanılan bir belgedir. Genellikle gönderenin – alıcının adını ve iletişim bilgilerini, sevk edilen malların ayrıntılarını ve nakliye rotasını içerir.

Akreditif: Akreditif, bir banka veya başka bir finans kuruluşu tarafından düzenlenen ve malların taşınması için taşıyıcıya ödemeyi garanti etmek için kullanılan bir belgedir. Genellikle uluslararası nakliyede taşıyıcıya hizmetleri için ödeme yapılmasını sağlamak için kullanılır.

Gümrük belgeleri: Uluslararası mal nakliyesi yapılırken ticari fatura ve menşe belgesi gibi gümrük belgeleri gerekli olabilir. Bu belgeler, sevk edilen malları beyan etmek ve bunların menşei ve değeri hakkında bilgi vermek için kullanılır. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.

Kombine Taşımacılıkta Planlamanın Önemi

Planlama, kombine taşımacılığın en önemli kısmı denebilir çünkü birden fazla taşıma modunun kullanımını ve çeşitli terminaller arasında mal transferini içerir. Malların sorunsuz ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamak, gecikmeleri ve diğer sorunları önlemek için dikkatli planlama kesinlikle gereklidir.

Süreci planlarken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Malların varış noktasına zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için nakliye rotası dikkatlice planlanmalıdır. 

Bu, malları taşıma modları arasında aktarmak için en iyi terminal yerlerinin belirlenmesini içerir. Malların her terminale programa göre varmasını ve gecikmeden bir sonraki taşıma moduna aktarılabilmesini sağlamak için nakliyenin zamanlaması da dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. 

Farklı taşıma modlarının kapasitesinin yanı sıra her terminalde malları yüklemek ve boşaltmak için yeterli elleçleme ekipmanının olması gerekir. Kombine nakliye konşimentosu ve sevkiyat manifestosu gibi uygun belgeler de hazırlanmalı ve taşıyıcı ile nakliye sürecinde yer alan diğer taraflara sunulmalıdır.

Yorum Yaz