Navlungo'ya Git

Incoterms 2020 Nedir? Hangi Taşıma Şekillerini Kapsar?

3 dakikalık okuma

INCOTERMS, ICC’nin ithalat ve ihracatta teslim şekilleri üzerine oluşturduğu kavramların ”International Commercial Terms” kısaltılmış ismidir. 

International Commercial Terms (Incoterms) Teslim Şekilleri, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılında oluşturularak ilk kez gündeme gelmiştir. ithalat/ihracat gerçekleştirenlerin ticaretini belirli bir düzen ve kurala bağlı ilerletmesi için atılan bu adım son güncellemeyle günümüzde “Incoterms 2020” adıyla anılmaktadır. Zaman geçtikçe koşullara bağlı olarak teslim şekillerinin isimlerinde veya içeriklerinde değişiklik gözlemlenebilir. 

Belirli bir düzen için oluşturulan Incoterms 2020 aslında uygulanması gereken bir kanun değil, kuraldır. Taraflar birbiriyle uzlaşarak, ticaretin şartlarını kendileri de belirleyebilir fakat ICC kurallarıyla hareket ederek  ileriki zamanlarda olası bankacılık, sözleşme süreçlerindeki olumsuz durumlarda iki tarafta bir dayanak oluşturmuş olur. Böylelikle ticaret esnasında standart bir teslim şeklinin belirlenmesiyle hakların kurallar çerçevesinde korunmuş olup oluşacak sorunların çözülmesinde kolaylık sağlayacaktır. 

Incoterms 2020’nin içeriği nedir? Hangi taşıma şekillerini kapsar? Gelin birlikte bakalım.

Incoterms teslim şekilleri 4 grupta bir araya getirilmiştir. Toplamda 11 tane teslim şekli bulunmaktadır.

E Grubu, Ex grubu demektir ve çıkışı ifade eder. Eşyanın çıkışını ilgilendiren teslim şekilleri E harfi ile başlamaktadır.

F Grubu teslim şekillerinde önemli olan nokta navlunun ihracatçı tarafından değil, ithalatçı tarafından ödendiğidir. Bu durumu ilgilendiren tüm teslim şekilleri F harfi ile başlamaktadır.

C Grubu teslim şekilleri, navlunun ihracatçı tarafından ödendiği bilgisini vermektedir. Konu ile ilgili tüm teslim şekilleri C harfi ile başlamaktadır.

D Grubu ise eşyanın varış noktası odak alınmış demektir. İlgili teslim şekilleri D harfi ile başlamaktadır.

Tüm taşıma modlarında (Kara,hava,deniz,demir yolu) kullanılan teslim şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.

EXW (EX WORKS) : İhracatçının iş yerinde teslim

Satıcıyı (ihracatçıyı) en az zahmete sokan teslim şeklidir. Satıcının ürününü hazırlayıp kapısına (depo, fabrika) bırakması yeterlidir. Geri kalan süreç ithalatçıya aittir. Eşyanın kapıdan alınıp nakliye firmasıyla taşınması, her iki bölge içinde gümrük işlemleriyle ilgilenilmesi tamamiyle ithalatçının sorumluluğundadır.

FCA (FREE CARRIER): Taşıyıcıya teslim

İhracatçının kendi kapısından eşyayı teslim etmesindense taşıyıcı firma ile ortak belirlenmiş bir noktaya veya taşıyıcının atreposuna teslim etmesiyle gerçekleşen teslim şeklidir. Eşya taşıyıcının eline geçen kadar olan süreçte asıl sorumlu ihracatçıdır. 

CPT (CARRIAGE PAID TO) : Taşıma ücreti ödenmiş teslim

İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmekle ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür.

CIP (Carriage and Insurance Paid to): Sigorta ve Taşıma ödenmiş teslim

Kullanım şekli CPT ile birebir aynıdır. Ek olarak, eşyanın gümrüğe varışına kadar olan süreçte başına bir şey gelirse sigorta karşılamasını ihracatçı üstlenmektedir.

DDP (DELIVERED DUTY PAID): Gümrük vergileri ödenmiş teslim

EXW teslim şeklinin tam tersi olarak kullanılan teslim şeklidir. İhracatçı eşyayı hazırlayıp, nakliye ve her iki bölge içinde gümrük işlemlerini halletmekten sorumludur. İthalatçı bu durumda sadece eşyayı gümrükten almaktan sorumludur.

DAP (DELIVERED AT PLACE): Belirlenen yerde teslim

İhracatçı ticareti söz konusu eşyayı yükleyip, ülkesindeki gümrük işlemlerini hallederek ithalatçıyla kararlaştırılan yere (antrepo, terminal, liman, ithalatçı deposu) ulaştırır akabinde boşaltmasını da ithalatçıya bırakır. Boşaltma işleminin yanı sıra alıcı ülke gümrük işlemleri, oluşabilecek masraflar da ithalatçıya aittir.

DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED) : Belirlenen yerde boşaltılmış teslim

Bakıldığında yapılan iş DDP teslim şekli ile neredeyse aynıdır. Tek fark, alıcı ülke gümrüğünde eşyanın boşaltılması işini ihracatçı üstlenmektedir. İhracatçı eşyayı ilgili depoya bizzat indirmekle yükümlüdür.

Deniz yolu veya iç su yolunda kullanılan teslim şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP): Gemi yanında teslim

İhracatçı eşyanın hazırlığını yapar, limana getirir ve geminin yanına bırakır. Gemiye yükleme yapmaz ve gümrük işlemlerini halleder. Böylelikle eşyanın gemiye yüklenmesi, boşaltılması, nakliye bedeli, sigorta bedeli ithalatçıya ait olmuş olur.

FOB (FREE ON BOARD) : Gemi bordasında teslim

FAS teslim şekli ile işlemleri aynı olmakla beraber tek fark yalnızca limana, gemi yanına bırakılan yükün FOB teslim şeklinde gemi üzerine koyulması yönündedir.Geri kalan süreç FAS’ta olduğu gibi tekrarlanır.

CFR (COST AND FREIGHT) : Navlun ödenmiş teslim

CPT teslim şeklinde bahsetmiş olduğumuz aksiyon aynen geçerlidir. CFR adı altında toplanmasının tek sebebi yalnızca deniz yolu taşımasında kullanılan bir terim, teslim şekli olmasından kaynaklıdır. 

İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmekle ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür.

CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT): Sigorta, masraflar ve navlun ödenmiş teslim

CFR şartları aynen geçerlidir. Tek fark ihracatçının deniz sigortası yaptırması yönündedir. 

 

Bu yazımızda Incoterms 2020’yi tüm ithalat ihracat yapan ve yapmayı düşünenler için detaylandırdık. 

Sektörün merak edilen konuları ve yeni gelişmeler için Navlungo Blog’u takipte kalın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir