Incoterms Nedir?

Incoterms, ICC’nin ithalat ve ihracatta teslim şekilleri üzerine oluşturduğu kavramların ”International Commercial Terms” kısaltılmış ismidir. 

Incoterms Teslim Şekilleri, ilk kez Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılında oluşturulmuştur.  Zaman geçtikçe koşullara bağlı olarak teslim şekillerinin isimlerinde veya içeriklerinde değişiklik gözlemlenebilir. Günümüzde “Incoterms 2020” adıyla anılır. İthalat/ihracat gerçekleştirenlerin ticaretini belirli bir düzen ve kurala bağlar.

Incoterms 2020 ticarette bir düzen için oluşturulmuştur. Uygulanması gereken bir kanun değil, kuraldır. Taraflar birbiriyle uzlaşarak, ticaretin şartlarını kendileri de belirleyebilir. Fakat ICC kuralları ile hareket etmek daha avantajlıdır.

Sözleşme süreçlerindeki olumsuz durumlarda iki taraf için de dayanak oluşturur. Böylelikle ticaret esnasında standart bir teslim şekli belirlenir. Haklar kurallar çerçevesinde korunur. Oluşacak sorunların çözülmesinde kolaylık sağlanır.

Incoterms 2020’nin İçeriği Nedir? 

Incoterms teslim şekilleri 4 grupta bir araya getirilmiştir. Toplamda 11 tane teslim şekli bulunur.

  1. E Grubu, Ex grubu demektir ve çıkışı ifade eder. Eşyanın çıkışını ilgilendiren teslim şekilleri E harfi ile başlar.
  2. F Grubu teslim şekillerinde navlun ihracatçı tarafından değil, ithalatçı tarafından ödenir. Bu durumu ilgilendiren tüm teslim şekilleri F harfi ile başlar.
  3. C Grubu teslim şekilleri, navlunun ihracatçı tarafından ödendiği bilgisini verir. Konu ile ilgili tüm teslim şekilleri C harfi ile başlamaktadır.
  4. D Grubu şekilleri ile eşyanın varış noktası odak alınmış demektir. İlgili teslim şekilleri D harfi ile başlar.
Ekran Alintisi

Tüm taşıma modlarında kullanılan teslim şekilleri 

EXW (EX WORKS) : İhracatçının iş yerinde teslim

EXW Nedir?

Satıcıyı (ihracatçıyı) en az zahmete sokan teslim şeklidir. Satıcının ürününü hazırlayıp kapısına (depo, fabrika) bırakması yeterlidir. Geri kalan süreç ithalatçıya aittir. İthalatçı eşyayı kapıdan alıp nakliye firmasına taşır. Gümrük işlemleriyle ilgilenilmesi tamamiyle ithalatçının sorumluluğundadır.

FCA (FREE CARRIER): Taşıyıcıya teslim

İhracatçının kendi kapısından eşyayı teslim etmesindense taşıyıcı firma ile ortak belirlenmiş bir noktaya bırakmasıyla gerçekleşir. Alternatif olarak taşıyıcının antreposuna teslim etmesiyle de gerçekleşen bir teslim şeklidir. Eşya taşıyıcının eline geçene kadar asıl sorumlu ihracatçıdır. 

CPT (CARRIAGE PAID TO): Taşıma ücreti ödenmiş teslim

İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmek ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür.

CIP (Carriage and Insurance Paid to): Sigorta ve Taşıma ödenmiş teslim

Kullanım şekli CPT ile birebir aynıdır. Ek olarak, eşyanın gümrüğe varışına kadar olan süreçte başına bir şey gelirse sigorta karşılamasını ihracatçı üstlenir.

DDP (DELIVERED DUTY PAID): Gümrük vergileri ödenmiş teslim

EXW teslim şeklinin tam tersi olarak kullanılan teslim şeklidir. İhracatçı eşyayı hazırlayıp, nakliye ve her iki bölge için gümrük işlemlerini halletmekten sorumludur. İthalatçı bu durumda sadece eşyayı gümrükten almaktan sorumludur.

DAP (DELIVERED AT PLACE): Belirlenen yerde teslim

İhracatçı ticareti söz konusu eşyayı yükleyip, ülkesindeki gümrük işlemlerini halleder.İthalatçı ile kararlaştırılan yere (antrepo, terminal, liman, ithalatçı deposu) ulaştırır. Akabinde boşaltmasını da ithalatçıya bırakır.Gümrük işlemleri ve oluşabilecek masraflar ithalatçıya aittir.

DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED): Belirlenen yerde boşaltılmış teslim

Bakıldığında yapılan iş DDP teslim şekli ile neredeyse aynıdır. Tek fark, alıcı ülke gümrüğünde eşyanın boşaltılmasını ihracatçı üstlenir. İhracatçı eşyayı ilgili depoya bizzat indirmekle yükümlüdür.

Ekran Alintisi 1

Deniz ve su içi yolunda kullanılan teslim şekilleri

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP): Gemi yanında teslim

İhracatçı eşyanın hazırlığını yapar, limana getirir ve geminin yanına bırakır. Gemiye yükleme yapmaz ve gümrük işlemlerini halleder. Böylelikle eşyanın gemiye yüklenmesi, boşaltılması, nakliye ve sigorta bedeli ithalatçıya ait olmuş olur.

FOB (FREE ON BOARD): Gemi bordasında teslim

FAS teslim şekli ile işlemleri aynıdır. Tek fark  gemi yanına bırakılan yükün FOB teslim şeklinde gemi üzerine konulması yönündedir. Geri kalan süreç FAS’ta olduğu gibi tekrarlanır.

CFR (COST AND FREIGHT): Navlun ödenmiş teslim

CPT teslim şeklinde bahsetmiş olduğumuz aksiyon aynen geçerlidir. Yalnızca deniz yolu taşımasında kullanılan bir terim ve teslim şeklidir. 

İhracatçı eşyanın hazırlanmasından, navlun süreçleriyle ilgilenilmesinden sorumludur. Eşyanın alıcı ülke gümrüğüne varışı sağlandığı an sorumluluk ithalatçıya geçer. İthalatçı gümrük işlemlerini halletmekle ve deposuna boşaltımını yapmakla yükümlüdür.

CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT): Sigorta, masraflar ve navlun ödenmiş teslim

CFR şartları aynen geçerlidir. Tek fark ihracatçının deniz sigortası yaptırması yönündedir. 

Bu yazımızda teslim şekilleri 2020’yi tüm ithalat/ihracat yapan ve yapmayı düşünenler için detaylandırdık. Sektörün merak edilen konuları ve yeni gelişmeler için Navlungo Blog’u takipte kalın!

Yorum Yaz