Uluslararası taşımacılık, küresel ticaret savaşlarının dillendirildiği bu dönemde büyük bir risk olgusuyla karşı karşıya. Ülkelerin gayri safi hasılalarının yaklaşık %12 si olan taşımacılık sektörü ve bu sektörde çalışan insanlar bu tehditten direkt olarak etkileniyor.

Bunun yanında, teknolojinin logaritmik olarak gelişmesi ile insanların bir hizmete çabuk ulaşma isteği, globalleşen dünyada sınırların ortadan kalkması, gönderilerin küçülmesi ve frekansının artması da fırsat olarak görülüyor.

Yukarıda bahsetmiş olduğum tehdit ve fırsatlar, parasal değer olarak global lojistik sektöründeki %35’lik pastayı oluşturan hava kargo modunu şüphesiz olumlu yada olumsuz şekilde etkiliyor. Sektördeki fırsat ve tehditleri şu şekilde sıralamak yanlış olmayacaktır.

Hava Kargo Taşımacılığında Fırsatlar

2018 yılında hava kargo ile taşınacak değerin yaklaşım 6.2 trilyon dolar olması bekleniyor. Buda sektörün 2017 yılına oranla yaklaşım 5 oranında büyümesi demek, şüphesiz bu oran Türkiye’de çok daha yukardan seyrediyor.

airCargoContent
 IATA Cargo Strategy Report

İkinci temel konu ise yukarıda bahsettiğim logaritmik teknolojik büyüme ve Y kuşağının her şeye hızlıca ulaşma isteği hava kargoyu diğer taşıma modlarının yanında birkaç adım öne çıkarıyor.

Bir diğer önemli fırsat ise frekansın artması, stoklama maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yapılan çalışmalar, hiç kuşkusuz gönderilerin küçülmesine ve frekansının artmasına neden oluyor. Buradan oluşan avantaj diğer modlar üzerinde de etkili olsa da hava kargo gönderilerini daha fazla arttırıyor.

Hava Kargo Taşımacılığında Tehditler

Ekonomik korumacılık, gümrük duvarlarının yükselmesi sektörün önünde gördüğü en büyük problem olarak ortada duruyor. Bunun yanında neredeyse her gün artan havayolu regülasyonları firmaları zorluyor.

Diğer bir önemli konu ise yakıt maliyetlerinin dramatik bir şekilde yükselmesi (bu da dolaylı olarak küresel ticaret savaşlarının yarattığı gerginlikten kaynaklanıyor) .

Havayolları ve hava alanların  kapasite problemi artan yer bekleme süreleri ve maliyetleri, çözülmesi gereken en önemli problemlerdendir.

Özet olarak sektörün önünde ciddi tehditler olsa da Navlungo olarak hava kargo sektöründe fırsatları daha fazla olarak görüyoruz. Yukarıda bahsetmiş olduğum problemler firmaların kendi başlarına çözebileceği problemler değildir.

Uluslararası bir ticaret ve ilişkiler sorunudur. Bu yüzden sektör trendlerini takip vizyonlarını güncellemek firmaların önündeki en önemli hedef olmalıdır.

Yorum Yaz