Gençlerin iş hayatına atılmalarını teşvik etmek ve onlara maddi destek sağlamak amacıyla devlet tarafından sunulan Genç Girişimci Desteği, birçok genç girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olur.

Bu destek, genç girişimcilerin karşılaşabileceği finansal zorlukları azaltmayı hedefliyor ve onlara işlerini büyütme konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Peki, kimler bu destekten yararlanabilir ve nasıl başvurulabilir? 

Bu rehberde; Genç Girişimci Desteği tanımını, hangi desteklerin sunulduğunu, başvuru şartlarını ve sürecini, teşvik tutarlarını ve ilgili kanunları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca KOSGEB desteği ile Genç Girişimci Desteği aynı anda alınabilir mi sorusunu yanıtlayacağız. O halde başlayalım!

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği, devletin sağladığı bir yardım programıdır. Bu program, 18-29 yaş arası genç iş insanlarının yeni iş fikirlerini gerçekleştirmelerini hedefler.

Yardım, genç iş insanlarının iş kurma ve işlerini genişletme aşamalarında maddi sıkıntıları azaltmak için tasarlanmıştır.

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Destekleri Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği, 18 ile 29 yaş arasındaki genç işletme sahiplerini işlerini kurma ve devam ettirme konusunda desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu programın sağladığı yardımlar şunları içerir:

  • Gelir vergisi muafiyeti: 2023 yılında, genç girişimcilerin 150.000 TL’ye kadar olan kazançları gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu muafiyet limiti her yıl yeniden belirlenir ve 3 yıl süresince geçerli olur.
  • BAĞ-KUR prim desteği: Genç girişimciler için 1 yıllık BAĞ-KUR primleri devlet tarafından ödenir. 2023 yılında belirlenen en düşük aylık BAĞ-KUR prim miktarı 3.452,76 TL’dir. Dolayısıyla genç işletme sahiplerine bir yıl boyunca toplamda 41.433,12 TL tutarında bir yardım sağlanır.

Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği avantajından yararlanmak için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

  • Genç Girişimci Destek Programı avantajından faydalanabilecek olan kişiler için yaş sınırı belirlenmiştir. Bu sınır, 18 yaşını doldurmuş ancak 29 yaşını henüz tamamlamamış olanları kapsar.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun tekrarlanan 20. maddesi gereğince kazançları genç girişimci muafiyeti kapsamında olanlar da bu desteği alabilir.
  • 01.06.2018 tarihinden itibaren BAĞ-KUR kapsamında ilk kez sigortalı olanlar da genç girişimci desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.
  • İlk kez ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle mükellefiyet kaydı açılanlar da bu desteği alabilir.
  • Son olarak adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmuş olanlar da genç girişimci desteği kapsamındadır.
Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

Tüm genç girişimciler bu teşvikten faydalanma hakkına sahip değildir. Öncelikle 01.06.2018 tarihinden önce iş hayatına atılan girişimciler bu desteği alamazlar.

Ayrıca başka bir şirketle ortaklık yapan ya da daha önce vergi mükellefi olup işletmesini kapatan bireyler de bu teşvikten yararlanma hakkına sahip değildir. Son olarak anonim ya da limited şirket kuran kişilerin de genç girişimci desteği alması mümkün değildir. 

Genç Girişimci Desteğinde Teşvik Tutarı Ne Kadar?

12 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete kararlarında ilan edilen yasa değişikliği, genç girişimci desteği alarak iş yapan mükellefler için kapsamlı bir vergi muafiyeti sağlamıştır.

Bu değişiklikle birlikte genç girişimciler, 2023 yılı için gelir vergisi tarifesinin 2. dilimine göre belirlenen 150.000 TL’lik sınır dahilindeki kazançları üzerinden vergi ödememe hakkına sahip olmuşlardır. Bu vergi muafiyeti, her yıl güncellenerek 3 yıl boyunca geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.

Genç Girişimci Desteğinde Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Genç Girişimci Desteğinde BAĞ-KUR Primi Ne Kadar?

Genç girişimcilere yönelik destekler çerçevesinde, BAĞ-KUR primleri destek süresinin başlamasını takip eden ilgili yılda devlet tarafından karşılanır. 2023 yılı için en düşük aylık BAĞ-KUR prim miktarı 3.452,76 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, genç girişimci desteğinden yararlanan kişilerin, bir yıl boyunca toplamda 41.433,12 TL tutarındaki prim ödemesinin devlet tarafından karşılandığı anlamına gelir.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanunlar Nelerdir?

Genç girişimcilerin vergi ve prim muafiyetleri ile ilgili düzenlemeler, belirli kanunlar ve genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu kanunlar şu şekildedir:

Belirtilen yasal düzenlemeler, genç girişimci desteğinin uygulama biçimini belirlerken genç girişimcilerin bu destekten nasıl yararlanacağını da açıklar. Genç girişimci olmayı planlayan kişilerin, bu düzenlemeleri dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi tavsiye edilir.

Ancak belirtilmelidir ki bu kanunlar genel hükümler olup genç girişimci desteği ile ilgili özel bölümler içermemektedir. Genç girişimci desteği ile ilgili detaylı bilgi, bu kanunların uygulama yönetmelikleri ve genel tebliğlerinde bulunabilir. Ayrıca mali müşaviriniz yardımıyla da detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanunlar Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç Girişimci Desteği başvurusu için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bir dilekçe sunulması gerekir. Bu başvuru sürecinde, gereklilikleri yerine getiren genç girişimciler mali danışmanlarından destek alabilir.

Mali danışmanınızın vergi dairesine sunduğu ve “Genç girişimci desteği alabilir” onayı içeren belgeyi, ikametgâh adresinize en yakın olan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’nün BAĞ-KUR Sigortalı Tescil Servisi’ne götürerek destekten yararlanmaya başlayabilirsiniz. Eğer BAĞ-KUR prim borçlarınız oluşmuşsa bu süreçte borçlarınızı da iptal ettirebilirsiniz.

Başvuru aşamasında, işe başlama tarihine dikkat etmek önemlidir. Başvurunuzda belirttiğiniz işe başlama tarihi, şirketin kuruluş tarihi olarak kabul edilir ve destek talebiniz bu tarih temel alınarak onaylanır.

Şirket kuruluş tarihinden önce kazanılan kayıt dışı gelirlerin tespit edilmesi durumunda ise genç girişimci desteği haksız yere alındığı için cezai yaptırımlar uygulanarak sağlanan desteklerin geri ödemesi talep edilir.

KOSGEB Desteği ve Genç Girişimci Desteğinden Aynı Anda Yararlanmak Mümkün mü?

Genç Girişimci Desteği ve KOSGEB yardımlarından aynı anda yararlanmak mümkündür. Genç Girişimci Desteği, iş konseptlerini hayata geçirmeyi planlayan bireylere geniş kapsamlı fırsatlar sunar. KOSGEB ise yeni kurulan işletmelere yönelik finansal yardım paketleri sağlar.

Bu iki yardımı eş zamanlı olarak alarak hem vergi ve sigorta primi ödemelerinin oluşturduğu finansal yükü azaltabilir hem de yeni işletmeler için sunulan diğer avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği fırsatının aksine KOSGEB’in sunmuş olduğu paketler, işletmenizin kuruluş ve performansını destekleyen özellikler barındırır. Böylece kuruluş ve işletme süreçlerini daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği, inovatif ve vizyon sahibi genç girişimcilerin ticari hayata atılmalarını teşvik eden önemli bir araçtır. KOSGEB ve diğer kurumlar tarafından sağlanan bu desteği alabilme hakkı, belirli kriterleri karşılayan genç girişimciler tarafından elde edilebilir.

Söz konusu destekler, iş fikirlerini hayata geçirmek ve girişimcilik ekosistemine pozitif bir etki yaratmak isteyen genç girişimciler için büyük fırsatlar sunar. 

Yorum Yaz