Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), gümrük mevzuatında önemli bir yer tutar. Ayrıca ithalat ve ihracat yapan şirketler için büyük bir değer taşır. BTB, bir ürünün gümrük tarife cetvelindeki sınıflandırmasını belirler ve bu bilgi, şirketlerin ticaret planlamasını ve maliyet hesaplamalarını daha doğru ve güvenilir bir şekilde yapabilmesini sağlar. 🔐

Ancak BTB kavramının ne olduğunu tam olarak anlamak, nasıl başvurulacağını öğrenmek ve bu bilginin ne kadar süreyle geçerli olduğunu bilmek her zaman kolay olmayabilir.

Bu yazıda, Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin ne olduğunu, nasıl başvurulacağını ve BTB kavramının ne kadar süreyle geçerli olduğunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi gelin, işletmenizin ticaret stratejilerini daha bilinçli ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlayacak detaylara yakından bakalım! 👇⬇️

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), Türk Gümrük Tarife Cetveli indeksinde eşyaların sınıflandırılmasına yönelik belirtilen bir bilgidir. Kişi ya da kurumların talebi karşısında Bakanlık ya da Bakanlık kapsamında yetkisi bulunan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından verilen bir karar olarak karşımıza çıkar. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Nedir?

Neden Bağlayıcı Tarife Bilgisi Verilir?

 • Beyan süreci ve gümrük uygulamaları, Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile birlikte hızlanır. Bu şekilde gümrük kontrolü ve uluslararası ticaret işletmeleri olabildiğince kolay şekilde gerçekleşir. Aynı zamanda bu durum, dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltır.
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile ticareti gerçekleştiren kurum ve Gümrük Müdürlüğü arasında malların tarife pozisyonundan kaynaklı olan ihtilaflarını azaltmak hedeflenir.
 • Gümrük uygulamaları sırasında malın sınıflandırılması sorunundan kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indirmek hedeflenir. Örneğin, riskli eşyaların muayenesi ve kontrolü, Gümrük uygulaması sırasında yeterince zaman ayırılması gereken detaylardır.
 • Ticareti sağlayan kurum, malların Türk Gümrük Tarife Cetveli indeksinde sınıflandırılmasıyla alakalı resmi bir bilgi sağlar. 
 • Uluslararası düzeydeki bir ticari işlemin getireceği kâr ve uygulama imkânı önceden tahmin edilemeyebilir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile bunu yapmak kolaylaşır.
 • Sınıflandırma kurallarının tekdüze ve doğru biçimde uygulanması gerekir. Aynı şekilde sınıflandırmanın uyumlaştırılması ve dış ticaret rejiminin, ticareti gerçekleştiren kurum arasında eşit ve doğru şekilde uygulanması da önemlidir. 🔛

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Avantajları Sağlar?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) sayesinde birçok avantaja sahip olmak mümkündür. Piyasaya sürülen ve gümrükten geçmesi planlanan tüm ürünlere dair ayrıntılar ilgili idari karar ile ortaya çıkar. 

Ürünler, çoğunlukla belirli kod kategorileriyle birbirinden ayrılır. Gümrük esnasında malların daha kolay işlem görmesi için bu kodların kullanılması, daha pratik uygulama içindir. Her ürün grubu farklı kodlara sahiptir ve bu kodlar, gümrük girişi ve çıkışında eşyaların kontrolünün doğru ve eksiksiz sağlanmasına yardımcı olur. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ise aşağıdaki avantajları bünyesinde taşır: ⬇️

 • Piyasada yer alan ürün gruplarının spesifik ve kolay şekilde sınıflandırılmasını içerir. Böylece gümrüğe girişi yapılmış olan veya çıkışı gerçekleşen ürünlerin incelenip onaylanma süreleri de kısalmış olur.
 • Gümrüğe girişi yapılan ürünlere vergi uygulaması yapılır. Ürün gruplarının belirlenmesi, BTB ile beraber çok daha pratik bir hâl alır. Böylece ürünler üzerinde uygulanacak vergilerdeki düzenleme de daha kolay şekilde halledilir. 
 • Söz konusu mala uygulanması gereken bütün Dış Ticaret Mevzuat Hükümleri, ürün gruplarına bağlı olacak şekilde belirlenir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ise malın hangi hükümler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini daha net şekilde ortaya koyar.
 • Dünya genelinde Bağlayıcı Tarife Bilgisi için benzer kodlama sistemleri mevcuttur. Böylece ürünlerin herhangi bir gümrük geçişinde yapılacak işlemler standart hâle gelir.
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Avantajları Sağlar?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi’ne Nasıl Başvurulur?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi’ne başvuru yapmak için gümrüklerde işlem görmesi gereken ürünlere dair açıklama ve ek belge istenir. Ürünün girmesi gereken gruplandırmanın belirlenemediği durumlar da olabilir. Örneğin, piyasaya yeni giren ürünler bu grup içinde değerlendirildiği için BTB istenir. 

Kişinin yazılı beyanıyla oluşturulan Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin oluşturulması da ilgili bakanlıklara müracaat sayesinde gerçekleştirilir. BTB alabilmek için üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapması zorunludur. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu Nasıl Temin Edilebilir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi’ne konu olan formu temin etmek için bu konuda yetkili müdürlüklere başvurmanız gerekir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu, yönetmeliğin bahsi geçen ekinde yer alan başvuru formuna uygun olacak şekilde yapılır. Gümrük Yönetmeliği’nin 1 no.lu ekinde yetkilendirilmiş olan müdürlükler, başvuru formunu temin etmek için uygun yerlerdir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvurusu Nereye Yapılır?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne yapılır. Başvuru formuyla ilgili yönetmelik ekinde talep edilen bilgi şablonu özelinde oluşturulur. Talep edilen detaylara uygun olarak hazırlanan form, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne teslim edilir ve böylece BTB başvurusu tamamlanmış olur. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvurusu Nereye Yapılır?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuruları Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermelidir?

Gümrük Yönetmeliği’nin Ek-1 bölümünde yer alan yönergeler, hazırlanacak başvuru formunda bulunması gereken bilgilerin öğrenilmesi için referans alınabilir. Aşağıdaki bilgi ve belgeler, BTB başvuruları için gereklidir: 👇

 • Hak sahibi kimse onun adı ve adresi
 • Başvuran kişi şayet hak sahibi değilse bu durumda başvuran kişinin adı ve adresi
 • İlgili malın Türk Gümrük Tarife Cetveli indeksinde yerini belirten ayrıntılı tanımlaması
 • Gruplandırılacak malın hak sahibi tarafından önceden ihraç ya da ithal edilmesi gibi bir durumda bununla ilgili ek ve beyannamelerin fotokopisi
 • Söz konusu ürün ya da ürünlerin Türk Gümrük Tarife Cetveli indeksinde olduğu yerin doğru şekilde saptanması ve Gümrük İdaresi’nin işlemesine yardımcı olacak numuneler, krokiler ya da planlar 
 • Yabancı dilde basılı olan belgelerin yeminli tercümesi
 • Gizli tutulması talep edilen hususlar ve bu hususlarla alakalı bilgiler
 • Malın ihracatı ya da ithalatının fiilen tasarlandığı belgeler
 • Eşya alım satımı üzerindeki bağlayıcı sözleşmeler, proforma fatura

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nasıl Düzenlenir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi yetkili makamlarca incelenilen başvuru sonucunda şartlar uygunsa işleme alınır. BTB başvurusunun incelenmesi için belirlenmiş süre ise 3 aydır. Tahlil gerektiren eşyada ücret alınırken diğer Bağlayıcı Tarife Bilgisi için herhangi bir ücret beklenmez. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) verilerine, düzenlemesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ve bakanlığın web sitesi aracılığıyla erişilebilen bir kaynaktır.

Hangi Eşyalara BTB Verilmez?

Aşağıdaki eşyalara Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmez;

 • Gümrük Beyanı bildirimine konu olan bir ürün
 • Birden fazla kalem içeren başvurular
 • Tasarlanmış bir ihracat ya da ithalat uygulamasına dayanamayan ürün
 • Marka, model, ürün kodu gibi alanlarda ticari tanımlamaya uymayan bilgilere sahip eşyalar
 • Dökme olarak gelen ürünler
Hangi Eşyalara BTB Verilmez?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Kaç Yıl Geçerlidir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) yalnızca hak sahibinin yararlanabildiği bir belgedir. Bu belge, veriliş tarihinden başlayarak 6 yıl süreyle geçerliliğini korur. 

Bu yazı boyunca, Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin (BTB) ne olduğunu, başvuru sürecini ve geçerlilik süresini detaylı bir şekilde inceledik. BTB özellikle uluslararası ticaret yapan şirketler için maliyet planlamasında ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

İyi bir hazırlık ve bilinçli bir başvuru süreci, şirketinizin ticaret faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesini sağlar. Unutmayın, her zaman daha fazla bilgi edinmek ve sürekli olarak güncel kalmak, başarılı bir işletme yönetiminin anahtarıdır. 👈

Yorum Yaz