Navlungo'ya Git

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

5 dakikalık okuma

sürdürülebilir tedarik zinciri - navlungo

Tedarik zinciri esnekliği nedir? Sürdürülebilir tedarik zincirinde paketleme ve tedarik zincirinin dayanıklılığı içinbilmeniz gereken stratejiler blog içeriğimizde. Okumaya devam edin!

Tedarik zinciri, bir ürünün üretimi ve dağıtımı için bir şirketin alıcıları ile arasında kurulan bağın tamamına verilen isimdir. Aynı zamanda bu ürünün veya hizmetin bulunduğu anlık koşuldan son kullanıcıya ulaştırmak için çıkılan bütün basamakların da yansıtılması sürecine denir. Bütün şirketler, rekabetçi fiyatlarla hizmet sunmak adına ve mâliyetlerini en kârlı biçime getirmek için tedarik zincirlerini düzenli olarak optimize ederler.

Lojistikte sürdürülebilir bir tedarik zincir ağına sahip olmak olmazsa olmaz faktörlerden biridir. Dış faktörlerin bu denli büyük olduğu bir sektörde olabilecek bütün etkenlere karşı önlem alınması zorunlu hale gelmiştir. Sizler de bu blog yazımız ile tedarik zinciri, tedarik zinciri esnekliği, tedarik zinciri yönetimi ve bunun gibi bir çok detaylı bilgiyi edinebileceksiniz.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi herhangi bir işletmenin ürünlerini, en hızlı şekilde, en hızlı yöntemle ve en iyi fiyata son kullanıcıya ulaştırma esnasında mal, finans ve kesintisiz veri akış biçimine verilen isimdir.

En yanlış bilinen şeylerden biri de tedarik zinciri ve lojistiğin aynı şekilde ölçülüp değerlendirilmesidir. Tedarik zincir ağının bütününe baktığınızda lojistik sadece tedarik zincirinin bileşenlerinden biridir. Tedarik zinciri faaliyetleri bütünüyle satın alma, döngü yönetimi, tedarik zinciri planlaması, lojistik süreç ve sipariş yönetimini kapsar.

Tedarik Zinciri Esnekliği Nedir?

Tedarik zinciri, işletme boyutu fark etmeksizin üretilen malların veya genel kaynakların hareketini takip etme ve yönetme sürecine verilen isimdir. Tedarik zincirinde beklenmedik durumlarda oluşabilecek herhangi bir probleme karşı şirketlerin veya bireylerin aldığı önlemlerin eyleme dönüşmesine de tedarik zinciri esnekliği denir.

Basite indirgemek gerekirse tedarik zinciri esnekliği operasyonel sürecin bütününde minimum zaman kaybı ve kesinti ile müşterilerin taleplerine optimum derecede karşılık verme, oluşmuş veya oluşabilecek bütün sorunlara karşı esneyebilme ve kurtulabilme sürecine verilen isimdir.

Tedarik Zinciri Esnekliği Neden Önemlidir?

Dünya üzerindeki ekonomi yapısı geçtiğimiz 20 sene içerisinde küresel bir hâle büründüğü için, artık tedarikçi ve hizmet sağlayıcı altyapısı oldukça ulaşılabilir bir biçime gelmiştir. Tedarik zincirinin de bu altyapının bütününde bir mihenk taşı olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

Tedarik zinciri altyapıları, oluşabilecek herhangi bir kesintiyi veya eksiği kısa sürede gidermek, operasyonel süreci en hızlı ve verimli bir biçimde adapte etmek ve, oluşabilecek bütün dış etken kaynaklı problemleri en aza indirgemeyi sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Küresel bağlamda bütün tedarik zinciri paydaşları gerekli kaynakları doğru, hızlı ve efektif bir şekilde paylaşmak durumundadır. Paylaşamama durumunda ise bir şirketin, nihai ürünü son kullanıcıya ulaştırma evresinin sekteye uğramaması için tedarik zincirinin esnek olması elzemdir.

Tedarik Zincirinin Kırılmasına Neden Olan Koşullar Nelerdir?

Küresel dünya içerisinde özellikle büyük şirketlerin tedarik ağı tüm dünya üzerine yayılmıştır. Bu yayılmanın amacı doğru ürünü, en doğru zamanda ve en hızlı şekilde teslim etmek ve tabii ki maliyet düşürmektir. Bütün süreçler kağıt üzerinde ne kadar optimize edilirse edilsin tedarik zincirleri bir şekilde kırılabilir. Kırılması her ne kadar büyük bir problem gibi gözükse de, oluşmuş kırığın en kısa sürede onarılması gerekmektedir. Bu onarım süreci, büyük resme bakıldığında tüketiciler tarafından direkt olarak görülmese de, üretici nezdinde sorunlar yaratabilir.

Peki tedarik zincirleri hangi koşullarda kırılabilir?

Jeopolitik Koşullar

Bir ülkenin jeopolitik konumu özellikle şirketlerin üretimleri göz önüne alındığında tedarik zincirinde hayati faktörlerden biridir. Tedarik zincirinde herhangi bir üretim sağlayan ülkenin içerisinde veya dışarısında bir sorun çıkması demek, bütün zincirin kısa veya uzun süreli kırılması demektir.

Örnek vermek gerekirse, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tedarik zincirine etkisi devasa olmuştur. Aynı şekilde otomobil üretimindeki Çip Krizi, ülkelerin jeopolitik konumlarının tedarik zincirini nasıl etkilediğini gösteren örneklerdir.

Hareket ve Seyahat Kısıtlamaları

Bilindiği gibi dünyanın hala tam olarak atlatamadığı COVID-19 sürecinde dünya uzun süreli bir kapanma sürecine girdi. Tüm dünyanın evlerine kapandığı bir dönemde şirketlerin fiziki iş gücünün de tamamen bir duraksama evresine girdiğini söyleyebiliriz. Üretim süreçleri, teknolojinin gelişmesiyle ne kadar otonom bir hale gelmiş olsa da, insan iş gücünün sağlamış olduğu kontrol sürecini göz ardı etmemiz mümkün değildir.

Aynı şekilde, COVID-19 esnasında ülkeler arası seyahat süreçleri belirli kısıtlamalar altına girdiği için tedarik zinciri de sekteye uğramıştır. Bunun dışında, çok yakın zamanda meydana gelen Rusya-Ukrayna savaşı da tedarik zincirinin seyahat kısıtlamaları engeline takılmasına vesile olmuştur.

sürdürülebilir tedarik zinciri

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Nedir?

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, oluşabilecek bütün dış etkenlerin sonucunu minimuma indirgeyip operasyon sürecini en optimum şekilde yönetmek, kârlılığı maksimize etmek aynı zamanda sürecin, bilgilerin ve maddi kaynakların yönetimine verilen işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Sürdürülebilir tedarik zincirinin nihai hedefi, üretim sonuçlarının belirli pazarlara doğru şekilde yönlendirilmesi esnasında gerçekleşebilecek bütün iş ortaklarına ekonomik ve çevresel katma değeri sağlamaktır. Bunun sonucunda şirketlerin uzun vadeli planlamalarını garanti altına alarak mutlak kârlılığı hedeflemektir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Hakkında Bilmeniz Gereken Stratejiler

Bütün şirketlerin ana amaçlarından bir tanesi tedarik zincirinde sürdürülebilirlik algısını yönetmek ve yüceltmek olmuştur. Bu yönetim birden çok stratejiyi içinde barındırır. Bu stratejileri kısaca sıralamak gerekirse:

Envanterinizi Dağıtın

Envanter yönetimi bütün büyük şirketlerin uyguladığı bir yöntem olmakla beraber, nihai ürünün alıcısına en kısa sürede ulaşması, yönetilmesi gereken bir süreçtir. Farklı bölgelerde veya ülkelerde depolama ağları genişletilerek tedarik zincirinizi kusursuzlaştırmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

ParkPalet 8 ülkede 270’den fazla deposuyla, tedarik zincirinizin farklı ülkelerde yönetilebilmesi adına sizlere en uygun çözümleri sunar.

Tedarik Ağınızı Çeşitlendirin

Aklınıza gelebilecek, kullanıcısı olduğunuz her ürün birden çok bileşenin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu nihai ürünler, üretim aşamasında farklı süreçlerden geçip tedarik zincirinin baştan sona doğru bir şekilde yönetilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bütün şirketlerin belli başlı tedarikçileri vardır ve bu tedarikçilerin konumları farklı yerlerdedir. Maksimum kârlılık hedefleyen bir şirketin sayısız tedarik ağı mevcuttur. Ürünün nereye gönderileceği, nerede imal edileceği, nasıl son kullanıcıya ulaşacağı gibi faktörler göz önüne alınarak tedarik ağı zenginleştirilebilir.

Tedarik Zinciri Esnekliğini Arttırmak İçin Farklı Nakliyeler Kullanın

Tedarik zincirinde lojistik en önemli faktörlerden biridir. Nakliye süreçlerinizin sekteye uğramaması adına birden çok nakliye firması kullanmak en faydalı yöntemlerin başında gelir. Tedarik ettiğiniz ürünün veya müşteriye ulaşacak nihai ürünün en hızlı şekilde kullanıcısına ulaşması gerekmektedir.

Navlungo, en iyi ve rekabetçi fiyatlarıyla ülke ve bölge fark etmeksizin sizlere en uygun fiyatlarda lojistik hizmeti sunmak adına çözüm ortağınız olabilir.

Sürdürülebilir Tedarik Zincirinde Paketlemenin Önemi

Paketleme aşaması, problemsiz bir tedarik zinciri süreci sağlamak adına önemli bir faktördür. Ürünlerdeki paketleme bütünüyle üretim, pazarlama ve satış sürecinde hem taşıma hem de koruma görevi üstlenirken toplam zincirin önemli bir bileşenidir.

Paketleme esnasında ürün veya parça sonucunda oluşabilecek gecikmeleri önleyebilir, taşımayı ve depolamayı kolaylaştırabilir ve nakliye aşamasındaki önemli bilgileri paylaşabilirsiniz.

Neden Güçlerimizi Birleştirmiyoruz?

Tedarik zincirinizin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi adına gerekli bilgileri bu blog yazımızda öğrendiğinize göre sürecinizi yönetmek için güçlü çözüm ortaklarına ihtiyacınız olacaktır.

Navlungo ülke veya bölge fark etmeksizin tüm Dünya’da tedarik zinciri yönetiminizi optimize etmek adına en uygun ve rekabetçi fiyatlarıyla çözüm ortağınız olmaya hazır.

ParkPalet, tedarik zincirindeki ürünlerin son kullanıcısına kolayca ulaşması için 8 ülkede, 270+ deposuyla sizlere en rekabetçi fiyatlarla depolama hizmeti sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.