Navlungo'ya Git

GTİP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

1 dakikalık okuma

Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu (GTİP); Dış ticarete konu olan canlı,cansız her bir ürünü temsil eden ve uluslararası geçerliliği olan rakamlardan oluşmuş bir tarife sistemidir. 

Böylelikle uluslararası ticarette ürünlerin tanımı ve ayrımı kolaylıkla yapılmış olur. Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği, armonize sistemin ilk altı hanesi tüm dünyada ortaktır ve değiştirilemez. Bu konu hakkındaki düzenlemeler yalnızca Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ise sorumlu kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır.

Bahsetmiş olduğumuz gibi Gümrük Tarife Cetvelinin ilk 6 hanesi dünyada aynıdır. İlk 8 hanesi ise Avrupa Birliği’nde aynıdır. Gümrük Tarife Cetvelini 12 haneli olarak kullanan tek ülke ise Türkiye’dir. 

Hane sayısı ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Her bir ülke kendi ihtiyacını göz önünde bulundurarak,  ürünlerini sınıflandırma detayını, gümrük vergileri uygulamalarını ve istatistiksel verilerini belirtmektedir. Türkiye’de bu sistem olabildiğince en ince ayrıntısına kadar detay barındırmaktadır.

Özetle;

  • İlk 4 Rakam ürün pozisyonudur.
  • İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü’ne üye olan ülkeler tarafından kullanılır.(AS Nomanklatür Kodu)
  • 7 ve 8’inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılır. (AB Kombine Nomanklatür Kodu)
  • 9 ve 10’uncu rakamlar farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan pozisyonları gösterir. (Milli Alt Açılım Kodu)
  • 11 ve 12’nci rakamlar Gümrük Tarife İstatistik (GTİP) kodlarını gösterir.

GTİP, anlaşılacağı üzere gümrük vergilerinin hesaplanmasında ve taşınan ürün hakkında detaylı bilgi öğrenebilmek adına oldukça önemlidir. Taşıma esnasında alınacak önlemler ve uygulanacak vergiler GTİP üzerinden yapılmaktadır. Gümrük tarifesi beyanı için uzman bir gümrük müşavirinden destek alınmasında yarar vardır. 

Eğer ki tarife yanlış beyan edilmişse, gümrük tarafından tespit edilmesine karşın eksik ödenen vergi varsa üç katı kadar ceza kesilmektedir. Tarife CE, TSE vb. denetimine bağlıysa ve gerekli uygunluk alınamazsa ürüne el koyulmaktadır. Akabinde gümrüklenmiş değerin iki katı kadar ceza kesilmektedir.

Gümrüklenmiş Değer: Tüm vergiler + CIF (Mal bedeli+sigorta+navlun ) bedelidir. 

Ayrıca kaçakçılık kanununa aykırılıktan hukuki yaptırımlara, ürüne el koyma ve bedelinin üç katına varan vergi cezaları kesilmektedir. Dolayısıyla bu konuda çok hassas davranılmalı, dikkat edilmelidir.

GTİP kodunuzu bulmak için; Türkiye İstatistik Kurumu’nun sitesinden,Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’ndan veya gümrük.com.tr gibi sitelerden faydalanabilirsiniz.

Ve bu konularla alakalı diğer tüm detaylarla ilgili destek olmak adına her zaman yanınızdayız. 

Bize ulaşın: 0850 532 79 49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir