Navlungo'ya Git

E-lojistik Nedir? E-lojistik Uygulamaları Nelerdir?

3 dakikalık okuma

E-Lojistik Tanımı

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler geleneksel işletme faaliyetlerindeki bazı değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Firmaların, büyük rakipleriyle rekabet edebilirlikleri artmış, pazarlardaki fırsatlardan yararlanabilme olasılıkları artmıştır.

Günümüzde lojistik işletmeleri, üretim faaliyetlerinde bilişim ve iletişim teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanır. Lojistik işletmeleri hem yerel hem de dünya pazarında rekabet avantajı yaratmaya çalışmaktadır. İşletme faaliyetlerinde bilgi teknolojilerinin de kullanılmasıyla birlikte farklı yazılım ve uygulamalardan yararlanılmaya başlanmıştır. Bu sayede e-lojistik kavramı ortaya çıkmıştır.

E-lojistik, geleneksel lojistiğe kıyasla daha fazla bilgi ve hizmetin sunulduğu, geleneksel lojistiğin gelişmiş halidir. Geleneksel lojistik sürecindeki internet teknolojisinin esas alındığı bir sistemdir. (depolama, satınalma, müşteri hizmetleri vb.) E-ticaretin de gelişimi ile birlikte geleneksel lojistik kökten değişmiştir. Çevik ve yüksek hızlı bir lojistik yaklaşımı gerekli hale gelmiştir.

E-Lojistik ile geleneksel lojistik arasındaki farklar nelerdir ?

Müşteriler artık siparişlerini teslim alana kadar kendilerine özgü sipariş yönetimi istemektedir. Yüksek hız ve hizmet devamlılığı olan teslimatlar talep etmektedir. Alışverişler elektronik ortamda gerçekleşse dahi mutlaka fiziki ortamda nakliye süreciyle sonrasında teslimatla sonuçlanır. Bu nedenle de, e-ticaret’in lojistik sektöründe önemli bir büyüme yaratacağı açıktır.

E-lojistikte her işlem bilişim sistemleri ile yapılıp eş zamanlı takip edilir. Geleneksel lojistikte ise tüm işler manuel olarak yapılır. Geleneksel lojistikte yükler büyük hacimli araçlar ile taşınır, e-lojistik’te küçük paketler küçük araçlar ile taşınır. Geleneksel lojistikte siparişler 1000$’dan daha fazla iken e-lojistik’te siparişler 1000$’dan daha azdır. E-lojistik’te siparişler geleneksel lojistiğe göre daha fazla olduğu için e-lojistik faaliyetlerinin çok hızlı ve planlı yapılması önem arz etmektedir. 

E-lojistik iş sürecinde yer alan faaliyetler nelerdir?

Global’de değişen ürün ve hizmet talepleri, işletmelerin yapılarını değiştirmelerini sağlamıştır. Ürün ve hizmet talepleri, yeni yapıya uygun faaliyetler geliştirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde de lojistik işletmeleri, faaliyetlerini hızlı ve eş zamanlı bilgi paylaşımı sunan sistemler ile geliştirmelidirler.

E-Lojistik faaliyetleri

 • Sipariş süreci,
 • Satın Alma,
 • Depolama,
 •  Stok Planlama ve Kontrol,
 • Taşıma Yönetimi,
 • Talep Tahmini,
 •  Ambalajlama ve Yükleme,
 • Geri Dönüşüm,
 •  Müşteri Hizmetleri,
 • Diğer Hizmetler.

E-Lojistik Faaliyetleri geleneksel lojistik faaliyetlerinden farklı değildir. Tek fark, e-lojistik faaliyetlerinin daha çok bilişim sistemleri ile desteklenmesidir. E-lojistik iş süreçlerindeki faaliyetlere aşağıda belirtilen maddeler örnek verilmektedir.

 • Ürünlerin teslim alınıp otomatik etiketlenmesi, paketlenmesi ve elleçlenmesi.
 • Sevkiyat planlamasında ve gümrük işlemlerinde bilişim ve internet tabanlı sistemlerden yararlanılması,
 • Tüm araçların uydu sistemleri ile takibinin yapılması,
 • Depo operasyonlarında otomasyon sistemlerinin kullanılması

Lojistik faaliyetlerdeki bilişim teknolojileri nelerdir?

Depo Yönetim Sistemi (WMS) Warehouse Management System

WMS Depoda gerçekleşebilecek tüm operasyonların verimli bir şekilde yönetilebilmesi, tüm operasyonların kâğıt kullanmadan, en kısa sürede, en az iş gücü ve makine kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlayan sistemlerin bütününe denir.

Elektronik Veri Değişimi (EDI) Electronic Data Interchange

Tedarik zinciri içerisinde olan tüm firmaların, Uluslararası Standartlara uyularak ve şirket içersindeki uygulamalara entegre olacak şekilde, kendi aralarında elektronik ortamdaki ticari doküman değişimidir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Customer Relationship Management 

Bir şirketin mevcuttaki ya da potansiyel müşteriler ile olan iş ilişkilerini geliştirmek ve etkileşimini yönetmek için kullanılan bir yaklaşımdır.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Enterprise Performance Management

İşletmelerin proje yönetimi, mevzuat muhasebe, satın alma, risk yönetimi ve tedarik zincir operasyonları gibi iş faaliyetlerinin yönetilmesi için kullanılan bir yazılımdır.

Intranet ( Çalışanlarla ilişkiler ve işletme için )

Sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları ve geniş alan ağlarını birbirine bağlayan, temel amacı, işletme bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.

Extranet (İşletme, Tedarik ve Dağıtım Sistem İlişkileri)

Çok sayıda organizasyonun birbirleriyle olan iletişimimi sağlayan genişletilmiş bir intranet ağıdır. Bu organizasyon içerisinde bulunan personeller, paydaşlar, tedarikçi firmalar ve müşteriler extranet yardımıyla birbirine bağlanabilirler.

 • Internet ( Müşteri İlişkileri ve işletme için )
 • Otomatik Tanımlama/ Veri Toplama Sistemleri (Barkod, RFID)
 • Araç Takip Sistemleri,

 1.   Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Global Positioning System

 Uydudan alınan sinyallerle mevcut coğrafi konum ve saat bilgisinin belirlendiği küresel navigasyon sistemidir.

 1.   Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Hayatımızın her alanındaki mekanların analizlerini ve 3D görünümlerinin hazırlanması sistemine verilen addır. Verilerde modelleme yapılmasını ve görseller ile desteklenmesini de sağlar.

 • Sipariş Yönetim Sistemleri 

E-Lojistik yönetiminde bilişim sistemlerinin kullanılmasının müşteri ve işletmelere avantajları nelerdir? 

 • Müşterilerin geniş ve küresel pazarlarda, daha fazla ürün ve hizmet tanımasına olanak sağlar.
 •  E-Lojistik kullanan firmaların faaliyetlerinin daha az maliyet ve hata ile etkin bir biçimde yapılmasına olanak sağlar.
 • Müşteri ihtiyaçları işletmeler tarafından daha etkin bir biçimde izlenebilir ve karşılıklı etkileşimin artması sağlanır.
 • Kurumun iç ve dış iletişimi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.
 • Zaman ve yer faydası sağlanır.
 • Kurumun hizmet çeşitliliği artar.

E-Lojistik, tüm dünyada satış ve dağıtım yapan kurumların bütçelerinde artan bir maliyet olarak yerini almaktadır. E-lojistik, ürünün üretim noktasından son kullanıcıya kadar olan süreçteki her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Düzgün planlandığında birçok avantajı beraberinde getirir. Lojistik işletmelerde bilginin elde edilmesi, yönetilmesi, performans ve verimliliğin en üst seviyelere çıkarılması yönünden çok önemli bir unsurdur. Bilişim sistemlerinin de etkin bir şekilde kullanılmasıyla kurum performansı artırması açısından da son derece önemlidir. Siz de Navlungo ile e-lojistiğin ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız www.navlungo.com adresini ziyaret edebilirisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir